Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13 - Tiết 26, Bài: Vàm Cỏ Đông - Năm học 2010-2011

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13 - Tiết 26, Bài: Vàm Cỏ Đông - Năm học 2010-2011

Ở tận sông Hồng, em có biết

Quê hương anh cũng có dòng sông

Anh mãi gọi với lòng tha thiết:

Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông!

Đây con sông xuôi dòng nước chảy

Bốn mùa soi từng mảnh mây trời

Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy

Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi

 

ppt 16 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 30Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13 - Tiết 26, Bài: Vàm Cỏ Đông - Năm học 2010-2011", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 
 
 
 
 
 
CHÍNH TẢ LỚP 3 
TUẦN 13 – TIẾT 26 
 
TẬP THỂ LỚP 3A 
kính chào các cô về dự giờ ! 
CHÚC CÁC CÔ MẠNH KHỎE 
 Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả: 
Kiểm tra bài cũ: 
Viết bảng các từ sau: 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả: 
Nhà thơ Hoài Vũ 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả: 
Nhạc sĩ Trương Quang Lục 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
Ở tận sông Hồng, em có biết 
Quê hương anh cũng có dòng sông 
Anh mãi gọi với lòng tha thiết: 
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông! 
Đây con sông xuôi dòng nước chảy 
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời 
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy 
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi 
Hoài Vũ 
Những câu thơ nào nói về cảnh đẹp của sông Vàm Cỏ Đông? 
Bốn mùa soi từng mảnh mây trờiTừng ngọn dừa gió đưa phe phẩyBóng lồng trên sóng nước chơi vơi 
Tìm hiểu nội dung bài: 
Thứ sáu ngày 21 tháng 9 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
Ở tận sông Hồng, em có biết 
Quê hương anh cũng có dòng sông 
Anh mãi gọi với lòng tha thiết: 
Vàm Cỏ Đông! Ơi Vàm Cỏ Đông! 
Đây con sông xuôi dòng nước chảy 
Bốn mùa soi từng mảnh mây trời 
Từng ngọn dừa gió đưa phe phẩy 
Bóng lồng trên sóng nước chơi vơi 
Hoài Vũ 
Hướng dẫn viết từ khó 
phe phẩy 
tha thiết 
mãi gọi 
nước chảy 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
 VIẾT CHÍNH TẢ 
Thứ sáu ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
Thứ ba ngày 12 tháng 11 năm 2010 
Chính tả : Nghe – viết 
VÀM CỎ ĐÔNG 
Bài tập chính tả 
Bài 2: Điền vào chỗ trống it hay uyt : 
H..... sáo 
S ngã 
H thở 
Đứng s.vào nhau 
it 
uyt 
it 
uyt 
́ 
́ 
́ 
́ 
Bài tập chính tả 
Bài 3(b) : Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau: vẽ; vẻ, nghỉ; nghĩ 
- Vẻ: 
- Vẽ: 
	Vẻ mặt, vẻ đẹp, vẻ vang, tỏ vẻ, vui vẻ, văn vẻ, ra vẻ ta đây, . . . 
	Vẽ chuyện, vẽ tranh, bản vẽ, vẽ đường cho hươu chạy, vẽ trò,vẽ kiểu, học vẽ, . . . 
Bài tập chính tả 
Bài 3(b) : Tìm những tiếng có thể ghép với các tiếng sau: vẽ; vẻ, nghỉ; nghĩ 
- Nghỉ: 
	Nghỉ ngơi, nghỉ học, nghỉ hè, nghỉ hưu, nghỉ tay, đi nghỉ, an nghỉ . . . 
- Nghĩ: 
	Nghĩ ngợi, ngẫm nghĩ, nghĩ bụng, nghĩ suy,cảm nghĩ, cả nghĩ, . . . 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_13_tiet_26_bai_vam_co_dong_n.ppt