Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Các em nhỏ và cụ già

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Các em nhỏ và cụ già

I.Mục đích yêu cầu:

 _ Nghe,viết đúng đoạn trong bài : Các em nhỏ và cụ già

 _ Tìm được các từ có tiếng âm đầu r/d/gi hoặc có vần uôn / uông

II.Chuẩn bị:

1.Giáo viên : Bảng phụ chép bài tập 2a hoặc 2b

2.Học sinh : Vở, bảng con, sách giáo khoa.

III.Hoạt động lên lớp:

1.Khởi động : Hát bài hát

2.Kiểm tra bài cũ

_ Gọi học sinh lên bảng, sau đó cho học sinh viết các từ sau:nhoẻn cười, nghẹn ngào, trống rỗng, chống chọi. Học sinh cả lớp viết bảng con.

3.Bài mới:

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 4967Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Các em nhỏ và cụ già", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC 
MÔN: CHÍNH TẢ TUẦN :8
BÀI : CÁC EM NHỎ VÀ CỤ GIÀ
Ngày thực hiện: 
I.Mục đích yêu cầu:
 _ Nghe,viết đúng đoạn trong bài : Các em nhỏ và cụ già
 _ Tìm được các từ có tiếng âm đầu r/d/gi hoặc có vần uôn / uông
II.Chuẩn bị:
1.Giáo viên : Bảng phụ chép bài tập 2a hoặc 2b
2.Học sinh : Vở, bảng con, sách giáo khoa.
III.Hoạt động lên lớp:
1.Khởi động : Hát bài hát
2.Kiểm tra bài cũ
_ Gọi học sinh lên bảng, sau đó cho học sinh viết các từ sau:nhoẻn cười, nghẹn ngào, trống rỗng, chống chọi. Học sinh cả lớp viết bảng con.
3.Bài mới:
Thời gian
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
ĐDDH
 20’
 10’
­Giới thiệu bài:Tiết chính tả hôm nay các em sẽ viết một đoạn trong bài : Các em nhỏ và cụ già và làm bài tập chính tả 
­Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh viết chính tả
phương pháp trực quan,quan sát,đàm thoại, giảng giải
a)Trao đổi về nội dung đoạn văn
_ Giáo viên đọc đoạn văn một lượt
_ Hỏi : Đoạn này kể chuyện gì ?
b)Hướng dẫn học sinh cách trình bày
_ Đoạn văn có mấy câu ?
_Những chữ nào trong đoạn văn phải viết hoa?
_ Lời của ông cụ được viết như thế nào ?
c)Hướng dẫn viết từ khó
_ Yêu cầu học sinh nêu các từ khó, dễ lẫn lộn khi viết chính tả.
_ Yêu cầu học sinh viết các từ trên bảng con.
_ Giáo viên chỉnh sửa lỗi cho học sinh 
d)Học sinh nghe giáo viên đọc,viết chính tả vào vở.
_ Giáo viên sửa lỗi và chấm bài
­ Hoạt động 3: Hướng dẫn học sinh làm bài tập chính tả
phương pháp trực quan, quan sát, đàm thoại, luyện tập
_Giáo viên có thể lựa chọn phần a hoặc b tuỳ theo lỗi của học sinh địa phương thường mắc phải.
_ Gọi học sinh đọc yêu cầu bài tập
_ Yêu cầu học sinh tựï làm bài tập
_ Giáo viên hướng dẫn học sinh nhận xét, chốt lại lời giải đúng
_ Giáo viên hướng dẫn học sinh tiến hành làm bài tập b tương tự như phần a.
_ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài.
_Theo dõi giáo viên đọc, 2 học sinh đọc lại đoạn văn
_ Cụ già nói lí do cụ buồn vì cụ bà ốm nặng phải nằm viện khó qua khỏi .Cụ cám ơn lòng tốt của các bạn, các bạn làm cho cụ cảm thấy lòng nhẹ hơn
_Đoạn văn có 7 câu
_Các chữ đầu câu
_Lời của ông cụ được viết sau dấu hai chấm,xuống dòng, gạch đầu dòng, viết lùi vào 1 ô li
_ngừng lại, nghẹn ngào, nặng lắm, xe buýt,qua khỏi, dẫu
_ 3 học sinh lên bảng viết, học sinh cả lớp viết vào bảng con
_ Học sinh viết chính tả vào vở.
_ Học sinh đổi vở chéo cho nhau để kiểm tra bài viết.
_ 1 học sinh đọc yêu cầu trong sách giáo khoa.
_ 3 học sinh lên bảng, học sinh dưới lớp làm vào vở nháp
_ Học sinh làm vào vở : giặt, rát,dọc
_ Lời giải : buồn,buông, chuông
4.Củng cố :_ Giáo viên nhận xét tiết học
5.Dặn dò:_Bài nhà: Học sinh nào viết xấu, sai 3 lỗi trở lên phải viết lại bài cho đúng
 _Chuẩn bị bài : Tiếng ru
 *Các ghi nhận, lưu ý :
_________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • doctuan 8 chinh ta a.doc