Giáo án môn Chính tả lớp 3 - Tiết 2: Ngày hôm qua đâu rồi?

Giáo án môn Chính tả lớp 3 - Tiết 2: Ngày hôm qua đâu rồi?

I. MỤC TIÊU:

 1. Rèn KN viết chính tả:

 - Nghe viết một khổ thơ cuối trong bài: Ngày hôm qua đâu rồi?.

 - Qua bài chính tả, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu các dòng thơ viết hoa và lùi vào 3 ô.

 - Viết đúng các từ:hôm qua, học hành.

 2. Tiếp tục học bảng chữ cái.

 - Điền đúng các chữ cái vào ô trống theo tên chữ.

 - Học thuộc lòng tên 10 chữ cái tiếp theo 9 chữ cái đầu trong bảng chũ cái.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

 - Bài tập 2, 3 ghi bảng, phấn màu.

 - HS chuẩn bị VBT

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:

 1. Bài cũ:

 - Viết các từ: nên kim, nên người, lên núi, đứng lên.

 - Kiểm tra 1 vài HS đọc thuộc lòng, rồi viết đúng thứ tự 9 chữ cái đầu: a, ă, â, b, c, d, đ,

doc 5 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 6502Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Chính tả lớp 3 - Tiết 2: Ngày hôm qua đâu rồi?", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 2 Chính tả Ngày 09/ 09/ 2005 
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. MỤC TIÊU:
 1. Rèn KN viết chính tả:
 - Nghe viết một khổ thơ cuối trong bài: Ngày hôm qua đâu rồi?. 
 - Qua bài chính tả, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu các dòng thơ viết hoa và lùi vào 3 ô.
 - Viết đúng các từ:hôm qua, học hành. 
 2. Tiếp tục học bảng chữ cái.
 - Điền đúng các chữ cái vào ô trống theo tên chữ. 
 - Học thuộc lòng tên 10 chữ cái tiếp theo 9 chữ cái đầu trong bảng chũ cái. 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 - Bài tập 2, 3 ghi bảng, phấn màu. 
 - HS chuẩn bị VBT
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
 1. Bài cũ: 
 - Viết các từ: nên kim, nên người, lên núi, đứng lên. 
 - Kiểm tra 1 vài HS đọc thuộc lòng, rồi viết đúng thứ tự 9 chữ cái đầu: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê. 
 2. Bài mới:
 Giới thiệu bài: Trong giờ chính tả hôm nay, các em sẽ nghe đọc và viết lại khổ thơ cuối trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi”. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập chính tả và học 10 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái.
HĐ
Giáo viên
Học sinh
 1
 2
 3
Hướng dẫn nghe - viết: 
a. Ghi nhớ nội dung đoạn thơ:
- Treo bảng phụ và đọc đoạn thơ cần viết.
- Khổ thơ cho em biết điều gì về ngày hôm qua?
b. Hướng dẫn viết từ khó:
- Đọc các từ khó và yêu cầu HS viết.
Chỉnh sửa lỗi cho HS.
c. Hướng dẫn cách trình bày:
- Khổ thơ có mấy dòng? 
- Mỗi dòng có mấy chữ?
- Chữ đầu dòng viết như thế nào?
d. Đọc – viết: 
- Đọc thong thả từng dòng thơ 
e. Soát lỗi
- Đọc bài thong thả cho HS soát lỗi. Dừng lại và phân tích các tiếng khó cho HS soát lỗi.
g. Chấm bài:
- Thu và chấm 10 – 15 bài. Nhận xét về nội dung, chữ viết, cách trình bày bài của HS.
Hướng dẫn làm bài chính tả
Bài2 : 
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS làm bài
 + (lịch, nịch): quyển. Chắc 
 + (làng, nàng):  tiên,  xóm.
 + (bàng, bàn) : cây , cái . 
 + (thang, than) : hòn , cái 
Bài 3: 
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài
- Chấm bài 
- Chữa bài
Học thuôc bảng chữ cái:
- Xoá những chữ cái ở cột 2 .
 - Xoá tên chữ cái viết ở cột 3.
- 3 – 4 HS đọc khổ thơ sau khi GV đọc xong.
- Nếu em bé học hành chăm chỉ thì ngày hôm qua sẽ ở lại trong vở hồng của em.
- Viết bảng con: là, lại, ngày, hồng, vẫn, trong.
- Có 4 dòng 
- Có 5 chữ. 
- Viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ, viết lùi vào 3ô.
- Nghe GV đọc xong từng câu thơ rồi viết vào vở:
 - Ngày hôm qua ở lại
 Trong vở hồng của con
 Con học hành chăm chỉ
 Là ngày qua vẫn còn.
- Soát lại bài. HS tự chữa lỗi
- Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề sửa lỗi.
- Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống?
- Làm bài vào bảng con
 + Quyển lịch, chắc nịch.
 + Nàng tiên, làng xóm
 + Cây bàng, cái bàn .
 + Hòn than, cái thang.
- Viết những chữ còn thiếu trong bảng 
- Đọc tên chữ cái ở cột 3 , điền vào chỗ trống ở cột 2 những chữ cái tương ứng.
- Cả lớp làm bài vào VBT 
- Nộp bài
- Cả lớp sửa lại vào vở 10 chữ cái theo
thứ tự đúng:g, h, I, k, l, m, n, o, ô, ơ.
- Vài HS tiếp nối nhau viết lại .
- Nhìn cột 3 đọc tên 10 chữ cái. 
- Từng nhóm, từng HS thi đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái
Củng Cố – Dặn Dò:
- Nhắc lại cách trình bày bài viết/
- Đọc 19 chữ cái vừa học?
Hướng dẫn bài về nhà:
- Xem lại bài, sửa lỗi sai.
- Làm bài trong vbt
- Chuẩn bị bài: Phần thưởng
Yêu cầu HS nhận xét tiết học
Tiết 2 Chính tả 
NGÀY HÔM QUA ĐÂU RỒI?
I. MỤC TIÊU:
 - Nghe viết một khổ thơ cuối trong bài: Ngày hôm qua đâu rồi?. 
 - Qua bài chính tả, hiểu cách trình bày một bài thơ 5 chữ: chữ đầu các dòng thơ viết hoa và lùi vào 3 ô.
 - Lµm ®­ỵc bµi tËp 3, 4, BT 2 a 
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: 
 - Bài tập 2, 3 ghi bảng, phấn màu. 
 - HS chuẩn bị VBT
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP:
 1. Bài cũ: 
 - Viết các từ: nên kim, nên người, lên núi, đứng lên. 
 - Kiểm tra 1 vài HS đọc thuộc lòng, rồi viết đúng thứ tự 9 chữ cái đầu: a, ă, â, b, c, d, đ, e, ê. 
 2. Bài mới:
 Giới thiệu bài: Trong giờ chính tả hôm nay, các em sẽ nghe đọc và viết lại khổ thơ cuối trong bài “Ngày hôm qua đâu rồi”. Sau đó chúng ta sẽ cùng nhau làm một số bài tập chính tả và học 10 chữ cái tiếp theo trong bảng chữ cái.
HĐ
Giáo viên
Học sinh
 1
 2
 3
Hướng dẫn nghe - viết: 
a. Ghi nhớ nội dung đoạn thơ:
- Treo bảng phụ và đọc đoạn thơ cần viết.
- Khổ thơ cho em biết điều gì về ngày hôm qua?
b. Hướng dẫn viết từ khó:
- Đọc các từ khó và yêu cầu HS viết.
Chỉnh sửa lỗi cho HS.
c. Hướng dẫn cách trình bày:
- Khổ thơ có mấy dòng? 
- Mỗi dòng có mấy chữ?
- Chữ đầu dòng viết như thế nào?
d. Đọc – viết: 
- Đọc thong thả từng dòng thơ 
e. Soát lỗi
- Đọc bài thong thả cho HS soát lỗi. Dừng lại và phân tích các tiếng khó cho HS soát lỗi.
g. Chấm bài:
- Thu và chấm 10 – 15 bài. Nhận xét về nội dung, chữ viết, cách trình bày bài của HS.
Hướng dẫn làm bài chính tả
Bài2 : 
- Nêu yêu cầu bài tập
- Hướng dẫn HS làm bài
 + (lịch, nịch): quyển. Chắc 
 + (làng, nàng):  tiên,  xóm.
Bài 3: 
- Nêu yêu cầu bài tập.
- Yêu cầu HS làm bài
- Chấm bài 
- Chữa bài
Học thuôc bảng chữ cái:
- Xoá những chữ cái ở cột 2 .
 - Xoá tên chữ cái viết ở cột 3.
- 3 – 4 HS đọc khổ thơ sau khi GV đọc xong.
- Nếu em bé học hành chăm chỉ thì ngày hôm qua sẽ ở lại trong vở hồng của em.
- Viết bảng con: là, lại, ngày, hồng, vẫn, trong.
- Có 4 dòng 
- Có 5 chữ. 
- Viết hoa chữ cái đầu mỗi chữ, viết lùi vào 3ô.
- Nghe GV đọc xong từng câu thơ rồi viết vào vở:
 - Ngày hôm qua ở lại
 Trong vở hồng của con
 Con học hành chăm chỉ
 Là ngày qua vẫn còn.
- Soát lại bài. HS tự chữa lỗi
- Gạch chân từ viết sai, viết từ đúng bằng bút chì ra lề sửa lỗi.
- Em chọn chữ nào trong ngoặc đơn đề điền vào chỗ trống?
- Làm bài vào bảng con
 + Quyển lịch, chắc nịch.
 + Nàng tiên, làng xóm
- Viết những chữ còn thiếu trong bảng 
- Đọc tên chữ cái ở cột 3 , điền vào chỗ trống ở cột 2 những chữ cái tương ứng.
- Cả lớp làm bài vào VBT 
- Nộp bài
- Cả lớp sửa lại vào vở 10 chữ cái theo
thứ tự đúng:g, h, I, k, l, m, n, o, ô, ơ.
- Vài HS tiếp nối nhau viết lại .
- Nhìn cột 3 đọc tên 10 chữ cái. 
- Từng nhóm, từng HS thi đọc thuộc lòng tên 10 chữ cái
Củng Cố – Dặn Dò:
- Nhắc lại cách trình bày bài viết/
- Đọc 19 chữ cái vừa học
- Xem lại bài, sửa lỗi sai.
- Chuẩn bị bài: Phần thưởng
Yêu cầu HS nhận xét tiết học

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 2.doc