Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền

1. Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào?

Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng.

2. Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?

Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua.

Học sinh rèn viết một vài tiếng khó:

chim sẻ, cỗ, kim khâu, sắc, xẻ thịt

 

ppt 6 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 23Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Bài: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN DINH 
CHÍNH TẢ 
Giáo viên: Lê Thị Bền 
Thứ tư , ngày 0 5 tháng 1 năm 202 2 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
1. Lời nói của cậu bé được đặt sau những dấu câu nào? 
Sau dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng. 
2. Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa? 
Hôm, Cậu, Xin, Đức Vua. 
Học sinh rèn viết một vài tiếng khó: 
chim sẻ, 
cỗ, 
kim khâu, 
sắc, 
xẻ thịt 
Thứ tư , ngày 0 5 tháng 1 năm 202 2 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Giáo viên đọc cho học sinh viết bài. 
Sau khi viết xong học sinh mở bài chính tả trong sách giáo khoa và tự chữa lỗi cho mình bằng bút chì. 
Thứ tư , ngày 0 5 tháng 1 năm 202 2 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
2. Điền vào chỗ trống: 
l hay n ? 
- hạ .....ệnh 
- ......ộp bài 
- hôm .....ọ 
l 
n 
n 
Thứ tư , ngày 0 5 tháng 1 năm 202 2 
Cậu bé thông minh 
Chính tả 
Chúc các em nhiều sức khỏe 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_1_phan_chinh_ta_cau_be_thong.ppt