Giáo án Tập làm văn lớp 3 kì 1

Giáo án Tập làm văn lớp 3 kì 1

 Tên bài dạy : NÓI VE ĐỘI THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ( tiết 1 ) (CKT: 7 ,SGK: 11 )

A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )

- Trình bày được một số thông tin về tổ chức thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (BT1)

- Điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.(BT2)

B . CHUẨN BỊ : Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách . Vở bài tập

C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :

 

doc 18 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 990Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập làm văn lớp 3 kì 1", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 1
Ngày dạy 12 tháng 8 năm 2010 
 Tên bài dạy : NÓI VE ĐỘIÀ THIẾU NIÊN TIỀN PHONG ( tiết 1 ) (CKT: 7 ,SGK: 11 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Trình bày được một số thông tin về tổ chức thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh (BT1)
- Điền đúng nội dung vào mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách.(BT2)
B . CHUẨN BỊ : Mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách . Vở bài tập 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I . Mở đầu :
- GV nhắc nhở HS chuẩn bị ĐDHT môn TLV
II . Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài :
-Tiết tập làm văn hôm nay các em sẽ nói những điều đã biết về một tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh . Sau đó diền đúng nội dung vào mẫu đơn in sẵn “ Đơn xin cấp thẻ đọc sách “
 2 .HD làm bài tập :
 a . Bài tập 1 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
 - Cho HS thảo luận trả lời các câu hỏi sau :
 + Đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh thành lập ngày nào ? ở đâu ?
 + Những đội viên đầu tiên là ai ?
 + Đội được mang tên Bác Hồ khi nào ?
- GV gọi HS trả lời các câu hỏi trên 
 b . Bài tập 2:
- Gọi HS đọc yêu cầu bài tập 2 ở SGK 
- GV giới thiệu mẫu và HDHS biết mẫu đơn gồm có các phần 
 + Quốc hiệu và tiêu ngữ 
 + Địa điểm ngày tháng năm viết đơn 
 + Tên đơn 
 + Địa chỉ gởi đơn 
 + Họ tên Ngày tháng năm sanh , địa chỉ lớp , trường người viết 
 + Nguyện vọng và lời hứa 
 + Tên và chữ ký người làm đơn 
- Cho HS dựa vào mẫu đơn SGK điền bằng bút chì vào đó .
- Gọi 1 HS lên điền vào mẫu đơn in sẵn trên bảng lớp .
- GV gọi vài HS đọc lại mẫu đơn
3 . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :
- Gọi HS nêu lại cách trình bày một lá đơn 
- Nhận xét chung giờ học 
- Chuẩn bị bài sau : Viết đơn 
- HS chuẩn bị : vở TLV , viết mực , bút chì ,thước.
- Cả lớp theo dõi 
- HS mở SGK theo dõi bài 
a/- 2 HS đọc SGK , cả lớp đọc thầm 
- 2 HS chung bàn thảo luận 
 + Đội thiếu niên tiền phong thành lập 15 / 5 / 1941 . Tại han Pác Bó Cao Bằng , tên gọi lúc đầu là đội nhi đồng cứu quốc 
 + Có 5 người : Đội trưởng là anh hùng Nông Văn Dền , bí danh là Kim Đồng , Nông Văn Thàn ( Cao Sơn ) Lý Văn Tịnh ( Thanh Minh ) Lý thị Mỳ ( thuỷ Tiên ) . Lý thị Sậu ( Thanh Thuỷ )
 + Đội mang tên Bác Hồ ngày 30- 1 – 1970
- HS trả lời cả lớp nhận xét 
b/- 1 HS đọc , cả lớp đọc thầm 
+ Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam 
 Độc lập tự do hạnh phúc 
 +  Ngày .. Tháng  Năm
 + ĐƠN XIN CẤP THẺ ĐỌC SÁCH 
 + Kính gởi : - Thư viện 
 Em tên là .. 
+ Em làm đơn này 
 + Kí tên 
- Cá nhân HS tự làm bài 
- 1 HS lên bảng , cả lớp làm bài vào vở BT và nhận xét bài ở bảng lớp 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 2
Ngày dạy 19 tháng 8 năm 2010
Tên bài dạy : VIẾT ĐƠN ( tiết 2 ) ( CKT: 8,, SGK: 18 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Bước đầu viết được đơn xin vào đội TNTPHồ Chí Minh dựa theo mẫu đơn của bài Đơn xin vào Đội.
B . CHUẨN BỊ : Mẫu giấy rời để viết đơn . Vở bài tập 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I . Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 HS lần lược đọc lại mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách 
- GV nhận xét 
II . Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài :
-Tiết tập làm văn hôm nay dựa vào mẫu đơn xin vào đội , mỗi em sẽ tập viết một lá đơn cho chính mình 
 2 .HDHS làm bài tập :
 a .Gợi ý::
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GV giúp HS nắm nội dung bài viết 
- GV đặt câu hỏi gợi ý :
 + Phần nào trong đơn phải viết theo mẫu ?
 + Phần nào không nhất thiết phải theo mẫu ?
 GV tóm lại :
- Mỡ đầu phải viết tiêu ngữ 
- Địa điểm , ngày  tháng .. năm 
- Tên đơn 
- Địa chỉ nhận đơn 
- Họ và tên , ngày tháng năm sinh người viết đơn , HS lớp , trường .
- Lý do viết đơn 
- Lời hứa và nguyện vọng 
- Kí tên 
b- GV cho HS tiến hành viết đơn ra ngoài giấy
- GV quan sát giúp đỡ HS 
 * Trình bày - nhận xét :
- Gọi vài HS đọc đơn trước lớp 
- GV và cả lớp nghe nhận xét 
- GV chấm điểm 
3 . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :
- GV yêu cầu HS về nhà tiếp tục hoàn thành lá đơn 
- Nhận xét chung giờ học 
- Chuẩn bị bài sau : Kể về gia đình 
- HS đọc cả lớp nghe nhận xét 
- HS mở SGK theo dõi bài 
- 2 HS đọc SGK , cả lớp đọc thầm 
- HS hiểu : Dựa vào bài tập đọc ‘ đơn xin vào đội ‘ nhưng nội dung không hoàn toàn giống nhau .
- HS quan sát SGK trả lời :
 + Tiêu ngữ , địa chỉ , đơn xin , ký tên
 + Nội dung , nguyện vọng 
- HS chú ý theo dõi 
- HS viết bài vào giấy rời 
- HS đọc bài trước lớp Cả lớp nhận xét.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 3
Ngày dạy 26 tháng 8 năm 2010
Tên bài dạy : KỂ VỀ GIA ĐÌNH ( tiết 3 ) (CKT: 10 ,SGK: 18 )
A . Mục Tiêu : (( Có tích hợp GDMT ))
- Kể được một cách đơn giản về gia đình với một người bạn mới quen theo gợi ý(BT1)
- Biết viết đơn xin phép nghỉ học đúng mẫu (BT2).
B . CHUẨN BỊ : Mẫu giấy rời để viết đơn . Vở bài tập 
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I . Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 HS lần lược đọc lại mẫu đơn xin vào đội 
- GV nhận xét 
II . Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài :
-Tiết tập làm văn hôm nay dựa vào mẫu đơn xin đã học em viết cho mình một lá đơn xin nghỉ học 
 2 .HDHS làm bài tập :
 a . Bài tập 1 : miệng 
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập
- GVHDHS nói về gia đình mình , chỉ cần nói 5 đến 7 câu .
 Gợi ý :
 + Gia đình em có những ai ?
 + Làm những công việc gì ?
 + Tính nết của mỗi người như thế nào ?
- Gọi vài HS trình bày miệng trước lớp .
*( Có tích hợp GDMT )
b . Bài tập 2 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 
- Gọi vài HS đọc lại mẫu đơn 
- Gọi HS nói lại qui trình lá đơn
- Cho HS nói về qui trình một lá đơn 
 Gọi vài HS dựa vào mẫu tập nói miệng lá đơn trước lớp 
- Cho HS viết đơn ra vở BT
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu 
- GV chấm một số bài nhận xét 
3 . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :
- GV yêu cầu HS nêu lại quy trình lá đơn 
- Nhận xét chung giờ học 
- Chuẩn bị bài sau : Nghe kể : Dại gì mà đổi 
- HS đọc cả lớp nghe nhận xét 
- HS mở SGK theo dõi bài 
a/- Kể về gia dình em với một người bạn mới quen 
- 2 HS chung bàn thảo luận theo gợi ý 
- HS nói trước lớp , cả lớp nghe nhận xét . 
- HS viết bài vào giấy rời 
- lắng nghe
-b/ Dựa theo mẫu dưới đây hãy viết lại một lá đơn xin nghỉ học 
- HS nêu chẳng hạn :
 + Quốc hiệu và tiêu ngữ 
 + Địa diểm ngày tháng năm 
 + Tên đơn 
 + Tên người nhận đơn 
 + Họ và tên người viết đơn 
 + Lí do viết đơn 
 + Lí do nghỉ học 
 + Lời hứa của người viết đơn 
 + Ý kiến và chữ kí của gia đình 
 + Chữ kí của HS 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 4
Ngày dạy 02 tháng 9 năm 2010
Tên bài dạy : NGHE KỂ : DẠI GÌ MÀ ĐỔI  ( tiết 4 ) (CKT: 11,SGK: 36 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Nghe-kể lại được câu chuyện ;”Dại gì mà đổi”(BT1)
- Điền đúng nội dung vào mẫu Điện báo (BT2)
B . CHUẨN BỊ : SGK . Phấn màu . Bảng phụ ghi câu hỏi .
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I . Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 HS lần lược đọc lại mẫu đơn xin xin nghĩ phép . 
- GV nhận xét 
II . Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài :
-GV giới thiệu mục tiêu giờ học và ghi tựa bài lên bảng . 
 2 .HDHS làm bài tập :
 a . Bài tập 1 : miệng
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập và các câu hỏi gợi ý trong SGK .
- GV kể mẫu câu chuyện 1 lần với gịong vui , chậm rãi .
 Gợi ý :
 + Vì sao mẹ doạ đuổi cậu bé ? Cậu bé trả lời mẹ ntn? 
 + Vì sao cậu bé làm như vậy ?
- Gọi vài HS trình bày miệng trước lớp .
- GV kể mẫu câu chuyện lần 2 , gọi 2 HS khá giỏi kể lại .
- GV tổ chức cho HS kể lại 
b . Bài tập 2 :
- GV gọi HS đọc yêu cầu bài tập 
- GV giúp HS nắm tình huống cần viết điện báo .
 + Tình huống cần viết điện báo là gì ?
 + Yêu cầu của bài là gì ?
 + Họ và tên địa chỉ người nhận 
 + Nội dung 
 + Họ và tên địa chỉ người gửi 
- GV cho HS nhìn mẫu SGK và nêu miệng bài .
- Cho HS viết vào vở 
- GV theo dõi giúp đỡ HS yếu 
- GV chấm một số bài nhận xét 
D . CŨNG CỐ - DẶN DÒ :
- GV yêu cầu HS tập kể lại câu chuyện 
- Nhận xét chung giờ học 
- Chuẩn bị bài sau : Tổ chức cuộc họp 
- HS đọc cả lớp nghe nhận xét 
- HS mở SGK theo dõi bài 
a/- Nghe kể : Dại gì mà đổi 
- Cả lớp chú ý lắng nghe 
+ Cậu bé rất nghịch 
+ Mẹ chẳng đổi được đâu 
+ Cậu cho là không ai muốn đổi đứa con ngoan lấy một đứa bé nghịch ngợm .
- HS nghe và kể lại 
b/- Điền vào mẫu điện báo 
- HS quan sát mẫu và chú theo dõi 
 - 2 HS lần lượt nêu , cả lớp theo dõi nhận xét 
- HS cá nhân làm bài 
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 5
Ngày dạy 9 tháng 9 năm 2010
Tên bài dạy : TẬP TỔ CHỨC CUỘC HỌP ( tiết 5 ) (CKT: 12, SGK: 45 )
A . Mục Tiêu : ( giúp học sinh )
- Bước đầu biết xác định nội dung cuộc họp và tập tổ chức cuộc họp theo gợi ý cho trước(SGK).
- HS khá biết tổ chức cuộc họp theo đúng trình tự .
B . CHUẨN BỊ : SGK . Phấn màu .vở BT.
C . HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU :
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
I . Kiểm tra bài cũ :
- Gọi 2 HS lần lược kể lại chuyện “ Dại gì mà đổi “và đọc bức điện báo gửi gia đình .
- GV nhận xét 
II . Dạy bài mới :
1 . Giới thiệu bài :
-GV giới thiệu mục tiêu giờ học và ghi tựa bài lên bảng . 
 2 .HDHS làm bài tập :
 a . GV giúp ... øi.
- Yêu cầu HS tự viết thư.
- Gọi 1 số HS đọc thư của mình trước lớp, sau đó nhận xét và cho điểm HS.
3-Củng cố dặn dò:
- Dặn dò HS về xem lại cách viết thư
- Chuẩn bị bài sau: Nghe kể tôi cũng như bác 
- HS 2 em lên bảng , cả lớp chú ý lắng nghe 
- HS chú ý lắng nghe .
-1HS đọc
- Em sẽ viết thư cho 1 bạn ở miền Nam
( Trung hoặc Bắc )
-Em viết thư để làm quen.
- HS nêu cách trình bày 1 bức thư.
- 3 đến 5 Hs trả lời.
- HS nghe giảng, sau đó 1 HS nói phần mở đầu thư trước lớp, HS cả lớp theo dõi và nhận xét.
- Nghe hướng dẫn, sau đó 1 HS nói ND này trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét.
-Có thể viết vào trang giấy trắng (vởBT)
-HSY:có thể viết ngắn gọn có ý chính.
- 4 đến 5 HS đọc, cả lớp theo dõi và nhận xét.
- Ghi nhớ thực hiện
KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 14
 Ngày dạy 18 tháng 11 năm 2010
 Tên bài dạy : NGHE KỂ: TÔI CŨNG NHƯ BÁC ( tiết: 14 ) (CKT,KN 24; SGK: 120 )
A .MỤC TIÊU: ( giúp học sinh )
Nghe và kể lại được câu chuyện Tôi cũng như bác (BT1).
Bước đầu biết giới thiệu một cách đơn giản (theo gợi ý) về các bạn trong tổ của mình với người khác.
B .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Viết sẵn ND gợi ý của bài lên bảng lớp.
C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1-Kiểm tra bài cũ:
-Trả bài và nhận xét về bài TLV viết thư tuần 13ù.
-Nhận xét và cho điểm HS.
2-Dạy học bài mới:
2.1-Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng 
2.2-Hướng dẫn kể chuyện:
-GV kể chuyện 2 lần.
-Hỏi: 
 + Vì sao nhà văn không đọc được bản thông báo?
 + Ông nói gì với người đứng cạnh?
 + Người đó trả lời sao?
 + Câu trả lời có gì đáng buồn cười?
-Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện trước lớp.
-Yêu cầu HS thực hành kể chuyện theo cặp
-Nhận xét và cho điểm HS.
2.3-Kể về hoạt động của tổ em:
-Gọi 1 HS đọc yêu cầu của bài 2.
- BT yêu cầu em giới thiệu điều gì?
- Em giới thiệu những điều này với ai?
- Gọi 1 HS khá nói tiếp các ND còn lại theo gợi ý của bài.
- Chia tổ, và yêu cầu HS tập giới thiệu trong tổ
- Một số HS trình bày trước lớp
-Nhận xét và cho điểm HS.
3-Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học và dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện: Tôi cũng như bác và hoàn thành bài giới thiệu về tổ mình.
- Chuẩn bị bài sau: nghe kể: giấu cày. giới thiệu về tổ em
- cả lớp chú ý lắng nghe 
- HS chú ý lắng nghe .
- Vì nhà văn quên không mang kính.
- Phiền bác đọc giúp tôi tờ thông báo này.
- Xin lỗi, tôi cũng như bác thôi, vì lúc bé không được học nên bây giờ phải mù chữ.
- Vì người đó thấy nhà văn không đọc được như mình thì nghĩ ngay rằng: nhà văn cũng mù chữ.
- 1 HS kể.
- HS thảo luận theo cặp 
Giới thiệu về tổ em và hoạt động của tổ em trong tháng vừa qua.
- Em giới thiệu với 1 đoàn khách đến thăm lớp.
- 1 HS nói trước lớp, cả lớp theo dõi và nhận xét, bổ sung nếu cần.
- Hoạt động theo tổ (có thể ghi vào nháp) 
- HSY: không cần nêu dân tộc nào?
- Sau đó một số HS trình bày trước lớp. 
- Cả lớp theo dõi, nhận xét và bình chọn bạn kể đúng.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 15
 Ngày dạy 25 tháng 11 năm 2010
Tên bài dạy: NGHE KỂ: GIẤU CÀY. GIỚI THIỆU VỀ TỔ EM (tiết: 15 )( SGV : 275 ; SGK: 128 )
A .MỤC TIÊU: ( giúp học sinh )
Nghe và kể lại được câu chuyện Giấu cày (BT1).
Viết được đoạn văn ngắn (khoảng 5 câu )giới thiệu về tổ của mình (BT2).
B .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Viết sẵn ND gợi ý của bài lên bảng lớp.
C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1-Kiểm tra bài cũ:
-Trả bài và nhận xét về bài TLV viết thư tuần 13ù.
-Nhận xét và cho điểm HS.
2-Dạy học bài mới:
2.1-Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng 
2.2-Hướng dẫn kể chuyện:
-GV kể câu chuyện 2 lần:
-Hỏi: Khi được gọi về ăn cơm bác nông dân nói thế nào?
-Vì sao bác bị vợ trách?
-Khi thấy mất cày, bác làm gì?
-Vì sao câu chuyện đáng cười?
-Yêu cầu 1 HS kể lại toàn bộ câu chuyện.
-HS kể chuyện theo cặp.
-Nhận xét và cho điểm HS.
2.3-Viết đoạn văn kể về tổ của em:
-Gọi 1 đến 2 HS đọc lại phần gợi ý của giờ TLV tuần 14.
-Gọi 1 HS kể mẫu về tổ của em.
-Yêu cầu HS dựa vào gợi ý ở tiết trước và viết đoạn văn vào vở.
-Gọi 5 HS đọc bài trước lớp.
-Thu để chấm các bài còn lại của lớp.
3-Củng cố dặn dò:
- Nhận xét tiết học và dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện: Tôi cũng như bác và hoàn thành bài giới thiệu về tổ mình.
- Chuẩn bị bài sau: Nghe kể: kéo cây lúa lên. Nói về thành thị-nông thôn
- cả lớp chú ý lắng nghe 
- HS chú ý lắng nghe .
- Bác nói: Để tôi giấu cái cày vào bụi đã.
- Vì bác đã giấu cày mà lại la to thì kẻ gian biết sẽ lấy mất.
- Bác chạy về nhà thì thào vào tai vợ: Nó lấy mất cày rồi.
- Vì bác nông dân ngốc nghếch khi giấu cày lại la thật to, khi mất cày thì lại chạy về thì thào vào tai vợ.
2 HS đọc gợi ý
2-3 em khá kể.cả lớp bổ sung
-Cả lớp viết vào vở BT
-HSY viết ngắn gọn,đủ ý.
-5 em đọc cho lớp nghe,nhận xét bổ sung.
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 16
 Ngày dạy 2 tháng 12 năm 2010
Tên bài dạy : NGHE KỂ: KÉO CÂY LÚA LÊN . NÓI VỀ THÀNH THỊ NÔNG THÔN 
 ( tiết: 16 ) ( CKT,KN:26 ; SGK: 138 )
A .MỤC TIÊU: ( Có tích hợp GDMT )
Nghe và kể lại được câu chuyện Kéo cây lúa lê (BT1).
 - Bước đầu biết kể về thanh thị, nông thôn dựa theo gợi ý (BT2).
B .ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
-Viết sẵn ND gợi ý của bài lên bảng lớp.
C . CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY-HỌC CHỦ YẾU:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1-Kiểm tra bài cũ:
- Gọi 2 HS lên bảng kể lại câu chuyện Giấu cày. Một HS đọc đoạn văn kể về tổ của em.
- Nhận xét và cho điểm HS.
2-Dạy học bài mới:
2.1-Giới thiệu bài:
- GV giới thiệu và ghi tựa bài lên bảng 
2.2-Hướng dẫn kể chuyện:
- GV kể chuyện 2 lần.
- Khi thấy lúa ở ruộng nhà mình xấu, chàng ngốc đã làm gì?
- Về nhà, anh chàng nói gì với vợ?
- Vì sao lúa nhà chàng ngốc bị héo?
- Câu chuyện này đáng cười ở điểm nào?
- Gọi 1 HS kể lại câu chuyện.
- Yêu cầu 2 HS ngồi cạnh nhau kể lại câu chuyện cho nhau nghe.
2.3-Kể về thành thị hoặc nông thôn:
- Gọi Hs đọc đề bài.
- Yêu cầu HS suy nghĩ và lựa chọn đề tài viết về nông thôn hay thành thị.
- Gọi một HS khá kể mẫu trước lớp.
- Yêu cầu HS kể theo cặp.
- Cho điểm những HS kể khá.
3-Củng cố dặn dò: ( Có tích hợp GDMT )
- Nhận xét tiết học và dặn dò HS về nhà kể lại câu chuyện: Tôi cũng như bác và hoàn thành bài giới thiệu về tổ mình.
- Chuẩn bị bài sau: Nghe kể: Kéo cây lúa lên. nói về thành thị-nông thôn
- cả lớp chú ý lắng nghe 
- HS chú ý lắng nghe .
- Chàng ta lấy tay kéo cây lúa nhà mình lên cao hơn cây lúa nhà người.
- Lúa của nhà ta xấu quá nhưng hôm nay tôi đã kéo nó lên cao hơn lúa ở ruộng bên rồi.
- Vì kéo cây lúa lên làm rễ cây bị đứt và cây chết héo.
- Chàng ngốc thấy lúa nhà mình xấu hơn lúa nhà người đã kéo cây lúa lên vì tưởng làm như thế giúp cây lúa mọc nhanh hơn, ai ngờ cây lúa bị chết héo.
-1 HS đọc
-Chọn nông thôn hoặc thành thị để viết
- 2 em kể.
- Kể cho bạn bên cạnh nghe 
- lắng nghe
-Lắng nghe,thực hiện
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC Tuần 17
 Ngày dạy 9 tháng 12 năm 2010
Tên bài dạy : VIẾT VỀ THÀNH THỊ, NÔNG THÔN ( tiết : 17 ) ( CKT,KN:28 ; SGK :147 )
A . MỤC TIÊU ( Có tích hợp GDMT )
- Viết được một bức thư ngắn cho bạn ( khoảng 10 câu) để kể về những điều những điều đã biết về thành thị, nông thôn.
B . ĐỒ DÙNG DẠY HỌC: Tranh minh hoạ SGK. Viết sẵn nội dung bài tập trên lớp
C . HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
1 . KIỂM TRA BÀI CŨ
Gọi 2, 3 HS lên bảng, HS kể lại câu chuyện Kéo cây lúa lên.
1 HS giới thiệu về những điều mình biết về nông thôn.
Nhận xét và cho điểm HS.
2 . BÀI MỚI
a . Giới thiệu bài: 
Trong giờ tập làm văn này, các em sẽ viết lại mình đã kể dưới hình thức một lá thư ngắn gửi bạn. Bài viết có yêu cầu khác bài nói và khó hơn bài nói. Chúng ta sẽ xem bạn nào viết đúng thể thức một lá thư, viết thư có nội dung hấp dẫn.
Ghi tựa bài trên bảng.
b . Hướng dẫn viết thư
- Gọi HS đọc lại yêu cầu của bài. 
- Hỏi: Em viết thư cho ai?
- Em viết thư đểlàm gì ? 
 * Hướng dẫn: Mục đích chính viết thư là kể lại những điều em biết về nông thôn dưới hình thức là một lá thư và thăm tình hình của bạn, tuy nhiên những nội dung này cần ngắn gọn, chân thành.
- Yêu cầu HS nhắc lại cách trình bày một bức thư.
- Yêu cầu HS cả lớp viết thư.
- Gọi 5 HS đọc bài trước lớp.
- Nhận xét cho điểm HS.
3.CỦNG CỐ - DẶN DÒ:
*( Tích hợp GDMT )
Nhận xét tiết học.
Dặn HS về nhà hoàn thành bức thư và chuẩn bị ôn tập kiểm tr cuối HKI.
- 2 HS lên bảng, HS cả lớp theo dõi và nhận xét bài làm của các bạn.
- Nghe GV giới thiệu bài.
- HS nhắc lại tựa bài.
- 2 HS đọc lại trước lớp.
- Viết thư cho bạn.
 -Để kể những điều em biết về thành thị hoặc nông thôn.
- Nghe hướng dẫn cách làm bài.
-1 HS nêu trình tự viết thư (tr/83 )
 -Thực hành viết thư.
 + 5 HS đọc thư của mình, cả lớp nhận xét, bổ sung ý kiến cho thư của từng bạn.
-HSY :viết ngắn gọn,đủ ý là được
-Lắng nghe
-Thực hiện 

Tài liệu đính kèm:

  • doc7.TAP LAM VAN.doc