Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Năm học 2021-2022 - Tống Văn Thuận

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Năm học 2021-2022 - Tống Văn Thuận

Con ong làm mật, yêu hoa

Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời

Con người muốn sống, con ơi

Phải yêu đồng chí, yêu người anh em.

Một ngôi sao chẳng sáng đêm

Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng

Một người – đâu phải nhân gian?

Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi!

*Con người sống phải làm gì?

Con người sống phải biết yêu thương đồng loại.

 

ppt 17 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 70Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Tiếng ru - Năm học 2021-2022 - Tống Văn Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TIẾNG RU 
CHÍNH TẢ 
GV:TỐNG VĂN THUẬN 
Thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
*Con người sống phải làm gì? 
Con người sống phải biết yêu thương đồng loại. 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Tiếng ru 
Chính tả (nhớ – viết) 
Thứ Sáu ngày 19 tháng 11 năm 2021 
- Đoạn thơ khuyên con người sống giữa cộng đồng phải yêu thương anh em, bạn bè, đồng chí. 
* Đoạn thơ khuyên chúng ta điều gì? 
Tiếng ru 
Chính tả (nhớ – viết) 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
* Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
Bài thơ viết theo thể thơ lục bát. 
Tiếng ru 
Chính tả (nhớ – viết) 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
* Cách trình bày bài thơ lục bát có điểm gì cần chú ý? 
 Dòng 6 chữ viết cách lề vở 2 ô tập. 
 Dòng 8 chữ viết cách lề vở 1 ô tập. 
Tiếng ru 
Chính tả (nhớ – viết) 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
* Dòng thơ nào có dấu gạch nối? 
Dòng thơ thứ 7. 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
* Dòng thơ nào có dấu chấm hỏi? 
Dòng thơ thứ 7. 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
* Dòng thơ nào có dấu chấm than? 
Dòng thơ thứ 8. 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
* Các chữ đầu dòng thơ viết như thế nào? 
Các chữ cái đầu dòng phải viết hoa. 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Đọc thầm, tìm từ khó viết, dễ viết sai 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
 Tiếng ru 
Con ong làm mật, yêu hoa 
Con cá bơi, yêu nước; con chim ca, yêu trời 
Con người muốn sống, con ơi 
Phải yêu đồng chí, yêu người anh em. 
Một ngôi sao chẳng sáng đêm 
Một thân lúa chín, chẳng nên mùa vàng 
Một người – đâu phải nhân gian? 
Sống chăng, một đốm lửa tàn mà thôi! 
 Tố Hữu 
 viết 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng d , gi hoặc r , có nghĩa như sau: 
Bài tập 2. Tìm các từ: 
- Làm chín vàng thức ăn trong dầu, mỡ sôi. 
- Trái nghĩa với khó. 
- Thời điểm chuyển từ năm cũ sang năm mới. 
r án 
d ễ 
gi ao thừa 
Bài tập 2. Tìm các từ: 
b/ Chứa tiếng có vần uôn hoặc uông , có nghĩa như sau: 
- (Sóng nước) nổi lên rất mạnh, từng lớp nối tiếp nhau. 
- Nơi nuôi, nhốt các con vật. 
- Khoảng đất dài được vun cao lên để trồng trọt. 
 cuồn cuộn 
 chuồng 
 luống 
 uôn cuôn 
 uông 
 uông 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Chính tả (Nhớ - viết) 
 Tiếng ru 
Tố Hữu 
Củng cố -dặn dò 
Tập viết lại những từ viết chưa đúng 
CHÚC CÁC CON HỌC TỐT TIẾT SAU 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_tieng_ru_nam_hoc_2021.ppt