Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 7, Tiết 2: Nghe viết Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 7, Tiết 2: Nghe viết Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ 4 chữ.

 2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần en/oen (BT2). Làm đúng BT (3) a/b (chọn 4 trong 6 tiếng) hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.

 3. Thái độ : Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 1. Giáo viên: Bảng phụ.

 2. Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập.

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 399Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 7, Tiết 2: Nghe viết Bận. Phân biệt en/oen, tr/ch, iên/iêng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy : thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Chính Tả tuần 7 tiết 2
Nghe - Viết : Bận
Phân biệt en/oen; tr/ch; iên/iêng
I. MỤC TIÊU:
 	1. Kiến thức : Nghe - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ 4 chữ.
 	2. Kĩ năng: Làm đúng BT điền tiếng có vần en/oen (BT2). Làm đúng BT (3) a/b (chọn 4 trong 6 tiếng) hoặc bài tập phương ngữ do giáo viên soạn.
 	3. Thái độ : Cẩn thận khi viết bài, yêu thích ngôn ngữ Tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ.
	2. Học sinh : Bảng con, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động dạy
Hoạt động học
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ.
- Nhận xét, đánh giá chung.
- Giới thiệu bài mới : trực tiếp.
2. Các họat động chính :
a. Hoạt động 1: hướng dẫn học sinh nghe - viết (15 phút)
* Mục tiêu: Nghe viết đúng bài chính tả, trình bày đúng các dòng thơ, khổ thơ 4 bốn chữ.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên đọc đoạn văn
- Gọi học sinh đọc lại đoạn văn.
- Giáo viên hỏi:
+ Đoạn này chép từ bài nào?
+ Tên bài viết ở vị trí nào?
+ Đoạn văn có mấy câu?
- Giáo viên gọi học sinh đọc từng câu.
+ Cuối mỗi câu có dấu gì?
+ Chữ đầu câu viết như thế nào?
- Giáo viên hướng dẫn học sinh viết một vài tiếng khó, dễ viết sai: nhìn, rộn vui, góp.
- GV cho HS nhắc lại cách ngồi viết, cầm bút, đặt vở.
- Cho HS chép bài chính tả vào vở.
- Giáo viên theo dõi, uốn nắn, nhắc nhở tư thế ngồi của học sinh.
- Cho HS đổi vở, sửa lỗi cho nhau.
- GV thu vở, chấm một số bài, nhận xét
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả (12 phút)
* Mục tiêu: Làm đúng các bài tập điền tiếng có vần oe/oen, làm đúng bài tập 3a/b
* Cách tiến hành:
Bài tập 2:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS làm bài vào vở
- GV tổ chức cho HS thi làm bài tập nhanh, đúng.
Nhanh nhẹn, nhoẻn miệng cười, sắt hoen rỉ, hèn nhát.
- Giáo viên cho cả lớp nhận xét.
- Gọi học sinh đọc bài làm của mình
Bài tập 3:
- Gọi 1 HS đọc yêu cầu
- Cho HS thảo luận nhóm 4 (dùng kĩ thuật khăn trải bàn)
- GV tổ chức cho HS thi nêu nhanh từ tìm được
- Ghi bảng những từ HS nêu
- Nhận xét
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- HS nghe GV đọc
- 2 – 3 HS đọc. Cả lớp đọc thầm.
- Học sinh trả lời, lớp nhận xét
- Học sinh đọc
- Học sinh trả lời
- Học sinh viết vào bảng con
- Cá nhân
- HS chép bài chính tả vào vở
- Học sinh sửa bài
- HS đọc
- HS làm bài
- HS thi tiếp sức
- Lớp nhận xét.
- Đọc
- HS đọc
- HS thảo luận
- HS nêu
- HS đọc lại các từ
@ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................
...................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_lop_3_tuan_7_tiet_2_nghe_viet_ban_phan_biet.docx