Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 5, Bài: Người lính dũng cảm - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 5, Bài: Người lính dũng cảm - Năm học 2021-2022

Viên tướng khoát tay:

 - Về thôi!

 - Nhưng như vậy là hèn.

 Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường.

 Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ.

 Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm.

 

ppt 10 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 102Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Khối 3 - Tuần 5, Bài: Người lính dũng cảm - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ ba ngày 2 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nghe – viết) 
Người lính dũng cảm 
Chính tả 
Người lính dũng cảm 
 	 Viên tướng khoát tay: 
	- Về thôi! 
	- Nhưng như vậy là hèn. 
	Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. 
	Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ. 
	Rồi, cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm. 
 Theo Đặng Ái 
Những chữ nào trong đoạn văn được viết hoa? 
 Các chữ đầu câu, đầu đoạn. 
Tìm hiểu nội dung bài: 
Chính tả 
Người lính dũng cảm 
Chính tả 
Người lính dũng cảm 
 	Viên tướng khoát tay: 
	- Về thôi! 
	- Nhưng như vậy là hèn. 
	 Nói rồi, chú lính quả quyết bước về phía vườn trường. 
	 Những người lính và viên tướng sững lại nhìn chú lính nhỏ. 
	 Rồi , cả đội bước nhanh theo chú, như là bước theo một người chỉ huy dũng cảm. 
 Theo Đặng Ái 
Luyện viết đúng: 
khoát tay 
Viên tướng 
Nói rồi 
quả quyết 
vườn trường 
sững lại 
VIẾT BÀI VÀO VỞ 
Bài tập chính tả 
Bài 2: Điền vào chỗ trống n hay l: 
 a) Hoaựu ở đầy một vườn đỏắng 
 ũ bướm vàng ơ đãng ướt bay qua. 
n 
L 
l 
l 
l 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
n 
2 
3 
4 
5 
6 
7 
8 
9 
ph 
en-nờ 
pê 
nh 
ng 
ngh 
en-nờ hát (en hát) 
o 
p 
pê hát 
Bài tập 3 : Chép vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
en-nờ giê (en giê) 
en-nờ giê hát 
ô 
ơ 
o 
ô 
ơ 
Bài 4: Bao gạo cân nặng 50 kg, bao ngô cân nặng 35 kg. Hỏi bao ngô nhẹ hơn bao gạo bao nhiêu ki-lô-gam ? 
50 kg 
? kg 
35 kg 
Tóm tắt 
Bao gạo: 
Bao ngô: 
Giải 
Bao ngô nhẹ hơn bao gạo số ki-lô-gam là: 
 50 – 35 = 15 (kg) 
 Đáp số : 15 kg 
 VỀ NHÀ 
Luyện viết lại các chữ khó viết trong bài. 
Chuẩn bị bài sau: 
	 - Bài tập làm văn 
 - Làm bài 2,3 (tr. 48) 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_khoi_3_tuan_5_bai_nguoi_linh_dung_cam_n.ppt