Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Phan Thị Hải Yến

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Phan Thị Hải Yến

Tìm hiểu nội dung đoạn viết

Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.

Đoạn văn kể chuyện gì?

- Đoạn văn kể chuyện cụ già nói với các bạn lí do cụ buồn: Bà cụ bị ốm, phải nằm viện, khó qua khỏi. Cụ cảm ơn lòng tốt của các bạn, các bạn làm cho cụ cảm thấy lòng nhẹ hơn.

 

pptx 12 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 27Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Phan Thị Hải Yến", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Chính tả( nghe- viết) 
CHÀO CÁC EM ĐẾN VỚI TIẾT HỌC ONLINE 
Lớp : 3/1 
GV dạy: Phan Thị Hải Yến 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Theo Xu-khôm-lin-xki 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
 Đoạn văn kể chuyện gì? 
- Đoạn văn kể chuyện cụ già nói với các bạn lí do cụ buồn: Bà cụ bị ốm, phải nằm viện, khó qua khỏi. Cụ cảm ơn lòng tốt của các bạn, các bạn làm cho cụ cảm thấy lòng nhẹ hơn. 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
Chính tả 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Đoạn văn có mấy câu? 
- Đoạn văn có : 7 câu. 
/ 
Chính tả 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Chính tả 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 C ụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ô ng đang rất buồn. B à lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. B à ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ô ng ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ô ng cảm ơn lòng tốt của các cháu. D ẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
Những chữ nào trong đoạn phải viết hoa? 
- Những chữ trong đoạn phải viết hoa là những chữ đầu mỗi câu. 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Lời ông cụ được viết như thế nào? 
 Lời của ông cụ được viết sau dấu hai chấm, xuống dòng , gạch đầu dòng, viết lùi vào một ô. 
Chính tả 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Hướng dẫn viết từ khó 
ngừng lại 
xe buýt 
bệnh viện 
nghẹn ngào 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
Các em nhỏ và cụ già 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Chính tả : ( nghe – viết ) 
Các em nhỏ và cụ già 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp : 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Chính tả ( Nghe – viết ) : 
Các em nhỏ và cụ già 
Viết chính tả : 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Chính tả : ( nghe – viết ) 
Các em nhỏ và cụ già 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp : 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn . 
	Theo Xu-khôm-lin-xki 
Thứ sáu ngày 3 tháng 12 năm 2021 
Bài 2/64 : Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Làm sạch quần áo, chăn màn, bằng cách vò, chải, giũ, trong nước. 
- Có cảm giác khó chịu ở da, như bị bỏng. 
- Trái nghĩa với ngang. 
giặt 
rát 
dọc 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_cac_em_nho_va_cu_gia_n.pptx