Giáo án Lớp 3 môn Thủ công - Tiết 19, tiết 20

Giáo án Lớp 3 môn Thủ công - Tiết 19, tiết 20

- Kiến thức:

+ Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.

- Kĩ năng:

+ Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học.

- Thái độ:

 + HS có thói quen kẻ, cắt, dán chữ cái nét thẳng, nét đối xứng đẹp.

II. CHUẨN BỊ

- Giáo viên:

+ GV chuẩn bị tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ qua 5 bài học trong chương II.

- Học sinh:

+ Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì,

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

1. Ổn định lớp:

 

doc 4 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 898Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Lớp 3 môn Thủ công - Tiết 19, tiết 20", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 	
TUẦN : 19
TIẾT : 19
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: 
CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
- Kĩ năng: 
+ Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học.
- Thái độ: 
 + HS có thói quen kẻ, cắt, dán chữ cái nét thẳng, nét đối xứng đẹp.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
+ GV chuẩn bị tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ qua 5 bài học trong chương II.
- Học sinh: 
+ Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì,
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra đồ dùng của HS.
- Nhận xét tuyên dương.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
a.GTB: Tiết học hôm nay các em sẽ ôn tập cắt dán chữ cái đơn giản. GV ghi tựa.
b. Thực hành:
Hoạt động 1: GV ghi đề bài kiểm tra: “Em hãy cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong các chữ đã học ở chương II”.
-GV giải thích yêu cầu của bài về kiến thức, kĩ năng, sản phẩm.
-YC HS làm bài kiểm tra.
-GV quan sát HS làm bài. Có thể gợi ý cho những HS kém hoặc còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.
Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm.
-Đánh giá SP thực hành của HS theo hai mức.
-Hoàn thành A:
+Thực hiện đúng qui trình kĩ thuật, chữ cắt thẳng, cân đối, đúng kích thước.
+Dán chữ phẳng, đẹp.
-Những em đã hoàn thành và có SP đẹp, trình bày, trang trí SP sáng tạo được đánh giá là hoàn thành tốt (A+)
-Chưa hoàn thành B:
+Không kẻ, cắt, dán được hai chữ đã học.
-HS nhắc tựa.
-HS lắng nghe, 2 HS nhắc lại. 
-Lắng nghe.
-HS làm bài kiểm tra.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
-HS mang sản phẩm lên cho GV đánh giá.
-HS khéo tay kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng. Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp.
-Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác.
4. Củng cố: 
- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng thực hành của HS. 
5. Dặn dò: 
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, chuẩn bị học bài Đan nong mốt.
Điều chỉnh, bổ sung
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
Ngày soạn : 	
TUẦN : 20
TIẾT : 20
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : ÔN TẬP CHỦ ĐỀ: 
CẮT, DÁN CHỮ CÁI ĐƠN GIẢN (tiếp theo)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Biết cách kẻ, cắt, dán một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng.
- Kĩ năng: 
+ Kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng đã học.
- Thái độ: 
 + HS có thói quen kẻ, cắt, dán chữ cái nét thẳng, nét đối xứng đẹp.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
+ GV chuẩn bị tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ qua 5 bài học trong chương II.
- Học sinh: 
+ Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì,
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra đồ dùng của HS.
- Nhận xét tuyên dương.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
a.GTB: Tiết học hôm nay các em sẽ ôn tập cắt dán chữ cái đơn giản. GV ghi tựa.
b. Thực hành:
Hoạt động 1: GV ghi đề bài kiểm tra: “Em hãy cắt, dán 2 hoặc 3 chữ cái trong các chữ đã học ở chương II”.
-GV giải thích yêu cầu của bài về kiến thức, kĩ năng, sản phẩm.
-YC HS làm bài kiểm tra.
-GV quan sát HS làm bài. Có thể gợi ý cho những HS kém hoặc còn lúng túng để các em hoàn thành bài kiểm tra.
Hoạt động 2: Đánh giá sản phẩm.
-Đánh giá SP thực hành của HS theo hai mức.
-Hoàn thành A:
+Thực hiện đúng qui trình kĩ thuật, chữ cắt thẳng, cân đối, đúng kích thước.
+Dán chữ phẳng, đẹp.
-Những em đã hoàn thành và có SP đẹp, trình bày, trang trí SP sáng tạo được đánh giá là hoàn thành tốt (A+)
-Chưa hoàn thành B:
+Không kẻ, cắt, dán được hai chữ đã học.
-HS nhắc tựa.
-HS lắng nghe, 2 HS nhắc lại. 
-Lắng nghe.
-HS làm bài kiểm tra.
-Lắng nghe rút kinh nghiệm.
-HS mang sản phẩm lên cho GV đánh giá.
-HS khéo tay kẻ, cắt, dán được một số chữ cái đơn giản có nét thẳng, nét đối xứng. Các nét chữ cắt thẳng, đều, cân đối. Trình bày đẹp.
-Có thể sử dụng các chữ cái đã cắt được để ghép thành chữ đơn giản khác.
4. Củng cố: 
- GV nhận xét sự chuẩn bị của HS, tinh thần thái độ học tập và kĩ năng thực hành của HS. 
5. Dặn dò: 
- Dặn dò HS giờ học sau mang giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, chuẩn bị học bài Đan nong mốt.
Điều chỉnh, bổ sung
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................
......................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docthu cong 3 tuan 1920.doc