Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 11: Nghe viết: Vẽ quê hương - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Hùng Vương

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 11: Nghe viết: Vẽ quê hương - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Hùng Vương

(2). Điền vào chỗ trống:

 a) s hay x ?

Một nhà àn đơn ơ vách nứa

Bốn bên uối chảy, cá bơi vui

Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa

Ánh đèn khuya còn áng lưng đồi

 

pptx 21 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 176Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 11: Nghe viết: Vẽ quê hương - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Hùng Vương", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÙNG VƯƠNG 
LỚP : 3/2 
MÔN: CHÍNH TẢ 
Chính tả 
LỚP 3/2 
Vẽ quê hương. 
11:11 
3 
Chính tả: 
Thứ tư , ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Khởi động : 
Quang cảnh của bức tranh có những gì? 
Quang cảnh của bức tranh có làng xóm, 
( trong đó có ngôi nhà, đàn gà, hai bạn nhỏ đang chơi), tre, lúa, sông máng, trời mây 
Tranh 1: Bức tranh này vẽ cảnh gì ? 
Bức tranh này vẽ phong cảnh quê hương 
 Tranh 2: Bức tranh thứ hai 
 này vẽ những gì ? 
 Bức tranh thứ hai này 
vẽ nhà, trường học. 
Quang cảnh của bức tranh 
 thứ hai có những gì? 
 Quang cảnh của bức tranh thứ hai có nhà, trường học, cây gạo, mặt trời, lá cờ, các bạn nhỏ. Quang cảnh của hai bức tranh là nội dung bài viết chính tả hôm nay. 
6 
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
SGK/ 88 
7 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
( Viết từ đầu đến Em tô đỏ thắm ) 
SGK/ 88 
 Vẽ quê hương 
Bút chì xanh đỏ 
Em gọt hai đầu 
 Em thử hai màu 
Xanh tươi, đỏ thắm. 
Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mây bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu 
Xanh màu ước mơ 
Vẽ quê hương 
Em quay đầu đỏ 
Vẽ nhà em ở 
Ngói mới đỏ tươi 
Trường học trên đồi 
Em tô đỏ thắm. 
 Định Hải 
9 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
Vì sao bạn nhỏ thấy bức tranh quê hương rất đẹp? 
Vì bạn nhỏ rất yêu quê hương . 
 Trong đoạn thơ trên có những chữ nào phải viết hoa? Vì sao viết hoa? 
 Các chữ đầu tên bài và đầu mỗi dòng thơ 
viết hoa: V ẽ, B út, E m, E m, X anh, 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
11 
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
Cần trình bày bài thơ 4 chữ như thế nào? 
Các chữ đầu dòng thơ đều viết 
cách lề 2 ô vuông . Hết một khổ thơ 
viết cách một dòng. 
12 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
 Viết đúng 
Luyện tập 
 l àng xóm 
 l úa xanh 
l ượn quanh 
 ước mơ 
Bút chì xanh đỏ 
Em gọt hai đầu 
Em thử hai màu 
Xanh tươi, đỏ thắm. 
Em vẽ làng xóm 
Tre xanh, lúa xanh 
Sông máng lượn quanh 
Một dòng xanh mát 
Trời mây bát ngát 
Xanh ngắt mùa thu 
Xanh màu ước mơ 
Vẽ quê hương 
Em quay đầu đỏ 
Vẽ nhà em ở 
Ngói mới đỏ tươi 
Trường học trên đồi 
Em tô đỏ thắm. 
Định Hải 
14 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
 Viết đúng 
Luyện tập 
 l àng xóm 
 l úa xanh 
l ượn quanh 
 ước mơ 
Bài 2:a) 
15 
Luyện tập 
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
(2). Điền vào chỗ trống: 
 a) s hay x ? 
Một nhà àn đơn ơ vách nứa 
 Bốn bên uối chảy, cá bơi vui 
 Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa 
Ánh đèn khuya còn áng lưng đồi 
16 
(2). Điền vào chỗ trống: 
 a) s hay x ? 
Một nhà àn đơn ơ vách nứa 
 Bốn bên uối chảy, cá bơi vui 
 Đêm đêm cháy hồng bên bếp lửa 
Ánh đèn khuya còn áng lưng đồi 
Luyện tập 
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
s 
s 
s 
s 
17 
Luyện tập 
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
Học sinh khá giỏi làm miệng: 
b) Ươn hay ương ? 
Mồ hôi mà đổ xuống v 
Dâu xanh lá tốt vấn v tơ tằm. 
 Thanh Tịnh 
Cá không ăn muối cá 
Con cãi cha mẹ trăm đ con hư. 
 Tục ngữ 
- 
- 
18 
Học sinh khá giỏi làm miệng: 
b) Ươn hay ương ? 
Mồ hôi mà đổ xuống v 
Dâu xanh lá tốt vấn v tơ tằm. 
 Thanh Tịnh 
Cá không ăn muối cá 
Con cãi cha mẹ trăm đ con hư. 
 Tục ngữ 
Luyện tập 
Thứ tư ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( nhớ viết): 
 Vẽ quê hương 
ườn 
ương 
ươn 
ường 
Khoanh tròn vào chữ cái trước câu trả lời đúng : 
A. Ánh xáng điện phòng học lớp em chưa đủ . 
Xáng nay lớp em học chính tả trí nhớ. 
 Ánh sáng điện phòng học lớp em chưa đủ. 
c 
 Vận dụng, trải nghiệm: 
 Viết lại các từ viết sai trong bài chính tả Vẽ quê hương. 
Xem lại và ghi nhớ các từ dễ viết lẫn trong bài tập 2. 
Chuẩn bị bài chính tả nghe viết Chiều trên sông Hương. 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN . 

Tài liệu đính kèm:

 • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_11_nghe_hat_ve_que_huong_nam.pptx