Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 16, Tiết 2: Nhớ viết Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 16, Tiết 2: Nhớ viết Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức thể thơ lục bát.

 2. Kĩ năng: Làm đúng BT (2) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

 3. Thái độ : Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 1. Giáo viên: Bảng phụ.

 2. Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập.

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 291Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 16, Tiết 2: Nhớ viết Về quê ngoại. Phân biệt tr/ch, dấu hỏi/dấu ngã", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Chính Tả tuần 16 tiết 2
Nhớ - Viết : Về Quê Ngoại 
Phân biệt tr/ch; dấu hỏi/dấu ngã
I. MỤC TIÊU:
 	1. Kiến thức : Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng hình thức thể thơ lục bát.
 	2. Kĩ năng: Làm đúng BT (2) a/b hoặc Bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.
 	3. Thái độ : Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ.
	2. Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.
- Nhận xét, đánh giá chung.
- Giới thiệu bài mới : trực tiếp.
2. Các họat động chính :
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn HS nhớ - viết (15 ph)
* Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết đúng bài chính tả vào vở.
* Cách tiến hành:
- Đọc 10 dòng đầu của bài: Về quê ngoại.
- Mời 2 HS đọc lại.
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.
+ Đoạn viết gồm mấy câu?
+ Nhắc lại cách trình bày đoạn thơ viết theo thể lục bát?
- Cho HS tìm và viết từ dễ sai vào bảng con 
- Cho HS viết bài vào vở 
- Nhắc nhở cách trình bày.
- Yêu cầu HS đổi vở bắt lỗi chéo
- Chấm 7 bài nhận xét bài viết của HS.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn HS làm bài tập (12 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS làm đúng bài tập trong vở.
* Cách tiến hành:
Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống dấu hỏi hay dấu ngã
- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS cả lớp làm vào vở
- Dán 3 băng giấy mời 3 HS lên bảng làm
- Nhận xét, chốt lời giải đúng
Lưỡi – những – thẳng băng – để – lưỡi (cái cày)
Thuở bé – tuổi – nửa chừng – tuổi – đã già (mặt trăng vào những ngày đầu tháng, giữa tháng, cuối tháng).
thuở bé
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Cho 2 HS thi đua viết nhanh: hình tròn
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
Về quê ngoại
- Lắng nghe.
- Hai HS đọc lại.
- Học cá nhân 
- Viết bảng con 
- Nhớ - viết bài vào vở.
- Từng cặp HS đổi vở bắt lỗi
- 1 HS đọc yêu cầu của bài. 
- Làm bài vào vở
- 3 HS lên bảng làm.
- Nhận xét.
lưỡi cày
mặt trăng cuối tháng
@ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_lop_3_tuan_16_tiet_2_nho_viet_ve_que_ngoai.docx