Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Trần Ngọc Đảnh

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Trần Ngọc Đảnh

Điền vào chỗ chấm vần uôn hoặc uông trong các câu dưới đây :

Nước từ đầu ng.. đổ về nhiều thôn xóm bị cô lập hoàn toàn. Các lực lượng cứu hộ đã l... sát cánh bên nhau khẩn trương dùng x... máy và mô tô nước để đưa người dân ra ngoài đảm bảo an toàn cho mọi người.

pptx 12 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 51Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Trường Tiểu học Trần Ngọc Đảnh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN NGỌC ĐẢNH 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả (Nghe – viết) 
Chính tả (Nghe – viết) 
Các em nhỏ và cụ già 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Theo Xu-khôm-lin-xki 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả( Nghe – viết) 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Đoạn văn có mấy câu? 
- Đoạn văn có 7 câu. 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Chính tả (Nghe – viết0 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nghe – viết) 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
Những chữ nào trong đoạn phải viết hoa? 
- Những chữ trong đoạn phải viết hoa là những chữ đầu mỗi câu. 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Lời ông cụ được viết như thế nào? 
 Lời của ông cụ được viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, 
 gạch đầu dòng, viết lùi vào một ô. 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
Hướng dẫn viết từ khó 
xe buýt 
bệnh viện 
rất buồn 
nghẹn ngào 
ngh ẹn ng ào 
rất b uồn 
xe b uýt 
b ệnh viện 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
Viết chính tả 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ năm, ngày 4 tháng 11 năm 2021 
Chính tả ( Nghe – viết ) 
Các em nhỏ và cụ già 
Bài 2/64 : Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Làm sạch quần áo, chăn màn, bằng cách vò, chải, giũ, trong nước. 
- Có cảm giác khó chịu ở da, như bị bỏng. 
- Trái nghĩa với ngang. 
Chính tả ( Nghe – viết ) 
Các em nhỏ và cụ già 
Bài 2/64 : Tìm các từ : 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d, gi, hoặc r, có nghĩa như sau : 
- Làm sạch quần áo, chăn màn, bằng cách vò, chải, giũ, trong nước. 
- Có cảm giác khó chịu ở da, như bị bỏng. 
- Trái nghĩa với ngang. 
giặt 
rát 
dọc 
Điền vào chỗ chấm vần uôn hoặc uông trong các câu dưới đây : 
 Nước từ đầu ng đổ về nhiều thôn xóm bị cô lập hoàn toàn. Các lực lượng cứu hộ đã l... sát cánh bên nhau khẩn trương dùng x.. máy và mô tô nước để đưa người dân ra ngoài đảm bảo an toàn cho mọi người. 
uồn 
uồng 
uôn 
Chính tả( Nghe – viết 
Các em nhỏ và cụ già 
Luyện tập chính tả 
CHÚC CÁC EM HỌC TỐT ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_cac_em_nho_va_cu_gia_n.pptx