Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Tấn Hảo

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Tấn Hảo

Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn.\ Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt

ppt 11 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 34Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 13, Bài: Đêm trăng trên Hồ Tây - Năm học 2021-2022 - Nguyễn Tấn Hảo", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đêm trăng trên Hồ Tây 
CHÀO MỪNG CÁC EM KHỐI LỚP 3 
TRƯỜNG TIỂU HỌC HÒA PHÚ 
 THAM GIA HỌC ONLINE 
MÔN : Chính tả nghe viết 
Giáo viên : Nguyễn Tấn Hảo 
Viết từ vào bảng con: 
Chính tả 
l ư ời nhác 
nhút nhát 
: Cảnh đẹp non sông 
Kiểm tra bài cũ 
Thứ năm ngày 1 5 tháng 12 năm 2021 
khát nước 
khác nhau 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Chính tả: (Nghe- viết) 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn.\ Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
Thứ năm ngày 1 5 tháng 12 năm 2021 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Chính tả: (Nghe- viết) 
Đêm trăng trên Hồ Tây đẹp như thế nào ? 
- Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn ; gió đông nam hây hẩy ; sóng vỗ rập rình ; hương sen đưa theo chiều gió thơm ngào ngạt. 
Thứ năm ngày 1 5 tháng 12 năm 2021 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Chính tả: (Nghe- viết) 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sóng lăn tăn.\ Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
Thứ năm ngày 1 5 tháng 12 năm 2021 
Từ khó: 
Chính tả: (Nghe- viết) 
tỏa sáng 
lăn tăn 
nở muộn 
ỏa 
ăn 
ăn 
ở 
uộn 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
chiều gió 
iều 
gi 
Thứ năm ngày 1 5 tháng 12 năm 2021 
 Hồ về thu, nước trong vắt, mênh mông. Trăng tỏa sáng rọi vào các gợn sống lăn tăn. Thuyền ra khỏi bờ thì hây hẩy gió đông nam, sóng vỗ rập rình. Một lát, thuyền vào gần một đám sen. Bấy giờ, sen trên hồ đã gần tàn nhưng vẫn còn lơ thơ mấy đóa hoa nở muộn. Mùi hương đưa theo chiều gió ngào ngạt 
Chính tả: (Nghe- viết) 
Đêm trăng trên Hồ Tây 
Thứ ba ngày 14 tháng 11 năm 201 7 
* Bài tập 1: 
đường đi khúc kh.., gầy khẳng kh.., 
 kh.. tay 
uỷu 
iu 
uỷu 
Thảo luận nhóm đôi:  Điền vào chỗ trống iu hay uyu ? 
Bài tập (2a): 
a/ -Vừa bằng hạt đỗ, ăn giỗ cả làng. 
 (Là con gì?) 
Con ruồi 
Thảo luận nhóm 4 :  Viết lời giải các câu đố sau: 
-Sông không đến, bến không vào 
Lơ lửng giữa trời mà sao có nước. 
 (Là quả gì?) 
-Vừa bằng cái nong 
Cả làng đong chẳng hết. 
 (Là cái gì?) 
Quả dừa 
Cái giếng 
TẠM BIỆT CÁC EM HỌC SINH 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN, HỌC GIỎI! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_13_bai_dem_trang_tron_tren_h.ppt