Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Tiết 1 - Phần Chính tả: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Tiết 1 - Phần Chính tả: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022

2. Điền vào chỗ trống:

a) l hay n ?

- hạ ệnh

- ộp bài

- hôm ọ

b) an hay ang?

- đ.`. hoàng

- đ.`. ông

- s. loáng

 

pptx 6 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 1, Tiết 1 - Phần Chính tả: Cậu bé thông minh - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ LỚP 3 
Tuần 1 – Tiết 1 
BÀI: Cậu bé thông minh 
Thứ ba ngày 21 tháng 9 năm 2021 
Chính tả: 
Kiểm tra bài cũ: 
Chính tả: Tập chép 
Cậu bé thông minh 
(SGK) 
Chính tả : (Tập chép) 
Chép đủ các từ trong đoạn đã nêu trên 
1. Tập chép (từ Hôm sauđến để xẻ thịt chim) 
2. Điền vào chỗ trống: 
a) l hay n ? 
- hạệnh 
- ộp bài 
- hôm ọ 
b) an hay ang? 
- đ.`.. hoàng 
- s... loáng 
- đ.`.. ông 
áng 
an 
n 
n 
l 
àn 
3. Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
a 
a 
2 
ă 
á 
3 
â 
ớ 
4 
b 
Bờ 
5 
c 
Xê hát 
6 
ch 
xê hát 
7 
d 
dê 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_1_tiet_1_phan_chinh_ta_cau_b.pptx