Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 14 - Bài: Nhớ Việt Bắc - Đinh Thị Hương Thảo

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 14 - Bài: Nhớ Việt Bắc - Đinh Thị Hương Thảo

A. Kiểm tra bài cũ

- Viết các từ : thứ bảy, dạy học, giày dép, no nê, lo lắng

B. Bài mới

1. Giới thiệu bài

 Tiết này các con nghe - viết : Nhớ Việt Bắc và sau đó làm bài tập Phân biệt : au/âu; l/n, i/iê

2. Hướng dẫn HS nghe – viết

2.1 Hướng dẫn chuẩn bị

 Đọc bài viết

 Hướng dẫn HS nhận xét nội dung và chính tả

- Đoạn thơ gồm mấy câu? (5 câu – 10 dòng thơ.)

- Đây là thể thơ gì? (Thơ lục bát. )

- Cách trình bày đoạn thơ như thế nào? ( Câu 6 chữ viết cách lề vở 2 ô, câu 8 chữ viết cách lề vở 1ô.)

- Các chữ nào được viết hoa? ( Các chữ đầu dòng thơ, danh từ riêng Việt Bắc.)

 Viết từ dễ lẫn: nắng ánh, thắt lưng, rừng phách

2.2 Nghe – viết

 

doc 2 trang Người đăng phuongvy22 Ngày đăng 19/01/2022 Lượt xem 455Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 14 - Bài: Nhớ Việt Bắc - Đinh Thị Hương Thảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân môn : Chính tả
Thứ.... ngày.... tháng..... năm 2011
Tiết : 
Nghe viết : Nhớ Việt Bắc
Phân biệt : au/âu ; l/n ; i/iê
Tuần : 14
Lớp : 3A3
I. Mục tiêu:
- Nghe - viết đúng, trình bày đúng(thể thơ lục bát) 10 dòng đầu của bài thơ Nhớ Việt Bắc.
- Làm đúng các bài tập phân biệt : cặp vần dễ lẫn ( au/ âu), âm đầu (l/ n), âm giữa(i/ iê).
II. Đồ dùng dạy học:
Phấn màu.
Bảng phụ ghi nội dung BT2, BT3.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
Thời gian
Nội dung các hoạt động dạy học
Phương pháp, hình thức tổ chức dạy học tương ứng
4’
A. Kiểm tra bài cũ
- Viết các từ : thứ bảy, dạy học, giày dép, no nê, lo lắng
* PP kiểm tra, đánh giá
- GV đọc các từ - HS viết vào bảng con.
- 2 HS lên bảng viết.
- HS khác nhận xét.
- GV nhận xét.
34’
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài
 Tiết này các con nghe - viết : Nhớ Việt Bắc và sau đó làm bài tập Phân biệt : au/âu; l/n, i/iê
* Pp trực tiếp
- GV giới thiệu, ghi tên bài.
2. Hướng dẫn HS nghe – viết
2.1 Hướng dẫn chuẩn bị
ã Đọc bài viết
ã Hướng dẫn HS nhận xét nội dung và chính tả
- Đoạn thơ gồm mấy câu? (5 câu – 10 dòng thơ.)
- Đây là thể thơ gì? (Thơ lục bát. )
- Cách trình bày đoạn thơ như thế nào? ( Câu 6 chữ viết cách lề vở 2 ô, câu 8 chữ viết cách lề vở 1ô.)
- Các chữ nào được viết hoa? ( Các chữ đầu dòng thơ, danh từ riêng Việt Bắc.)
ã Viết từ dễ lẫn: nắng ánh, thắt lưng, rừng phách 
* PP trực quan, vấn đáp
- 2 HS đọc.
- HS trả lời câu hỏi.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét.
- GV đọc, HS viết vào bảng con.
- HS khác nhận xét.
- HS đọc lại.
2.2 Nghe – viết
- HS nghe GV đọc, viết bài vào vở
- GV quan sát, nhắc nhở tư thế viết
2.3 Chấm, chữa bài
- 1 HS đọc chính tả, HS khác soát lỗi.
- GV chấm 3 bài, nhận xét.
3. Hướng dẫn HS làm bài tập chính tả
Bài 1: Điền vào chỗ trống au hay âu?
 - Hoa mẫu đơn, mưa mau hạt.
 - lá trầu, đàn trâu
 - sáu điểm, quả sấu.
ã Tìm thêm các từ có tiếng chứa vần au/ âu : quả cau, bồ câu, lau nha, lâu đài,...
Bài 2: Điền vào chỗ trống :
a) l hay n?
- Tay làm hàm nhai, tay quai miệng trễ.
- Nhai kỹ no lâu, cày sâu tốt lúa.
b) i hay iê?
 - Chim có tổ, người có tông.
 - Tiên học lễ, hậu học văn.
 - Kiến tha lâu cũng đầy tổ.
* PP luyện tập, thực hành
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS làm bài.
- 1 HS lên bảng làm .
- HS khác nhận xét, tìm thêm từ.
- GV nhận xét.
- HS đọc lại các từ.
- 1 HS đọc yêu cầu.
- HS trả lời.
- HS khác nhận xét, bổ sung.
- GV nhận xét .
- HS đọc lại các từ tìm được.
1’
C. Củng cố – dặn dò:
- Về nhà rèn chữ, sửa lỗi chính tả
- GV nhận xét giờ học, dặn dò.
- HS thu vở.
* Rút kinh nghiệm sau tiết dạy:
...................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • dociao_an_chinh_ta_lop_3_tuan_14_bai_nho_viet_bac_dinh_thi_huon.doc