Đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 3 cuối kì 1 - Năm học 2011-2012

Đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 3 cuối kì 1 - Năm học 2011-2012

5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:

 A. 24 m B. 48 m C. 135 m

6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là:

 A. 200 B.140 C.240.

 7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ?

 A. X = 3 B. X = 27 C. X = 18

8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?

 A.4 B. 3 C.2

 

doc 3 trang Người đăng phuongvy22 Ngày đăng 22/01/2022 Lượt xem 75Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Đề kiểm tra định kì môn Toán lớp 3 cuối kì 1 - Năm học 2011-2012", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KIỂM TRA ĐỊNH KÌ MÔN TOÁN LỚP 3
Cuối kì I – Năm học : 2011-2012
Thời gian : 40 phút
Điểm
Họ tên :..
Lớp :.Trường : ..
Ngày thi : ..
Phần 1: (4,0 đ) Khoanh vào chữ đặt trước kết quả đúng.
1) 856: 4 có kết quả là: 
 A. 214 B. 241 C. 225
2) 64 x 5 có kết quả là: 
 A. 203 B. 320 C. 415	
3) 75+ 15 x 2 có kết quả là: 
 A. 180 B. 187 C. 105.
4) 7 gấp lên 8 lần được : 
 A. 64 B. 56 C. 49
5) Một hình chữ nhật có chiều dài là 15 m, chiều rộng là 9 m. Chu vi hình chữ nhật đó là:
 A. 24 m B. 48 m C. 135 m
6) Một hình vuông có cạnh là 60cm. Chu vi hình vuông đó là:
 A. 200 B.140 C.240.
 7) Tìm x: X : 3 = 9 Vậy X = ? 
 A. X = 3 B. X = 27 C. X = 18
8) Một đàn gà có 14 con, người ta nhốt mỗi lồng 4 con. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu cái lồng để nhốt gà?
 A.4 B. 3 C.2
Phần 2 :
Bài 2) ( 2,0 đ) Đặt tính rồi tính.
 a) 526 + 147 b) 627- 459 c) 419 x 2 d) 475 : 5 
............................................................................................................................................................................................................................................................................................
Bài 4) ( 1,5 đ) Tính giá trị biểu thức:	
 a) 55: 5 x 3 b) ( 12+ 11) x 3 
................................................................................................................................................................................................................................
Bài 3) ( 2,5 đ): Một cửa hàng có 96 kg đường, đã bán số ki-lô gam đường đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam đường?
 Tóm tắt Giải
............................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docde_kiem_tra_dinh_ki_mon_toan_lop_3_cuoi_ki_1_nam_hoc_2011_20.doc