Giáo án Lớp 3 - Tuần 8 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Chung

Giáo án Lớp 3 - Tuần 8 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Chung

CHÍNH TẢ (NGHE VIếT): CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ.

I. Mục tiêu:

Rèn kĩ năng viết chính tả:

- Nghe viết chính xác, trình bày đúng đoạn 4 của truyện: Các em nhỏ và cụ già

- Làm đúng bài tập chính tả tìm các từ chứa tiếng hát bắt đầu bằng r, d, gi (hoặc vần uôn, uông) theo nghĩa đã cho.

II. Đồ dùng dạy học:

- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2 a.

III. Các hoạt động dạy học:

 Hoạt động của GV Hoạt động của HS

A. KTBC: GV đọc: Nhoẻn cười, nghẹn ngào

GV nhận xét.

B. Bài mới 1. Giới thiệu bài :- ghi đầu bài - HS viết bảng con

2. HD học sinh nghe viết:

a. Hướng dẫn chuẩn bị :

- GV đọc diễn cảm 4 đoạn của truyện

" Các em nhỏ và cụ già" - HS chú ý nghe

- GV đọc diễn cảm nắm ND đoạn viết:

- Đoạn văn kể chuyện gì? - HS nêu

- GV hướng dẫn HS nhận xét chính tả:

- Đoạn văn trên có mấy câu? - 7 câu

- Những chữ cái nào trong đoạn viết hoa

- Lời ông cụ đánh dấu bằng những gì?

- Luyện viết tiếng khó: - Các chữ đầu câu

- Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng, viết lùi vào 1 chữ.

- GV đọc: Ngừng lại, nghẹn ngào

- GV quan sát sửa sai cho HS. - HS luyện viết vào bảng con

b. GV đọc bài

- GV quan sát, uốn nắn thêm cho HS - HS nghe viết bài vào vở.

c. Chấm, chữa bài.

- GV đọc lại bài.

- GV thu bài chấm

 - GV nhận xét bài viết

3. Hướng dẫn làm bài tập

 Bài 2 :- GV gọi HS nêu yêu cầu

- GV nhận xét -chốt lại lời giải đúng:

 Giặt - rát - dọc

C. Củng cố - dặn dò

 - Nêu lại nội dung bài - HS đọc vở, soát lỗi

- HS chú ý nghe

- HS nêu yêu cầu bài tập

 - HS làm bài vào nháp, nêu miệng, kết quả - cả lớp nhận xét.

- Cả lớp chữa bài đúng vào vở

 

doc 22 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 08/07/2022 Lượt xem 254Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Lớp 3 - Tuần 8 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Chung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 TuÇn 8 
 Thứ hai ngày 15 tháng 10 năm 2018
Tiết 1+ 2: TẬP ĐỌC – KỂ CHUYỆN: CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ
I. Mục tiêu : 
A. Tập đọc :
- Bước đầu đọc đúng các kiểu câu,biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời nhân vật..
2. Rèn kỹ năng đọc hiểu : 
- Hiểu nghĩa các từ ngữ trong truyện ( u sầu, nghẹn ngào ) 
- Nắm được cốt truyện và ý nghĩa của câu chuyện : Mọi người trong cộng đồng phải quan tâm đến nhau . 
B . Kể chuyện : 
-Kể lại được từng đoạn của câu chuyện ,HS khá,giỏi kể lại được từng đoạn hoặc toàn bộ câu chuyện theo lời một bạn nhỏ.
II.Các KNS cơ bản:
-Xác định giá trị. -Thể hiện sự cảm thông.
III.Các phương pháp:
-Đặt câu hỏi. -Trình bày ý kiến cá nhân
IV. Đồ dùng dạy học :
- Tranh minh hoạ bài tập đọc trong SGK . - Tranh ảnh 1 đàn sếu 
V. Các hoạt động dạy học :
Tập đọc :
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A. KTBC: 2-3 HS đọc thuộc lòng bài thơ "Bận "
- HS và GV nhận xét 
B. Bài mới : 1 . GTB ghi đầu bài : 
2. Luyện đọc : 
- HS đọc và trả lời câu hỏi về nội dung bài .
a. GV đọc diễn cảm toàn bài 
- HS chú ý nghe 
- GV HS cách đọc 
b. GV HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ 
- Đọc từng câu 
- HS nối tiếp nhau đọc từng câu trong bài 
- Đọc từng đoạn trước lớp 
- HS nối tiếp nhau đọc 5 đoạn trước lớp 
- GV gọi HS giải nghĩa từ 
- HS giải nghĩa từ mới và đặt câu với 1 trong các từ đó 
- Đọc từng đoạn trong nhóm 
- HS đọc theo nhóm 5 
- Thi đọc giữa các nhóm 
- Đại diện 5 nhóm thi đọc ( mỗi nhóm đọc 1 đoạn ) 
3. Tìm hiểu bài:
- Các bạn nhỏ đi đâu?
- Điều gì gặp trên đường khiến các bạn phải dừng lại ?
- Các bạn quan tâm đến ông cụ như thế nào?
- cả lớp nhận xét bình chọn 
* Cả lớp đọc thầm Đ1 và 2 trả lời
- Các bạn nhỏ đi về nhà sau một cuộc dạo
chơi vui vẻ
- Các bạn gặp một cụ già ngồi ven đường, vẻ mặt u sầu
- Các bạn băn khoăn và trao đổi với nhau
- Vì sao các bạn quan tâm đến ông cụ như vậy?
- Ông cụ gặp chuyện gì buồn?
- Vì các bạn là những đứa trẻ ngoan nhân hậu
* HS đọc thầm Đ3, 4
- Cụ bà bị ốm nặng, đang nằm bệnh viện, rất khó qua khỏi.
- Vì sao trò chuyện với các bạn nhỏ, ông cụ thấy lòng nhẹ hơn?
- HS nêu theo ý hiểu.
* HS đọc thầm đoạn 5
- GV yêu cầu HS trao đổi theo nhóm để chọn một tên khác cho truyện 
- HS trao đổi nhóm
- Đại diện các nhóm nêu ý kiến.
- Câu chuyện muốn nói với em điều gì ?
- HS phát biểu nhiều học sinh nhắc lại
4. Luyện đọc lại :
- 4 HS tiếp nối nhau thi đọc đoạn 2, 3,4,5
- GV hướng dẫn HS đọc đúng
- Một tốp 6 em thi đọc theo vai
- GV gọi HS đọc bài 
- Cả lớp + cá nhân bình chọn các bạn đọc.
- GV nhận xét
KỂ CHUYỆN
1.GV nêu nhiệm vụ
2. H/dẫn HS kể lại từng đoạn của câu chuyện 
- GV gọi HS kể mẫu 1 đoạn 
- GV yêu cầu HS kể theo cặp. 
- GV gọi HS kể 
- GV nhận xét 
-GV gọi HS khỏ,giỏi kể từng đoạn hoặc cả cõu chuyện theo lời một bạn nhỏ
-GV nhận xét tuyên dương
C. Cñng cè dÆn dß:
- C¸c em ®· bao giê lµm viÖc g× ®Ó thÓ hiÖn sù quan t©m ®Õn ng­êi kh¸c ch­a?
* VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
- §¸nh gi¸ tiÕt häc.
- HS chú ý nghe
- 1 HS chọn kể mẫu 1 đoạn của câu chuyện.
- Từng học sinh tập kể 
- Học sinh kể trước lớp
.
-HS kể lại từng đoạn trước lớp
-HS kểtoàn bộ câu chuyện
- C¶ líp nhËn xÐt, b×nh chän b¹n kÓ hay nhÊt
- HS nªu
 ______________________________________________________________________________________
 Tiết 3: TOÁN : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Củng cố và vận dụng bảng chia 7 để làm tính và giải bài toán liên quan đến bảng chia 7.
-Biết xác định 1/7 của một hình đơn giản.
II. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A. Bài cũ::	Gọi HS đọc bảng chia 7
 - GV + HS nhận xét.
B. Bài mới: 1. Giơí thiệu bài: Ghi đề bài:
Hoạt động 1: Hướng dẫn bài tập:
 Bài 1: - GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV yêu cầu HS làm nhẩm ,nêu kết quả
2 HS đọc bảng chia 7
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS làm nhẩm - nêu kết quả - nhận xét
a. 7 x 8 = 56 7 x 9 = 63
 56 : 7 = 8 63 : 7 = 9
 Bài 2: -GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập
 b. 70 : 7 = 10 28 : 7 = 4
 63 : 7 = 9 42 : 6 = 7 .
- HS nêu yêu cầu bài tập
- HS thực hiện bảng con.
- GV sửa sai cho HS sau mỗi lần giơ bảng.
28 7 35 7 21 7 14 7
28 4 35 5 21 3 14 7
-GV yêu cầu HS làm các phép tính còn lại vào vở.
 0 0 0 0 
-HS làm bài vào vở.
 Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT.
- 2 HS nêu yêu cầu 
- HS phân tích, giải vào vở 
- GV nêu yêu cầu cả lớp giải vào vở, gọi một HS lên bảng làm.
- 1HS lên bảng làm – cả lớp nhận xét.
 Bài giải
Số nhóm chia được là :
35 : 7 = 5 (nhóm)
- GV nhận xét sửa sai
 Đáp số : 5 nhóm
 Bài4. - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- Muốn tìm số con mèo trong mỗi hình ta làm như thế nào? 
- GV gäi HS nªu kÕt qu¶
- GV nhËn xÐt, söa sai 
C. Cñng cè dÆn dß:
- Nªu l¹i ND bµi? (1HS)
- VÒ nhµ häc bµi, chuÈn bÞ bµi sau.
* §¸nh gi¸ tiÕt häc.
- Đếm số con mèo trong mỗi hình a, b rồi chia cho 7 được số con mèo 
a.Có 21 con mèo ; số mèo là: 21: 7= 3 con
b.Có 14 con mèo; số mèo là: 14 : 7=2 co
- C¶ líp nhËn xÐt.
 _______________________________________________________________________________________________
Tiết 4: ĐẠO ĐỨC: 
 QUAN TÂM, CHĂM SÓC ÔNG BÀ, CHA MẸ, ANH CHỊ EM (T2)
I. Mục tiêu: -Biết được những việc trẻ em cần làm để thể hiện quan tâm chăm sóc những người thân trong gia đình.
-Biết được vì sao mọi người trong gia đình cần quan tâm chăm sóc lẫn nhau.
-Quan tâm, chăm sóc ông bà,cha mẹ,anh chị em trong cuộc sống hàng ngày ở gia đình.
II.Các KNS cơ bản:
-Kĩ năng lắng nghe ý kiến của người thân.
-Kĩ năng thể hiện sự cảm thông trước suy nghĩ,cảm xúc của người thân.
-Kĩ năng đảm nhận trách nhiệm chăm sóc người thân trong những việc vừa sức.
III.Các phương pháp:
-Thảo luận nhóm. -Đóng vai. -Kể chuyện.
IV. Tài liệu và phương tiện:
- Các bài thơ, bài hát về chủ đề gia đình.
- Các tấm bìa đỏ, xanh, vàng, trắng. - Giấy trắng, bút màu
V. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A. Bài cũ : 	
B. Bài mới: Giới thiệu bài :Ghi đề bài:
Hoạt động 1: Xử lý tình huống và đóng vai.
- GV chia nhóm và yêu cầu: Mỗi nhóm thảo luận 1 tình huống sau đó đóng vai.
- GV gọi các nhóm đóng vai.
- GV nhận xét - tuyên dương 
- GV kết luận 
TH1: Lan cần chạy ra khuyên răn con không được nghịch dại.
TH2:Huy nên dành thời gian đọc báo cho ông nghe.
 Hoạt động 2: Bày tỏ ý kiến.
-GV lần lượt đọc từng ý kiến 
-GV yêu cầu HS thảo luận
-GV k/ luận: Các ý kiến a, c là đúng. ý kiến b là sai.
 Hoạt động 3: HS giới thiệu tranh mình vẽ về các món quà sinh nhật ông bà, cha mẹ, anh chị em.
- GV mời một vài HS giới thiệu với cả lớp.
- GV hỏi: Đây là món quà như thế nào với em
 Hoạt động 4: HS hát múa, kể chuyện, đọc 
thơvề chủ đề bài học
- HS biểu diễn tiết mục.
* Kết luận chung:
- Ông bà cha mẹ anh chị em là những người thân yêu nhất của em, luôn yêu thương, quan tâm,chăm sóc và dành cho em những gì tốt đẹp nhất, Ngược lại em cũng có bổn phận quan tâm.
 C. Củng cố-dặn dò:
- HS nêu lại nộ dung bài
- Nhận xét tiết hoc.
- Các nhóm thảo luận, chuẩn bị đóng vai .
- Các nhóm lên đóng vai 
- Các nhóm khác nhận xét.
- HS thảo luận về lý do tán thành và không tán thành.
- HS giới thiệu với bạn ngồi bên cạnh tranh vẽ các món quà mình muốn tặng ông bà, anh chị nhân dịp sinh nhật.
- 2- 3 HS giới thiệu 
- HS nêu kết luận 
- Nhiều HS nhắc lại
 _______________________________________________________________
Tiết 5: Chào cờ đầu tuần
______________________________________________________________________
 	 Thứ ba ngày 16 tháng 10 năm 2018 
Tiết 2: TỰ NHIÊN XÃ HỘI: VỆ SINH THẦN KINH.
I. Mục tiêu:
+ Nêu được một số việc nên làm và không nên làm để giữ gìn,bảo vệ cơ quan thần kinh.
+ Biết tránh những việc làm có hại đối với thần kinh.
VSCN:- HS mô tả được một số dấu hiệu của người mắc bệnh giun. Xác định nơi sống của một số loại giun sống kí sinh trên cơ thể người.
-Hiểu tác hại của bệnh giun, kể các biện pháp phòng bệnh giun.
II.Các KNS cơ bản:
-Kĩ năng tự nhận thức. -Kĩ năng tìm kiếm xử lí thông tin.
III.Các phương pháp:
-Thảo luận / làm việc nhóm. -Động não 
IV. Đồ dùng dạy học:
- Các hình trong SGK - Phiếu học tập.	
V. Các hoạt động dạy học.
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A. Bài cũ::
B. Bài mới: 1. Giơí thiệu bài:Ghi đề bài:
Hoạt động 1: Quan sát và thảo luận:
- Bước 1: Làm việc theo nhóm. 
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn quan sát các hình ở trang 32 SGK. Đặt câu hỏi trả lời cho từng hình.
- GV phát phiếu giao việc cho các nhóm 
- Thư ký ghi kết qủa thảo của nhóm vào phiếu.
- Bước 2: Làm việc cả lớp.
+ GV gọi HS lên trình bày trước lớp.
- Nhóm trình bày ( mỗi HS chỉ trình bày 1 hình) 
- GV gọi HS nêu kết luận ?
- Nhóm khác nhận xét, bổ xung.
- HS nêu: Việc làm ở hình 1,2 ,4,5,6 có lợi, việc làm ở hình 3,7 có hại
Hoạt động 2: Đóng vai:
- Bước 1: Tổ chức
- Nhiều HS nhắc lại.
+ GV chia lớp làm 4 nhóm và chuẩn bị 4 phiếu, mỗi phiếu ghi một trạng thái tâm lý: 
 Tức giận Lo lắng 
- HS chia thành 4 nhóm 
 Vui vẻ Sợ hãi 
+ GV phát phiếu cho từng nhóm và yêu cầu các em tập diễn đạt vẻ mặt của người có trạng thái tâm lý như được ghi ở phiếu.
- HS chú ý nghe.
- Bước 2: Thực hiện 
- Bước 3: Trình diễn 
- Nếu một người luôn ở trạng thái tâm lý như vậy thì có lợi hay có hại đối với cơ quan thần kinh?
- Em rút ra bài học gì qua hoạt động này?
- Nhóm trưởng điều khiển các bạn thực hiện theo yêu cầu của GV
- Mỗi nhóm cử 1 bạn lên trình diễn vẻ mặt của người đang ở trong trạng thái tâm lý mà nhóm được giao. 
- Các nhóm khác quan sát và đoán xem bạn đang thể hiện trạng thái tâm lý nào.
- HS nêu.
Hoạt động 3: Làm việc với SGK:
- Bước 1: Làm việc theo cặp
- HS nêu
- Nhiều HS nhắc lại
- 2 bạn cùng quay mặt vào nhau cùng quan sát
 H9 trang 33 (SGK) và trả lời câu hỏi gợi ý.
- Chỉ và nói tên những thức ăn, đồ uống..... đưa vào cơ thể sẽ gây hại gì cho cơ quan thần kinh?
- HS nêu
- Bước 2: Làm việc cả lớp 
- 1 số HS lên trình bày trước lớp.
- Trong những thứ gây hại đối với cơ quan TK,
 những thứ nào tuyệt đối phải tránh xa kể cả trẻ con và người lớn?
- HS nêu: Rượu,thuốc lá, ma túy.
- Kể thêm những tác hại do ma tuý gây ra đối với sức khoẻ người nghiện ma tuý?
- HS nêu 
*HĐ nối tiếp : VSCN
Hoạt động1: Tìm hiểu biểu hiện của bệnh giun
Hoạt động 2: Tìm hiểu về đường lây truyền của bệnh giun.
- GV phát cho mỗi n ...  3- 4 HS thi kể 
- Cả lớp nhận xét 
- GV nhận xét chung
 Bài tập 2:
- GV gọi HS nêu yêu cầu 
- GV nhắc HS: Chú ý viết giản dị, chân thật những điều em vừa kể, có thể viết 5 câu 
- 2 HS nêu yêu cầu BT
- HS chú ý nghe
- 5-7 em đọc bài 
- Cả lớp nhận xét – bình chọn 
- GV nhận xét - kết luận 
C. Củng cố – dặn dò: 
- GV dặn HS về nhà chuẩn bị bài sau. 
* Đánh giá tiết học 
 ___________________________________________________________________________________________________
 Tiết 2: TOÁN : LUYỆN TẬP
I. Mục tiêu:
- Biết tìm một thành phần chưa biết của phép tính
- Biết làm tính nhân ( chia ) số có hai chữ số với số có một chữ số
II. Các hoạt động dạy học:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A.Bài cũ: - Nêu qui tắc tìm số chia ?	 
 GV nhận xét ghi điểm.
B. Bài mới:1 Giới thiệu bài:
Hoạt động 1: Bài tập
Bài tập 1: - GV nêu cầu bài tập
- Hãy nêu cách làm 
- 2 HS nêu
- HS nêu yêu cầu bài tập
- Vài HS nêu
- GV yêu cầu HS làm vào bảng con 
- HS làm bảng con.
x + 12 = 36 x x 6 = 30
 x = 36 –12 x = 30 : 6
 x = 24 x = 5
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS làm bảng con.
 64 2 80 4 99 3 77 7 
 04 32 00 20 09 33 07 11
 0 0 0 0
-GV nhận xét – sửa sai
 Bài 2: - GV gọi HS nêu yêu cầu BT
- GV yêu cầu HS làm vào bảng con 
-GV nhận xét bảng con
-GV yêu cầu HS làm phần b vào vở
- GV nhận xét – sửa sai
 Bài 3: - GV gọi HS nêu yêu cầu bài tập 
- HS nêu yêu cầu bài tập – nêu cách làm
- GV yêu cầu HS làm vào vở – gọi HS đọc bài 
- HS làm bài vào vở bài tập 
 Bài giải
 Số lít dầu trong thùng còn lại là:
 36 : 3 = 12 (l)
 Đáp số: 12 lít dầu
- GV nhận xét 
C. Củng cố dặn dò:
- HS nhận xét bài.
- Nêu nội dung bài 
- Về nhà học bài chuẩn bị bài sau
- Đánh giá tiết học 
 ______________________________________________________________________________________________
 Tiết 3: CHÍNH TẢ: (NHỚ VIẾT) TIẾNG RU
I. Mục tiêu:
Rèn kĩ năng viết chính tả:
1. Nhớ và viết lại chính xác khổ thơ 1 và 2 của bài tiếng ru. Trình bày đúng hình thức của bài thơ viết theo thể lục bát.
2. Làm đúng bài tập tìm các từ chứa tiếng bắt đầu bằng r / gi/ d ( hoặc vần uôn/ uông) theo nghĩa đã cho.
II. Đồ dùng dạy học:
- Bảng phụ viết nội dung bài tập 2.
III. Các hoạt động dạy - học:
 Hoạt động của GV
 Hoạt động của HS
A. KTBC: GV đọc: Giặt giũ, nhàn rỗi, da dẻ 
	GV nhận xét.
B. Bài mới:1. GTB - ghi đầu bài 
2. HD học sinh nhớ viết:
a. HD chuẩn bị:
- HS lên bảng viết	
- GV đọc khổ thơ 1 và 2 của bài tiếng sau
- HS chú nghe 
- 2 HS đọc thuộc lòng 2 khổ thơ 
- GV hướng dẫn HS nhận xét chính tả
- Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
- Cách trình bày, bài thơ lục bát 
- Dòng thơ nào có dấu chấm phảy? có dấu gạch nối, dấu chấm hỏi? Chấm than
- Thơ lục bát 
- HS nêu 
- HS nêu
b. Luyện viết tiếng khó 
- GV đọc: Yêu nước, đồng chí, lúa chín
- GV sửa sai cho HS 
c. Viết bài 
d. Chấm chữa bài
- GV thu bài chấm 
- GV nhận xét bài viết 
- HS luyện viết vào bảng con 
- HS nhẩm lại hai khổ thơ 
- HS viết bài thơ vào vở
- HS đọc lại bài - soát lỗi
3. HD làm bài tập 
 Bài 2 (a)
- HS nêu yêu cầu bài tập 
- GV hướng dẫn HS làm 
- HS làm bài vào vở, 3 HS lên bảng làm 
- GV nhận xét; chốt lại lời giải đúng: Rán, dễ, giao thừa.
- Cả lớp nhận xét.
4. Củng cố - dặn dò:
- Nêu lại ND bài ?
- 1 HS 
- Về nhà học bài, chuẩn bị bài sau
- Đánh giá tiết học 
 _________________________________________________
 Tiết 5: Sinh hoạt lớp tuần 8
1.Đánh giá hoạt động trong tuần : 
* Ưu điểm:
- Vệ sinh cá nhân, lớp, trường gọn gàng sạch sẽ
- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ 
- Đồ dùng học tập đầy đủ
-Nhựơc điểm:
- 1 số em vệ sinh cá nhân chưa tốt như em : Y An, 
- Ngồi trong lớp còn hay nói chuyện riêng như:Y Khang, H Mưa. Y Hut
2. Kế hoạch tuần 9:
- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ; vệ sinh cá nhân , lớp, trường gọn gàng sạch sẽ
- Ngồi trong lớp chú ý nghe giảng,xây dựng bài.
- Học và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp
- Tham gia vệ sinh trường đầy đủ
- Sinh hoạt Sao ,Sinh hoạt 15 phút đầu giờ theo quy định
- Tập thể dục giữa giờ đều đặn. 
- Tham gia tập văn nghệ " Giai điệu Tuổi Hồng" 
3.Biện pháp thực hiện:
-GVCN và cán sự lớp theo dõi nhắc nhở.
- Liên hệ với phụ huynh học sinh nhắc nhở con em thực hiện.
-HS trong lớp tự giác trong mọi hoạt động.
4. Hoạt động trãi nghiệm sáng tạo:
 Tổ chức cho học sinh kể về những tấm gương người tốt, việc tốt ( kể về những người bạn hoặc anh, chị mà em biết. Về học giỏi, ngoan, lễ phép,biết giúp đỡ người khác....).
 Do lớp trưởng điều khiển
1.Đánh giá hoạt động trong tuần : 
-Ưu điểm:
- Vệ sinh cá nhân, lớp, trường gọn gàng sạch sẽ.
- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ .
- Đồ dùng học tập đầy đủ.
- Tham gia tập và thi văn nghệ " Giai điệu Tuổi Hồng" tương đối tốt
-Nhựơc điểm:
- 1 số em đi học muộn: H Sơ Ra, H Lưnh,...
- Ngồi trong lớp còn hay nói chuyện riêng: Y Se Ung, Y An, Huy.
- Không học bài : Samg, Công, Loan, Zun Hi.
2. Kế hoạch tuần 10:
- Học sinh đi học đầy đủ, đúng giờ; vệ sinh cá nhân , lớp, trường gọn gàng sạch sẽ.
- Ngồi trong lớp chú ý nghe giảng,xây dựng bài.
- Học và làm bài tập đầy đủ trước khi đến lớp.
- Tham gia vệ sinh trường đầy đủ.
- Sinh hoạt Sao theo quy định.
-Sinh hoạt 15 phút đầu giờ đều đặn.
- Thực hiện thể dục giữa giờ đầy đủ, nghiêm túc.
- Tham gia đầy đủ các phong trào do nhà trường tổ chức
3.Biện pháp thực hiện:
-GVCN và cán sự lớp theo dõi nhắc nhở.
-HS trong lớp tự giác trong mọi hoạt động.
4. Hoạt động trãi nghiệm sáng tạo:
 Tổ chức cho học sinh kể về những tấm gương người tốt, việc tốt ( kể về những người bạn hoặc anh, chị mà em biết. Về học giỏi, ngoan, lễ phép,biết giúp đỡ người khác....).
 Do lớp trưởng điều khiển.
 THỂ DỤC: ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI TRÁI
I/ Mục tiêu :- Tiếp tục ôn tập hợp hàng ngang, dóng hàng. Yêu cầu HS biết và thực hiện được động tác ở mức độ tương đối chính xá- Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu biết và thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Chơi trò chơi “Chim về tổ”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi đúng luật.
II/ Địa điểm –Phương tiện
-Sân trường, còi, vạch kẻ, dụng cụ đi chuyển hướng phải trái
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp
Nội dung và phương pháp
Biện pháp tổ chức 
I. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học.
- Chạy chậm 1 vòng xung quanh sân tập.
- Cho HS khởi động các khớp
- Chơi trò chơi “Có chúng em”
GV nêu lại cách chơi và luật chơi sau đó cho HS chơi.
II. Phần cơ bản
1/ Ôn tập hợp đội hình hàng ngang, dóng hàng
- Chia tổ cho HS tập luyện.
- GV đi đến từng tổ quan sát, sửa sai cho HS
- Tổ chức cho HS tập thi đua giữa các tổ.
- Tuyên dương tổ tập nhanh, đúng, đẹp.
2/ Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái
 GV nêu tên động tác 
Tổ chức cho HS tập luyện , lần 1 GV chỉ huy, từ lần 2 cán sự lớp điều khiển.
Cho HS tập luyện theo dòng nước chảy. Lúc đầu đi chậm sau đó tốc độ tăng nhanh dần. Thay đổi vị đặt các cột mốc để HS tự điều chỉnh các hàng cho đều. HS nọ đi cách HS kia 1-2m
GV quan sát, uốn nắn động tác cho HS 
- Tổ chức cho HS thi đua giữa các tổ
3/ Học trò chơi “ Chim về tổ ”
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và luật chơi 
- Tổ chức cho HS chơi.
 III. Phần kết thúc
- Cả lớp đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- GV cùng HS hệ thống bài học.
 Dặn dò: Ôn đi chuyển hướng phải trái.
 Nhận xét tiết học
 x x x x
x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
  x x x x
 .. . x x x x
 x
 x x x x
x x x x
 x x x x
 x x x x
 ____________________________________________________________
THỂ DỤC: ÔN ĐI CHUYỂN HƯỚNG PHẢI, TRÁI – T/CHƠI:“CHIM VỀ TỔ”
I/ Mục tiêu :
- Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái. Yêu cầu HS thực hiện động tác ở mức tương đối đúng.
- Học thơi trò chơi “Chim về tổ”. Yêu cầu biết cách chơi và bước đầu biết tham gia chơi đúng luật
- Giáo dục HS tính kĩ luật trong tập luyện
II/ Địa điểm –Phương tiện:
-Sân trường, còi, vạch kẻ, dụng cụ đi vượt chướng ngại vật.
III/ Nội dung và phương pháp lên lớp:
Nội dung và phương pháp
Biện pháp tổ chức 
I. Phần mở đầu:
- GV nhận lớp, phổ biến nội dung và yêu cầu của bài học.
- Chạy chậm xung quanh sân tập theo một hàng dọc
- Giậm chân tại chỗ, đếm to theo nhịp
- Chơi trò chơi “Kéo cưa lừa xẻ”
GV nêu lại cách chơi và luật chơi sau đó cho HS chơi.
II. Phần cơ bản
1/ Ôn động tác đi chuyển hướng phải, trái
 Chia tổ cho HS tập theo tổ sau đó cho cả lớp cùng thực hiện. 
Lần đầu do GV hướng dẫn
Lần 2 cho cán sự lớp điều khiển
Lần 3 cho lớp tập dưới hình thức thi đua
Tuyên dương tổ thực hiện tốt.
Phạt tổ thực hiện chưa tốt
2/ Học trò chơi “Chim về tổ”
- GV nêu tên trò chơi, phổ biến cách chơi và luật chơi 
- Cho HS chơi thử
- Tổ chức cho HS chơi.
 III. Phần kết thúc
- Đứng tại chỗ vỗ tay và hát 
- GV cùng HS hệ thống bài học.
 Dặn dò: Ôn đi chuyển hướng phải, trái. 
 Nhận xét tiết học
 x x x x
x x x x
 x x x x
 x x x x
 x x x x
x x x x
 x x x x
 x x x x
 x
 x x x x
x x x x
 x x x x
 x x x x
 _______________________________________________________
THỦ CÔNG: GẤP, CẮT, DÁN BÔNG HOA (T2)
I.Mục tiêu:
-Biết cách gấp,cắt,dán bông hoa.
-Gấp,cắt,dán được bông hoa.Các cánh của bông hoa tương đối đều nhau.
II. Chuẩn bị:
- Tranh qui trình gấp, cắt, dán bông hoa.
- Giấy màu, kéo, hồ dán
* Hoạt động ngoài giờ :
III. Các hoạt động dạy học.
Hoạt động của GV
Hoạt động của HS
A.Bài cũ: -Kiểm tra đồ dùng của HS
B. Bài mới:1 Giới thiệu bài:
 Hoạt động 3: 
HS thực hành gấp, cắt dán bông hoa.
a. Nhắc lại qui trình :
- GV gọi HS nhắc lại và thao tác gấp, cắt, bông hoa
b. Thực hành:
- GV treo tranh quy trình, nhắc lại các bước.
- GV tổ chức cho HS thực hành theo nhóm
- GV quan sát uốn nắn thêm cho HS còn lúng túng
c. Trưng bày sản phẩm + HĐNG:
- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày sản phẩm trên bảng
- Cho hs thi cắm hoa 
- GV nhận xét đánh giá :
 Nhóm nào cắm được nhiều hoa và trình bày đẹp nhóm đó giành được chiến thắng.
C. Nhận xét - dặn dò:
- GV nhận xét sự chuẩn bị tinh thần học tập và kết quả thực hành.
- Dặn dò : NX tiết học
- 1 HS nhắc lại quy trình và kết hợp thao tác
- Cả lớp quan sát
- HS nhận xét
-Học sinh thực hành theo nhóm N5
- Các nhóm thi cắm hoa 
-HS trưng bày sản phẩm
- HS nhận xét sản phẩm của bạn
- HS chú ý nghe

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_lop_3_tuan_8_nam_hoc_2018_2019_nguyen_thi_chung.doc