Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô - rét - ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô - rét - ti, nhưng không đủ can đảm.

 

pptx Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 117Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_tuan_2_bai_ai_co_lo.pptx