Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Tuần 24 - Bài: Đối đáp với vua - Ngô Thanh Tình

Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Tuần 24 - Bài: Đối đáp với vua - Ngô Thanh Tình

I. Mục đích yêu cầu:

* Tập đọc

 - Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.

 - Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ. (trả lời được các CH trong SGK)

* Kể chuyện

 - Biết sắp xếp các tranh (SGK) cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa. (HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện).

II. Đồ dùng

 GV : Tranh minh hoạ truyện trong SGK.

 HS : SGK.

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 7892Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc - Kể chuyện Lớp 3 - Tuần 24 - Bài: Đối đáp với vua - Ngô Thanh Tình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRÖÔØNG TIEÅU HOÏC HUØNG HOAØ B 
 KEÁ HOAÏCH BAØI DAÏY Tuần 24.
 Tập đọc - kể chuyện
Đối đáp với vua
Soaïn:
Daïy:
I. Mục đích yêu cầu:
* Tập đọc
	- Biết ngắt nghỉ hơi đúng sau các dấu câu, giữa các cụm từ.
	- Hiểu ND, ý nghĩa: Ca ngợi Cao Bá Quát thông minh, đối đáp giỏi, có bản lĩnh từ nhỏ. (trả lời được các CH trong SGK) 
* Kể chuyện
	- Biết sắp xếp các tranh (SGK) cho đúng thứ tự và kể lại được từng đoạn câu chuyện dựa theo tranh minh họa. (HS khá, giỏi kể lại được toàn bộ câu chuyện).
II. Đồ dùng
	GV : Tranh minh hoạ truyện trong SGK.
	HS : SGK.
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Đọc : Chương trình xiếc đặc sắc
- Cách trình bày quảng cáo có gì đặc biệt ?
B. Bài mới
1. Giới thiệu bài ( GV giới thiệu )
2. Luyện đọc
a. GV đọc toàn bài.
b. HD HS luyện đọc kết hợp giải nghĩa từ
* Đọc từng câu.
- GV kết hợp sửa phát âm sai cho HS
* Đọc từng đoạn trước lớp
- Giải nghĩa từ chú giải cuối bài
* Đọc từng đoạn trong nhóm
* Đọc đồng thanh.
3. HD HS tìm hiểu bài
- Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở đâu ?
-Cậu bé Cao Bá Quát có mong muốn gì ?
- Cậu đã làm gì để thực hiện mong muốn đó
- Vì sao vua bắt Cao Bá Quát đối ? 
- Vua ra vế đối thế nào ?
- Cao Bá Quát đối lại như thế nào ?
- Nêu nội dung câu chuyện ?
4. Luyện đọc lại
- GV đọc lại đoạn 3.
- HD HS đọc đúng đoạn văn.
- 2 HS đọc bài.
- HS trả lời.
- Nhận xét
- HS theo dõi SGK
- HS nối nhau đọc từng câu trong bài.
- HS nối nhau đọc 4 đoạn trước lớp
- HS đọc theo nhóm đôi
- Nhận xét bạn cùng nhóm
- Cả lớp đọc đồng thanh.
- Vua Minh Mạng ngắm cảnh ở Hồ Tây.
- Cao Bá Quát muốn nhìn rõ mặt vua. Nhưng xa giá đi đến đâu quân lính cũng thét đuổi mọi người, không cho ai đến gần.
- Cậu nghĩ ra cách gây chuyện ầm ĩ, náo động, cởi quần áo nhảy xuống hồ tắm, làm cho quân lính hốt hoảng xúm vào bắt trói....
- Vì vua thấy cậu bé tự xưng là học trò nên muốn thử tài, cho cậu có cơ hội chuộc tội.
- Nước trong leo lẻo cá đớp cá.
- Trời nắng trang trang người trói người.
- Truyện ca ngợi Cao Bá Quát ngay từ nhỏ đã bộc lộ tài năng xuất sắc và tính cách khảng khái, tự tin.
- 1 vài HS thi đọc đoạn văn
- 1 HS đọc cả bài
Kể chuyện
1. GV nêu nhiệm vụ
- Sắp xếp lại các tranh theo đúng thứ tự của câu chuyện Đối đáp với vua rồi kể lại toàn bộ câu chuyện.
2. HD HS kể chuyện
a. Sắp xếp lại 4 tranh theo đúng thứ tự 4 đoạn trong chuyện
b. Kể lại toàn bộ câu chuyện
IV. Củng cố, dặn dò
- Em biết câu tục ngữ nào có hai vé đối nhau ?
- GV nhận xét chung tiết học.
- Dặn HS về nhà ôn bài.
- HS nghe.
- HS QS 4 tranh
- HS phát biểu thứ tự đúng của từng tranh. 
3 - 1 - 2 - 4
- 4 HS dựa vào thứ tự đúng của 4 tranh, tiếp nối nhau kể lại câu chuyện.
- 1 2 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
- Cả lớp bìng chọn bạn kể hay
NGOÂ THANH TÌNH 

Tài liệu đính kèm:

  • docTAP DOC 1.doc