Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Phước

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Phước

Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô- rét- ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô- rét- ti, nhưng không đủ can đảm.

ppt 9 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 165Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Ai có lỗi - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Thị Phước", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ (Nghe – viết) 
 LỚP 3 
Ai có lỗi? 
Giáo viên: Nguyễn Thị Phước 
Chính tả (nghe-viết) 
KIỂM TRA BÀI CŨ 
Viết : 
- ngọt ngào, ngao ngán, ngoao ngoao. 
Ai có lỗi? 
Thứ ngày tháng năm 2021 
Chính tả (nghe viết) 
 Cơn giận lắng xuống. Tôi bắt đầu thấy hối hận. Chắc là Cô- rét- ti không cố ý chạm vào khuỷu tay tôi thật. Tôi nhìn cậu, thấy vai áo cậu sứt chỉ, chắc vì cậu đã vác củi giúp mẹ. Bỗng nhiên, tôi muốn xin lỗi Cô- rét- ti, nhưng không đủ can đảm. 
- Đoạn văn nói lên điều gì? 
- En -ri –cô ân hận khi bình tĩnh lại. Nhìn vai áo bạn sứt chỉ, cậu muốn xin lỗi bạn nhưng không đủ can đảm. 
Thứ ngày tháng năm 2021 
Chính tả (nghe viết) 
Ai có lỗi 
Cô- rét- ti 
khuỷu tay 
sứt chỉ 
vác củi 
can đảm 
LUYỆN VIẾT 
Thứ ngày tháng năm 2021 
Chính tả (nghe viết) 
Ai có lỗi 
Viết chính tả 
Chấm bài 
Thứ ngày tháng năm 2021 
Chính tả (nghe viết) 
Ai có lỗi 
Bài tập 2. Tìm các từ ngữ chứa tiếng: 
a) Có vần uêch : ví dụ: ng uệch ngoạc 
b) Có vần uyu: ví dụ: ngã kh uỵu 
ng uệch ngoạc, rỗng t uếch , bộc t uệch , t uệch toạc, 
 kh uếch khoác, trống h uếch trống hoác, 
- kh uỷu tay, ngã kh uỵu , khúc kh uỷu , 
Chính tả (nghe-viết) 
Ai có lỗi? 
LUYỆN TẬP 
Bài tập 3 . Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn để điền vào chỗ trống: 
b) – ( căn, căng): kiêu ,  dặn 
 – (nhằn, nhằng): nhọc ...., lằng  
 – ( vắn, vắng):  mặt, .tắt 
căng 
căn 
 nhằn 
nhằng 
 vắng 
Chính tả (nghe - viết) 
Ai có lỗi? 
Thứ ngày tháng năm 2021 
 vắn 
CHÀO CÁC EM! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_tuan_2_bai_ai_co_lo.ppt