Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 3, Bài: Chiếc áo len - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 3, Bài: Chiếc áo len - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền

Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ.

 Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ: “Con không thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em.”

 

ppt 8 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 150Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 3, Bài: Chiếc áo len - Năm học 2021-2022 - Lê Thị Bền", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN VĂN DINH 
CHÍNH TẢ 3 
Giáo viên: Lê Thị Bền 
Chiếc áo len 
 Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022 
CHÍNH TẢ 
(Nghe - viết) 
 Chiếc áo len 
 Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ. 
 Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ: “Con không thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em.” 
Hướng dẫn viết từ khó: 
cuộn tròn 
chăn bông 
xuống gối 
xin lỗi 
 L ỗi 
 Thứ sáu, ngày 14 tháng 1 năm 2022 
 Chính tả (Nghe – viết) 
 Chiếc áo len 
 Nằm cuộn tròn trong chiếc chăn bông ấm áp, Lan ân hận quá. Em muốn ngồi dậy xin lỗi mẹ và anh, nhưng lại xấu hổ vì mình đã vờ ngủ. 
 Áp mặt xuống gối, em mong trời mau sáng để nói với mẹ: “Con không thích chiếc áo ấy nữa. Mẹ hãy để tiền mua áo ấm cho cả hai anh em.” 
Bài tập: 
 Bài 2a : 
cuộn òn 
 ân thật 
chậm ễ 
tr 
ch 
tr 
Điền vào chỗ trống tr hay ch ? 
Bài 3 : Viết vào vở những chữ và tên chữ còn thiếu trong bảng sau: 
Số thứ tự 
Chữ 
Tên chữ 
1 
g 
giê 
2 
giê hát 
3 
giê i 
4 
h 
5 
i 
6 
ca 
7 
kh 
8 
e-lờ 
9 
m 
gh 
gi 
i 
k 
l 
hát 
ca hát 
em-mờ 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_3_bai_chiec_ao_len_nam_hoc_2.ppt