Giáo án Tập đọc 3 - Học kỳ 2 - Nguyễn Thị Hoa

Giáo án Tập đọc 3 - Học kỳ 2 - Nguyễn Thị Hoa

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức : Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta.

 2. Kĩ năng : Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.

 3. Thái độ: Yêu thích môn học.

* KNS:

- Rèn các kĩ năng: Đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, kiên định, giải quyết vấn đề.

- Phương pháp: Thảo luận nhóm.Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

 1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.

 2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

doc 60 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 03/07/2022 Lượt xem 245Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tập đọc 3 - Học kỳ 2 - Nguyễn Thị Hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc - Kể chuyện tuần 19 (2 tiết)
Hai Bà Trưng
(KNS)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Hiểu nội dung bài: Ca ngợi tinh thần bất khuất chống giặc ngoại xâm của Hai Bà Trưng và nhân dân ta. 
	2. Kĩ năng : Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ; bước đầu biết đọc với giọng phù hợp với diễn biến của truyện. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo tranh minh họa.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* KNS:
- Rèn các kĩ năng: Đặt mục tiêu, đảm nhận trách nhiệm, kiên định, giải quyết vấn đề.
- Phương pháp: Thảo luận nhóm.Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).
* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới
* Cách tiến hành:
- Hát đầu tiết.
- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Nêu lại tên bài học.
- Đọc mẫu bài văn.
- Cho HS luyện đọc từng câu.
- Cho HS phát hiện từ khó đọc dễ sai và HDHS đọc
- Cho HS chia đoạn (theo SGK): 4 đoạn
- Cho HS luyện đọc đoạn trước lớp.
- Gọi 4 HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn 
- Cho HS giải thích từ mới: giặc ngoại xâm, đô hộ, Luy Lâu, trẩy quân, giáp phục, phấn khích.
- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.
+ Cho 6 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.
+ Gọi 1 HS đọc cả bài.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)
* Mục tiêu: Giúp HS nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.
* Cách tiến hành:
+ Nêu những tội ác của giặc ngoại xâm đối với dân ta?
+ Hai Bà Trưng có chí lớn như thế nào?
+ Vì sao Hai Bà Trưng khởi nghĩa?
+ Kết quả của cuộc khởi nghĩa như thế nào?
c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể hiện của bài đọc.
* Cách tiến hành:
- Đọc diễn cảm đoạn 3
- Gọi 4 HS đọc trước lớp.
- Cho HS thi đọc 
- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt
d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)
* Mục tiêu: Nhìn tranh kể lại nội dung câu chuyện.
* Cách tiến hành:
- Cho HS quan sát 4 tranh minh họa của câu chuyện trong SGK
- Cho tập kể nhóm đôi
- Mời 4 HS tiếp nối nhau thi kể từng đoạn 
- Mời 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Nhận xét
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.
* Giáo dục: Trong học tập cũng như trong mọi việc chúng ta phải biết đặt mục tiêu, Ví dụ: Mục tiêu của các em là phải đạt HSG muốn vậy các em phải cố gắng học tập thật tốt thì mới đạt được mục tiêu đề ra.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe
- Đọc tiếp nối từng câu.
- Đọc theo HD của GV
- 1 HS chia đoạn
- Đọc tiếp nối đoạn từng đoạn 
- 4 HS đọc 4 đoạn trong bài
- 3HS giải thích các từ khó trong bài.
- Đọc nhóm đôi
- 6 nhóm đọc đọc 4 đoạn.
- Một HS đọc cả bài.
- Đọc thầm và TLCH
- Lắng nghe
- 4 HS đọc
- 2 HS thi đọc 
- QS tranh
- Tập kể nhóm đôi
- 4HS nối tiếp nhau kể từng đoạn theo tranh.
- 1HS kể lại toàn bộ câu chuyện
- Nhận xét.
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc tuần 19 tiết 2
Báo Cáo Kết Quả Thi Đua : “Noi Gương Chú Bộ Đội”
(KNS)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Hiểu nội dung một báo cáo hoạt động của tổ, lớp. 
	2. Kĩ năng : Bước đầu biết đọc đúng giọng đcọ một bản báo cáo. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* KNS:
- Rèn các kĩ năng: Thu thập và xử lí thông tin, thể hiện sự tự tin, lắng nghe tích cực.
- Phương pháp: Thảo luận nhóm.Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).
* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới
* Cách tiến hành:
- Hát đầu tiết.
- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Nêu lại tên bài học.
- Đọc mẫu
- Cho HS xem tranh minh họa trong SGK
- Cho HS luyện đọc từng câu 
- Cho HS phát hiện từ phát âm dễ sai và HD HS đọc đúng
- Cho HS chia đoạn 
+ Đoạn 1: 3 dòng đầu.
+ Đoạn 2: Nhận xét các mặt.
+ Đoạn 3: Đề nghị khen thưởng.
- Yêu cầu HS đọc từng đoạn trước lớp.
- Cho HS giải thích từ mới
- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.
- Cho HS thi đọc 
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu lớp đọc thầm cả bài và TLCH:
+ Theo em, báo cáo trên là của ai?
+ Bạn đó báo cáo với những ai?
- Mời 1 HS đọc lại bài (từ mục A đến hết).
- Cho HS học nhóm 4 để TLCH:
+ Báo cáo gồm những nội dung nào?
- Gọi HS phát biểu
- Hỏi: Báo cáo kết quả thi đua trong tháng để làm gì? Cho học nhóm 4
- Gọi HS phát biểu
- Chốt lại: 
+ Để thấy lớp thực hiện đợt thi đua như thế nào?
+ Để biểu dương những tập thể và cá nhân.
+ Tổng kết thành tích của lớp, của tổ, của cá nhân.
+ Để mọi người tự hào về lớp, về bản thân. 
c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại (7 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo cách thể hiện của bài đọc.
* Cách tiến hành:
- Đọc diễn cảm đoạn A
- Gọi 4 HS đọc trước lớp.
- Cho HS thi đọc 
- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt
* Giáo dục: Khi nghe một ai đó báo cáo vấn đề nào đó các em phải biết lắng nghe tích cực để nắm chắc nội dung rồi trình bày lại thông tin một cách tự tin. 
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe
- Quan sát tranh.
- Tiếp nối nhau đọc từng câu.
- Đọc theo HD của GV
- 2 HS chia đoạn
- 3 HS tiếp nối đọc 3 đoạn 
- 3 HS giải thích từ mới trong SGK
- Đọc nhóm đôi
- 2 HS thi đọc cả bài
- Học nhóm đôi 
- 1 HS đọc.
- Học nhóm 4
- 3 HS phát biểu ý kiến.
- Học nhóm 4
- Nhiều HS phát biểu
- Học sinh luyện đọc.
- 4 HS đọc trước lớp.
- Học sinh thi đua đọc bài.
- Nhận xét bạn đọc.
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc - Kể chuyện tuần 20 (2 tiết)
Ở Lại Với Chiến Khu
(KNS)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Hiểu nội dung bài: ca ngợi tinh thần yêu nước, không quản ngại khó khăn, gian khổ của các chiến sĩ nhõ tuổi trong cuộc kháng chiến chống thực dân Pháp trước đây. 
	2. Kĩ năng : Bước đầu biết đọc phân biệt lời người dẫn chuyện với lời các nhân vật (người chỉ huy với các chiến sĩ nhỏ tuổi). Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được từng đoạn của câu chuyện dựa theo gợi ý.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* Lưu ý: Riêng học sinh khá, giỏi bước đầu biết đọc với giọng biểu cảm một đoạn trong bài; kể lại được toàn bộ câu chuyện.
* KNS:
- Rèn các kĩ năng: Đảm nhận trách nhiệm; tư duy sáng tạo: bình luận, nhận xét; lắng nghe tích cực.
- Phương pháp: Thảo luận nhóm. Đặt câu hỏi. Trình bày 1 phút.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).
* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.
* Cách tiến hành:
- Hát đầu tiết.
- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viê ... ......................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc - Kể chuyện tuần 34 (2 tiết)
Sự Tích Chú Cuội Cung Trăng
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Hiểu nội dung, ý nghĩa: ca ngợi tình nghĩa thuỷ chung, tấm lòng nhân hậu của chú Cuội; giải thích các hiện tượng thiên nhiện và ước mơ bay lên cung trăng của loài người. 
	2. Kĩ năng : Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa. Kể lại được tửng đoạn của câu chuyện dựa theo gợi ý.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (22 phút).
* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới.
* Cách tiến hành:
- Hát đầu tiết.
- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Nêu lại tên bài học.
- Đọc diễn cảm cả bài.
- Cho HS luyện đọc từng câu.
- Cho HS phát hiện từ khó đọc dễ sai và HDHS đọc
- Cho HS chia đoạn (theo SGK): 4 đoạn
- Cho HS luyện đọc đoạn trước lớp.
- Gọi 4 HS tiếp nối nhau đọc 4 đoạn 
- Cho HS giải thích từ mới.
- Cho HS đọc từng đoạn trong nhóm.
+ Cho 6 nhóm tiếp nối nhau đọc 4 đoạn.
+ Gọi 1 HS đọc cả bài.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (18 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài.
* Cách tiến hành:
+ Nhờ đâu chú Cuội phát hiện ra cây thuốc quý?
+ Chú Cuội dùng cây thuốc vào việc gì?
+ Thuật lại những việc đã xảy ra với vợ của chú Cuội
+ Vì sao chú Cuội bay lên cung trăng
+ Em tưởng tượng chú Cuội sống trên cung trăng như thế nào? Chọn một ý em cho là đúng
c. Hoạt động 3: Luyện đọc lại, củng cố (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh đọc trôi chảy, diễn cảm theo yêu cầu thể hiện của bài đọc.
* Cách tiến hành:
- GV hướng dẫn đọc thể hiện đúng nội dung từng đoạn.
- Đọc diễn cảm đoạn 3
- Gọi 3 HS đọc trước lớp.
- Cho HS thi đọc 
- Nhận xét, tuyên dương HS đọc tốt.
d. Hoạt động 4: Kể chuyện (15 phút)
* Mục tiêu: Theo gợi ý của tranh, giúp học sinh kể lại nội dung câu chuyện.
* Cách tiến hành:
- GV nêu nhiệm vụ: Dựa vào các gợi ý trong SGK kể được tự nhiên từng đoạn của câu chuyện
- Gọi HS tập kể từng đoạn truyện
- Cả lớp và GV bình chọn bạn kể hay nhất.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe, đọc thầm theo
- Đọc tiếp nối từng câu.
- Đọc theo HD của GV
- 1 HS chia đoạn
- Đọc tiếp nối đoạn từng đoạn 
- 4 HS đọc 4 đoạn trong bài
- 3 HS giải thích các từ khó trong bài.
- Đọc nhóm đôi
- 6 nhóm đọc đọc 4 đoạn.
- Một HS đọc cả bài.
- HS đọc bài và trả lời câu hỏi.
- Nhận xét, bổ sung
- 3 HS tiếp nối nhau đọc
- 1 HS đọc toàn bộ câu chuyện
- 1 HS đọc lại gợi ý 
- Từng cặp HS tập kể 
- 3 HS thi tiếp nối nhau kể 3 đoạn của câu chuyện trước lớp.
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Tập đọc tuần 34 tiết 2
Mưa
(MT)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức : Hiểu nội dung: tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hạot ấm cúm của gia đình trong cơn mưa, thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả. 
	2. Kĩ năng : Biết ngắt nhịp hợp lí khi đọc các dòng thơ, khổ thơ. Trả lời được các câu hỏi trong sách giáo khoa; thuộc 2; 3 khổ thơ.
	3. Thái độ: Yêu thích môn học.
* MT: Giáo viên liên hệ: Mưa làm cho cây cối, đồng ruộng thêm tươi tốt; mưa cung cấp nguồn nước cần thiết cho con người chúng ta (gián tiếp).
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
	1. Giáo viên: Bảng phụ. Tranh minh hoạ trong Sách giáo khoa.
	2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Gọi học sinh đọc bài và trả lời câu hỏi trong sách giáo khoa.
- Nhận xét, cho điểm.
- Giới thiệu bài: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
a. Hoạt động 1: Luyện đọc (8 phút).
* Mục tiêu: Giúp học sinh bước đầu đọc đúng các từ khó, câu khó. Ngắt nghỉ hơi đúng ở câu dài, hiểu nghĩa từ mới
* Cách tiến hành:
- Hát đầu tiết.
- 3 em thực hiện theo yêu cầu của giáo viên.
- Nêu lại tên bài học.
- Đọc diễn cảm toàn bài, giọng nhẹ nhàng, vui tươi, nhanh.
- Cho HS xem tranh trong SGK.
- Cho HS luyện đọc từng dòng thơ. 
- Cho HS tìm từ khó và hướng dẫn HS đọc từ khó
- Cho HS luyện đọc từng khổ thơ trước lớp.
- Cho HS giải thích các từ mới: cọ.
- Cho cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn tìm hiểu bài (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh nắm được cốt truyện, hiểu nội dung bài bài đọc.
* Cách tiến hành:
+ Tìm những hình ảnh gợi tả cơn mưa trong bài thơ?
+ Cảnh sinh hoạt gia đình ngày mưa ấm cúng như thế nào?
+ Vì sao mọi người thương bác ếch?
+ Hình ảnh bác ếch cho em nghĩ đến ai?
@ Kết luận: Tả cảnh trời mưa và khung cảnh sinh hoạt ấm cúng của gia đình trong cơn mưa; thể hiện tình yêu thiên nhiên, yêu cuộc sống gia đình của tác giả.
c. Hoạt động 3: Học thuộc lòng bài thơ (8 phút).
* Mục tiêu: Giúp HS nhớ và đọc thuộc bài thơ.
* Cách tiến hành:
- Gọi một số HS đọc lại toàn bài thơ bài thơ.
- Hướng dẫn HS học thuộc lòng khổ, bài thơ theo cách xoá dần bảng.
- Cho HS thi đua HTL từng khổ thơ của bài thơ.
- Mời 2 em thi đua đọc thuộc lòng cả bài thơ.
- Nhận xét.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học.
*MT: Gíao viên liên hệ: Mưa làm cho cây cối, đồng ruộng thêm tươi tốt; mưa cung cấp nguồn nước cần thiết cho con người chúng ta.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe.
- Xem tranh.
- Đọc tiếp nối từng dòng.
- Đọc theo HD của GV
- Đọc từng khổ thơ trước lớp.
- 2 HS giải thích 
- Cả lớp đọc đồng thanh bài thơ.
- Đọc thầm bài thơ và trả lời các câu hỏi.
- Nhận xét, bổ sung
- 3 HS đọc
- Học thuộc lòng theo hướng dẫn của GV
- Thi đua đọc thuộc lòng từng khổ thơ.
- 2 HS đọc thuộc lòng bài thơ.
- Nhận xét.
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_doc_3_hoc_ky_2_nguyen_thi_hoa.doc