Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 9 - Bài: Ôn tập giữa học kì một

Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 9 - Bài: Ôn tập giữa học kì một

I/ Mục tiêu:

A. Tập đọc.

- HS đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).

- Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho .

- HS trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.

- Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành phép so sánh

 - Giáo dục HS biết quan tâm đến mọi người.

 

doc 16 trang Người đăng phuongvy22 Ngày đăng 12/01/2022 Lượt xem 395Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Tập đọc Lớp 3 - Tuần 9 - Bài: Ôn tập giữa học kì một", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Tiết : 17 	 Tuần: 9 
 Ngày dạy:	 Lớp : 3 Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì một
I/ Mục tiêu:
A. Tập đọc.
- HS đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Tìm đúng những sự vật được so sánh với nhau trong các câu đã cho .
HS trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài.
Chọn đúng các từ ngữ thích hợp điền vào chỗ trống để tạo thành phép so sánh
 - Giáo dục HS biết quan tâm đến mọi người.
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
 Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
+ HT: cá nhân.
-HS lên bốc thăm bài tập đọc.
-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong yếu.
-HS trả lời. 
* MT: Củng cố lại cho HS tìm các sự vật được so sánh.
+ HT: nhóm.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS quan sát.
-1 HS lên làm mẫu.
+Hồ như một chiếc gương bầu dục.
+Hồ – chiếc gương.
-Các nhóm thảo luận làm bài.
-Đại diện các nhóm lên trình bày.
-HS cả lớp nhận xét.
-HS chữa bài vào vở.
* MT: Giúp HS tìm các từ ngữ thích hợp trong dấu ngoặc để điền vào chỗ trống.
+ HT: cá nhân, cả lớp.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-Làm bài vào vở.
-2 HS lên bảng làm bài.
-HS nhận xét.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc.
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mở bảng phụ đã viết 3 câu văn.
- GV mời 1 HS lên làm mẫu câu 1.
+ Tìm hình ảnh so sánh?
+ Gạch dưới tên hai sự vật được so sánh với nhau?
- GV yêu cầu HS làm bài trong nhóm.
- GV mời HS trình bày.
- GV nhận xét, chốt lại.
Hồ nước như một chiếc gương bầu dục khổng lồ.
Cầu Thê Húc cong cong như con tôm.
Con rùa đầu to như trái bưởi.
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- GV mời HS đọc yêu cầu của đề bài.
- GV yêu cầu cả lớp làm bài vào vở.
- GV mời 2 HS lên bảng làm bài.
- GV nhận xét, chốt lại.
Mảnh trăng non đầu tháng lơ lững giữa trời như một cách diều.
Tiếng gió rừng vi vu như tiếng sáo.
Sương sớm long lanh tựa những hạt ngọc.
* Hoạt động 4: Dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 2.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 	Dương Văn Hiền
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Tiết : 18 	 Tuần: 9 
 Ngày dạy:	 Lớp : 3 Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì một
A. Tập đọc.
- HS đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Biết đặt câu hỏi cho các bộ phận được in đậm trong câu .
HS trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài. Kể lại được câu chuyện đã học trong 8 tuần đầu.
Biết đặt câu hỏi đúng.
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
 Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2. Ghi tên các truyện đã học trong 8 tuần đầu.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
Hs lên bốc thăm bài tập đọc.
+ HT: cá nhân.
-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong yếu.
-HS trả lời. 
* MT: Củng cố lại cho HS cách đặt câu hỏi cho các bộ phận được im đậm.
+ HT: nhóm.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS trả lời: Mẫu câu “ Ai là gì? Ai làm gì?
-HS quan sát.
-1 HS lên làm mẫu.
-Các nhóm thảo luận làm bài.
-HS tiếp nối nêu câu hỏi của mình.
-HS cả lớp nhận xét.
-HS chữa bài vào vở.
* MT: Giúp HS nhớ kể lại nội dung một câu chuyện đã học.
+ HT: cá nhân, cả lớp.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS trả lời.
-HS suy nghĩ , tự chọn nội dung.
-HS thi kể chuyện.
-HS nhận xét.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc.
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV hỏi: Trong 8 tuần vừa qua, các em đã học những mẫu câu nào?
- GV mở bảng phụ đã viết 2 câu văn.
- GV mời 1 HS lên làm mẫu câu 1.
- GV yêu cầu HS làm bài trong nhóm. 
- GV mời nhiều HS tiếp nối nhau nêu câu hỏi mình đặt được.
- GV nhận xét, chốt lại.
Ai là hội viên của câu lạc bộ thiếu nhi phường?
Câu lạc bộ thiếu nhi là gì?
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- GV mời HS đọc yêu cầu của đề bài.
- GV yêu HS kể tên các câu chuyện mình đã học.
- GV mở bảng phụ đã viết tên câu chuyện đã học.
- GV cho HS thi kể chuyện.
- GV nhận xét, chốt lại. Tuyên dương những bạn kể chuyện hay, hấp dẫn.
* Hoạt động 4: Dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 3.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 Dương Văn Hiền
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Tiết : 9 	 Tuần: 9 
Ngày dạy:	 Lớp : 3 Luyện từ và câu
	Ôn tập giữa học kì một
 I/ Mục tiêu:
- HS đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Biết đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai là gì?.
HS trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài. 
Biết hoàn thành một đơn xim tham gia xin hoạt ở phường xã. 
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
 Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
 Bảng photo đơn xin tham gia xin hoạt câu lạc bộ.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
+ HT: cá nhân.
-HS lên bốc thăm bài tập đọc.
-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong yếu.
-HS trả lời. 
* MT: Củng cố lại cho HS cách đặt câu theo mẫu Ai là gì?
+ HT: Nhóm, cả lớp.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS thảo luận làm bài, sau đó trình bày lên bảng nhóm.
-HS tiếp nối đọc những câu tự mình đặt.
a)Bố em là công nhân nhà máy điện.
b)Chúng là những học trò chăm ngoan.
c)Chúng em là học sinh tiểu học.
-HS cả lớp nhận xét.
-HS chữa bài vào vở.
* MT: Giúp HS biết hoàn chỉnh một lá đơn.
+ HT: cá nhân, cả lớp.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS lắng nghe.
-HS tự suy nghĩ làm bài.
-4 – 5 HS đọc lá đơn của mình trước lớp.
-HS nhận xét.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm làm bài. 
- GV mời vài HS đọc những câu mình đặt xong.
- GV nhận xét, chốt lại.
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- GV mời HS đọc yêu cầu của đề bài.
- GV giải thích thêm: Nội dung phần Kính gửi em chỉ cần viết tên phường (hoặc tên xã, quận, huyện .
- GV yêu cầu HS tự làm bài cá nhân.
- GV mời 4 – 5 HS đọc mẫu đơn trước lớp.
- GV nhận xét, chốt lại về nội dung điền và hình thức trình bày đơn. Tuyên dương những bạn làm tốt.
* Hoạt động 4: Dặn dò.
- Về ôn lại các bài học thuộc lòng.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 4.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
	Dương Văn Hiền	

KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Tiết : 17 	 Tuần: 9 
 Ngày dạy:	 Lớp : 3 Chính tả
	Ôn tập giữa học kì một
 I/ Mục tiêu:
- HS đọc thông các bài tập đọc đã học trong 8 tuần đầu của lớp 3( phát âm rõ, tốc độ đọc tối thiểu 65 chữ một phút, biết ngừng nghỉ sau các dấu câu, giữa các cụm từ).
- Biết đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai làm gì?.
HS trả lời được 1 –2 câu hỏi trong nội dung bài. 
Nghe viết chính xác đoạn văn Gió heo may.
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài tập đọc.
 Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài tập đọc đã học ở các tuần trước.
+ HT: cá nhân.
-HS lên bốc thăm bài tập đọc.
-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài theo chỉ định trong yếu.
-HS trả lời. 
* MT: Củng cố lại cho HS cách đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
+ HT: nhóm, cả lớp.
-HS đọc yêu cầu của bài.
+Ai làm gì?
-HS làm bài trong nhóm.
-Nhiều HS tiếp nối nhau đặt câu hỏi mình đặt được.
a) Ởû câu lạc bộ các em làm gì?
b) Ai thường đến câu lạc bộ vào ngày nghỉ?
-HS cả lớp nhận xét.
-HS chữa bài vào vở.
* MT: Giúp HS nghe viết chính xác đoạn văn “ Gió heo may.
+ HT: cá nhân, cả lớp.
-2–3 HS đọc lại đoạn viết.
-HS viết bảng con những từ khó.
-HS nghe và viết bài vào vở.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
- GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài tập đọc.
GV đặt một câu hỏi cho đoạn vừa đọc
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV hỏi: Hai câu này được cấu tạo theo mẫu câu nào?
- GV yêu cầu HS làm việc theo nhóm.
- GV mời vài HS đọc những câu mình đặt xong.
- GV nhận xét, tuyên dương.
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- GV đọc mẫu đoạn văn viết chính tả.
- GV yêu cầu HS tự viết bảng con những từ dễ viết sai .
- GV đọc thong thả từng cụm từ, từng câu cho HS viết bài.
- GV chấm, chữa từ 5 – 7 bài. Và nêu nhận xét.
- GV thu vở của những HS chưa có điểm về nhà chấm.
* Hoạt động 4: Dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 5.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 Dương Văn Hiề
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Tiết : 9 	 Tuần: 9 
 Ngày dạy:	 Lớp : 3 Tập làm văn
	Ôn tập giữa học kì một
 I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra lấy điểm các bài thơ, bài văn học thuộc lòng từ 1 tuần đến tuần 8.
- Luyện tập và củng cố vốn từ: lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sư vật.
HS đọc thuộc lòng bài thơ. 
Biết đặt câu hỏi theo mẫu câu Ai làm gì?. 
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.
 Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài học thuộc lòng đã học ở các tuần trước.
+ HT: cá nhân.
-HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng..
-HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.
-HS trả lời. 
.
* MT: Giúp HS luyện tập và củng cố vốn từ: lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật.
+ HT: đôi bạn
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS quan sát.
-HS trao đổi theo cặp.
-HS làm bài vào vở.
-HS lên bảng làm bài và giải thích bài làm.
-HS cả lớp nhận xét.
-2 – 3 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.
-HS chữa bài vào vở.
* MT: Giúp HS đặt câu theo mẫu Ai làm gì?
+ HT: cá nhân, cả lớp.
-HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS làm bài.
-HS nghe và viết bài vào vở.
-HS đứng lên đọc những câu mình làm.
-HS nhận xét bài của bạn.
* Hoạt động 1: Kiểm tra tập đọc .
GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
GV yêu cầu học sinh đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài
- GV mở bảng phụ đã chép đoạn văn.
- GV yêu cầu HS trao đổi theo cặp để chọn những từ thích hợp bổ sung cho những từ in đậm.
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV mời 3 HS lên bảng làm bài. Và giải thích tại sao mình lựa chọn từ này.
- GV nhận xét, chốt lại.
Mỗi bông cỏ mai như một cái tháp xinh xắn nhiều tầng. Trên đầu mỗi bông hoa lại đính một hạt sương. Khó có thể tưởng tượng bàn tay tinh xảo nào có thể hoàn thành hàng loạt công trình đẹp đẽ, to lớn đến vậy.
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- GV mời Hs đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. Mỗi em tự suy nghĩ viết câu mình đặt vào vở .
- GV theo dõi, giúp đỡ những HS yếu kém.
- GV mời vài em đứng lên đọc những câu mình đặt.
- GV nhận xét.
Đàn cò đang bay lượn trên cánh đồng.
Mẹ dẫn tôi tới trường.
Bạn Hoa đang học bài.
* Hoạt động 4: Dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 6.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 Dương Văn Hiền
KẾ HOẠCH BÀI DẠY
 Tiết : 	 Tuần: 9 
 Ngày dạy:	 Lớp : 3 Tập đọc
	Ôn tập giữa học kì một
 I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra lấy điểm các bài thơ, bài văn học thuộc lòng từ 1 tuần đến tuần 8.
Luyện tập và củng cố vốn từ: chọn từ ngữ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật.
Oân luyện dấu phẩy.
HS đọc thuộc lòng bài thơ. 
Biết đặt dấu phẩy đúng trong câu. 
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.
 Bảng phụ viết sẵn câu văn BT2.
 Bảng lớp viết bài tập 3.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài học thuộc lòng đã học ở các tuần trước.
+ HT: cá nhân.
-HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng..
-HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.
-HS trả lời. 
* MT: Giúp HS luyện tập và củng cố vốn từ: lựa chọn từ thích hợp bổ sung ý nghĩa cho các từ chỉ sự vật.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS quan sát.
-HS lắng nghe.
-HS quan sát.
-Cả lớp đọc thầm đoạn văn.
-HS làm bài vào vở.
-2 HS lên bảng thi làm bài và giải thích bài làm.
-HS cả lớp nhận xét.
-2 – 3 HS đọc lại đoạn văn đã hoàn chỉnh.
-HS chữa bài vào vở.
* MT: Giúp HS đặt dấu chấm hỏi vào đúng trong câu.
-HS đọc yêu cầu đề bài.
-HS làm bài cá nhân.
-HS nghe và viết bài vào vở.
-Ba HS lên bảng làm bài.
-HS nhận xét bài của bạn.
-HS chữa bài vào VBT.
* Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng .
GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV mở bảng phụ đã chép đoạn văn. Và giải thích: Bài tập này hơi giống BT2 ở tiết 5. Các em phải lựa chọn các từ để điền đúng vào chỗ trống.
- GV cho HS xem mấy bôn hoa thật hoặc tranh, ảnh: huệ trắng, cúc vàng, hồng đỏ 
- GV yêu cầu HS làm bài vào vở.
- GV mời 2 HS lên bảng thi làm bài. Và giải thích tại sao mình lựa chọn từ này.
- GV nhận xét, chốt lại.
 Xuân về, cây cỏ trải một màu xanh non. Trăm hoa đua nhau khoe sắc. Nào chị hoa huệ trắng tinh, chị hoa cúc vàng tươi, chị hoa hồng đỏ thắm, bên cạnh cô em vi – ô – lét tím nhạt, mảnh mai.
 Tất cả đã tạo nên một vườn xuân rực rỡ.
* Hoạt động 3: Làm bài tập 3.
- GV mời HS đọc yêu cầu đề bài.
- GV yêu cầu HS làm việc cá nhân. Mỗi em tự suy nghĩ và làm bài vào vở .
- GV theo dõi, giúp đỡ những HS yếu kém.
- GV mời 3 em lên bảng làm bài.
- GV nhận xét.
Hằng năm, cứ vào đầu tháng 9, các trường lại khai giảng năm học mới.
Sau ba tháng hè tạm xa trường , chúng em lại náo nức tới trường gặp thầy, gặp bạn.
Đúng 8 giờ, trong tiếng Quốc ca hùng tráng, lá cờ đỏ sao vàng đựơc kéo lên ngọn cột cờ.
* Hoạt động 4: Dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 7.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
 Dương Văn Hiền
KẾ HOẠCHBÀI DẠY
 Tiết : 9 	 Tuần: 9 
 Ngày dạy:	 Lớp : 3 Tập viết
	Ôn tập giữa học kì một
 I/ Mục tiêu:
- Kiểm tra lấy điểm các bài thơ, bài văn học thuộc lòng từ 1 tuần đến tuần 8.
Củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.
HS đọc thuộc lòng bài thơ. 
Biết giải ô chữ đúng. 
II/ Chuẩn bị:
* GV: Phiếu viết tên từng bài học thuộc lòng.
 Một số tờ phiếu phôto cỡ to ô chữ.
	* HS: SGK, vở.
 III/ Các hoạt động:
Hoạt động của Trò
Hoạt động của Thầy
* MT: Giúp HS củng cố lại các bài học thuộc lòng đã học ở các tuần trước.
-HS lên bốc thăm bài học thuộc lòng..
-HS đọc thuộc lòng cả bài thơ hoặc khổ thơ qui định trong phiếu.
-HS trả lời. 
* MT: Giúp HS củng cố và mở rộng vốn từ qua trò chơi ô chữ.
-HS đọc yêu cầu của bài.
-HS đọc thầm và quan sát ô chữ TRẺ EM.
-HS quan sát ô chữ trong SGK.
-HS lắng nghe.
-HS cả lớp chia làm 2 nhóm. Mỗi nhóm nhận 1 phiếu phôto. Các em làm bài theo nhóm.
-Đại diện các nhóm lên đọc kết quả.
-HS cả lớp nhận xét.
-HS đọc lại ô chự hoàn chỉnh.
* Hoạt động 1: Kiểm tra học thuộc lòng .
GV yêu cầu từng HS lên bốc thăm chọn bài học thuộc lòng.
GV yêu cầu HS đọc thuộc lòng bài mình mới bốc thăm trong phiếu.
GV đặt một câu hỏi cho bài vừa đọc
- GV cho điểm.
- GV thực hiện tương tự với các trường hợp còn lại.
* Hoạt động 2: Làm bài tập 2.
- GV yêu cầu HS đọc đề bài.
- GV yêu cầu cả lớp đọc thầm và quan sát ô chữ và chữ điền mẫu (1 TRẺ EM).
- GV yêu cầu HS quan sát ô chữ trong SGK.
- GV hướng dẫn cho Hs.
+ Bước 1:Dựa rheo lời gợi ý (dòng 1), phán đoán từ ngữ đó là gì? Đừng quên điều kiện: tất cả các từ ngữ tìm được điều phải bắt đầu bằng chữ T.
+ Bước 2: Ghi từ ngữ vào các ô trống theo dòng hàng ngang có đánh số thứ tự (viết chữ in hoa), mỗi ô trống ghi một chữ cái. Các từ này phải có nghĩa đúng như lời gợi ý và có số chữ khớp với ô trống trên từng dòng.
+ Bước 3: Sau khi điền đủ 8 từ ngữ vào các ô trống theo dòng ngang, đọc từ mới xuất hiện ở dãy ô chữ in màu.
- GV chia lớp thành 2 nhóm, phát cho mỗi nhóm một phiếu HS làm bài theo nhóm.
- Hết thời gian, GV yêu cầu các nhóm dán nhanh bài của nhóm mình lên bảng, dại diện nhóm đọc kết quả.
- GV nhận xét, tuyên dương.
+ Dòng 1: TRẺ EM.
+ Dòng 2: TRẢ LỜI.
+ Dòng 3: THỦY THỦ.
+ Dòng 4: TRƯNG NHỊ.
+ Dòng 5: TƯƠNG LAI.
+ Dòng 6: TƯƠI TỐT.
+ Dòng 7: TẬP THỂ.
+ Dòng 8: TÔ MÀU.
=> Từ mới xuất hiện: TRUNG THU.
* Hoạt động 3: Dặn dò.
- Về xem lại bài.
- Chuẩn bị bài: Tiết ôn thứ 8.
- Nhận xét bài học.
HIỆU TRƯỞNG	 KHỐI TRƯỞNG GIÁO VIÊN
Thứ , ngày tháng năm 
Tập đọc
Ôn tập giữa học kì một
Kiểm tra
Đọc – hiểu, luyện từ và câu.
Chính tả
Ôn tập giữa học kì một
Kiểm tra
Chính tả – tập làm văn

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_tap_doc_lop_3_tuan_9_bai_on_tap_giua_hoc_ki_mot.doc