Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Tập đọc: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Tập đọc: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

1. Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội.

 Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha:

 - Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này.

 Người cha lấy làm lạ, nói với làng. Làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường.

 

pptx 34 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 25Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Tập đọc: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chủ điểm: MĂNG NON 
Thứ hai, ngày 27 tháng 9 năm 2021 
Tập đůc – τϜ chu ΐ ện 
Cậu χ ď Ό Ūg mi ζ 
 Tru ΐ ện cổ V Θ İt Nam 
Đọc mẫu 
Tay dò 
Tai nghe 
Mắt dõi 
SGK/ 4 
Cậu bé thông minh 
 1. Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội. 
 Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha: 
 - Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này. 
 Người cha lấy làm lạ, nói với làng. Làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. 
2. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm . Vua cho gọi vào, hỏi: 
 - Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ ? 
 Muôn tâu Đức Vua - c ậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. 
 Vua quát : 
 - Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được! 
 Cậu bé bèn đáp: 
 - Muôn tâu, vậy sa o Đức Vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? 
 Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. 
3. Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ . Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
 Vua biết là đã tìm được người giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. 
 TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 
Luyện đọc: 
Từ khó 
om sòm 
 mâm cỗ 
giỏi 
trọng thưởng 
Bài chia làm 3 đoạn: 
Đoạn 1: Ngày xưa, . hai cha con lên đường. 
Đoạn 2: Đến trước cung vua, . thử tài cậu lần nữa. 
Đoạn 3: Hôm sau .. vào trường học để luyện thành tài. 
LUYỆN ĐỌC CÂU DÀI 
Ngày xưa, / có một ông vua muốn tìm một người tài ra giúp nước //. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ / nộp một con gà trống biết đẻ trứng // ,nếu không có thì cả làng phải chịu tội .// 
Luyện đọc câu dài 
 Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ? 
(đọc với giọng oai nghiêm) 
Luyện đọc câu dài 
(đọc với giọng lễ phép, bình tĩnh, tự tin) 
 Muôn tâu Đức Vua – cậu bé đáp – bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. 
Luyện đọc câu dài: 
(đọc với giọng hơi giận dữ, lên giọng ở cuối câu) 
 -Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được? 
SGK/ 4 
Cậu bé thông minh 
 1. Ngày xưa, có một ông vua muốn tìm người tài ra giúp nước. Vua hạ lệnh cho mỗi làng trong vùng nọ nộp một con gà trống biết đẻ trứng, nếu không có thì cả làng phải chịu tội. 
 Được lệnh vua, cả vùng lo sợ. Chỉ có một cậu bé bình tĩnh thưa với cha: 
 - Cha đưa con lên kinh đô gặp Đức Vua, con sẽ lo được việc này. 
 Người cha lấy làm lạ, nói với làng. Làng không biết làm thế nào, đành cấp tiền cho hai cha con lên đường. 
Giải nghĩa từ: 
Kinh đô: là nơi vua và triều đình đóng. 
 2. Đến trước cung vua, cậu bé kêu khóc om sòm . Vua cho gọi vào, hỏi: 
 - Cậu bé kia, sao dám đến đây làm ầm ĩ? 
 Muôn tâu Đức Vua - c ậu bé đáp - bố con mới đẻ em bé, bắt con đi xin sữa cho em. Con không xin được, liền bị đuổi đi. 
 Vua quát : 
 - Thằng bé này láo, dám đùa với trẫm! Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được! 
 Cậu bé bèn đáp: 
 - Muôn tâu, vậy sa o Đức Vua lại ra lệnh cho làng con phải nộp gà trống biết đẻ trứng ạ? 
 Vua bật cười, thầm khen cậu bé, nhưng vẫn muốn thử tài cậu lần nữa. 
Om sòm: ầm ĩ, gây náo động. 
 3. Hôm sau nhà vua cho người đem đến một con chim sẻ nhỏ bảo cậu bé làm ba mâm cỗ . Cậu bé đưa cho sứ giả một chiếc kim khâu, nói: 
 - Xin ông về tâu Đức Vua rèn cho tôi chiếc kim này thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
 Vua biết là đã tìm được người giỏi, bèn trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. 
TRUYỆN CỔ VIỆT NAM 
 mâm cỗ: là tất cả những món ăn được bày lên mâm để cúng hoặc ăn uống theo tục lệ. 
Trọng thưởng: tặng cho phần thưởng lớn. 
 Câu 1: Nhà vua nghĩ ra kế gì để tìm người tài? 
Trả lời: Nhà vua lệnh cho mỗi vùng phải nộp một con gà trống biết đẻ trứng. 
Câu 2: Vì sao dân làng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua? 
Trả lời : Dân làng lo sợ khi nghe lệnh của nhà vua vì gà trống không biết đẻ trứng. 
Câu 3: Cậu bé đã làm cách nào để vua thấy lệnh của nhà vua là vô lí? 
Trả lời: Cậu nói một câu khiến vua cho là điều vô lí: “Bố mới đẻ em bé”, từ đó nhà vua phải thừa nhận lệnh của mình cũng vô lí. 
Câu 4: Trong cuộc thử tài lần sau, cậu bé yêu cầu điều gì ? Vì sao cậu bé lại yêu cầu như vậy ? 
Trả lời: Cậu bé yêu cầu sứ giả về tâu với Đức Vua rèn cho chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. Như vậy là yêu cầu một việc vua cũng không thể làm được để khỏi phải tuân theo lệnh làm cỗ của vua . 
Câu 5: Cậu bé trong truyện có gì đáng khâm phục? 
Trả lời: Cậu bé trong truyện là người rất thông minh và tài trí. 
Tập đọc 
Cậu bé thông minh . 
 Truyện cổ Việt Nam 
Nội dung bài: 
Ca ngợi sự thông minh và tài trí của cậu bé. 
- Đồng thời khuyên chúng ta phải biết bình tĩnh đối phó với mọi khó khăn. 
KỂ CHUYỆN 
Cậu bé thông minh 
Dựa vào các tranh sau, kể lại từng đoạn câu chuyện Cậu bé thông minh 
-Quân lính đang làm gì? 
Quân lính đang thông báo lệnh của Đức Vua. 
-Lệnh của Đức Vua là gì? 
Đức Vua lệnh cho mỗi làng trong vùng nộp con gà trống biết đẻ trứng. 
-Dân làng có thái độ ra sao khi nhận được lênh của Đức Vua? 
Dân làng vô cùng lo sợ khi nhận được lệnh của vua. 
Tự kể lại đoạn 1 
-Khi gặp Đức Vua, cậu bé đã làm gì và nói gì? 
Khi gặp Đức Vua, cậu bé kêu khóc om sòm và nói: bố đẻ ra em bé và bắt con đi xin sữa, con không xin được liền bị đuổi đi. 
-Thái độ của Đức Vua thế nào khi nghe cậu bé nói? 
Vua quát: Bố ngươi là đàn ông thì đẻ sao được? 
Tự kể lại đoạn 2 
-Lần thử tài thứ hai, Đức Vua yêu cầu cậu bé làm gì? 
Đức Vua yêu cầu cậu bé làm ba mâm cỗ từ một con chim sẻ nhỏ. 
-Cậu bé yêu cầu sứ giả điều gì? 
Về tâu Đức Vua rèn chiếc kim khâu thành một con dao thật sắc để xẻ thịt chim. 
-Đức Vua quyết định thế nào sau lần thử tài thứ hai? 
Đức Vua quyết định trọng thưởng cho cậu bé và gửi cậu vào trường học để luyện thành tài. 
Tự kể lại đoạn 3 
Dựa vào tranh kể lại toàn bộ câu chuyện. 
Em có suy nghĩ gì về Đức Vua trong câu chuyện? 
Đức Vua trong câu chuyện là một ông vua tốt, biết trọng dụng người tài, nghĩ ra cách hay để tìm được người tài. 
Các em hãy đọc lại nhiều lần bài tập đọc nhé! 
Em hãy tập kể lại toàn bộ câu chuyện bằng lời của mình. 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_tap_doc_ke_chuyen_cau_be_tho.pptx