Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Mục tiêu:

- Nắm được nội dung bài viết, biết cách trình bày bài chính tả.

- Chép chính xác nội dung bài chính tả, làm đúng các bài tập.

- Rèn kĩ năng viết đúng và viết đẹp.

 

pptx 8 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 29Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả 
Tập chép: Cậu bé thông minh 
Nắm được nội dung bài viết, biết cách trình bày bài chính tả. 
Chép chính xác nội dung bài chính tả, làm đúng các bài tập. 
Rèn kĩ năng viết đúng và viết đẹp. 
Mục tiêu 
Cậu bé thông minh 
	Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
	- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Truyện cổ Việt Nam 
Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào? 
Lời nói của cậu bé được đặt sau dấu hai chấm, xuống dòng gạch đầu dòng. 
Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? 
Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua 
(những chữ đầu câu và tên riêng) 
Luyện đọc TỪ KHÓ 
mâm cỗ 
sứ giả 
Đức Vua 
sắc 
Luyện viết TỪ KHÓ 
m âm c ỗ 
s ứ gi ả 
Đ ức V ua 
th ật s ắc 
Thứ ba ngày 7 tháng 9 năm 2021 
Chính tả 
Cậu χ≠ thông minh 
	 Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
	- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Truyện cổ Việt Nam 
ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ ǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯǯ 
Thứ hai ngày 6 tháng 9 năm 2021 
Chính tả 
Cậu bé thông minh 
lỗi 
Hôm sau, nhà vua cho người đem đến một 
con chim sẻ nhỏ, bảo cậu bé làm ba mâm cỗ. Cậu 
bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
- Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim 
này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
Truyện cổ Việt Nam 
Bài 2: Điền vào chỗ trống 
đ.... hoàng 
an hay ang 
đ... ông 
s.... loáng 
Tiết học kết thúc! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_cau_be_thong_minh_n.pptx