Giáo án Thủ công 3 tuần 1 đến 5

Giáo án Thủ công 3 tuần 1 đến 5

Ngày soạn :

TUẦN : 1

TIẾT : 1 Ngày dạy :

MÔN : THỦ CÔNG

BÀI : GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI

 (SDNLTK&HQ – LIÊN HỆ)

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU

- Kiến thức:

+ Tàu thủy chạy trên sông, biển, cần xăng dầu. Khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói.

+ Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.

- Kĩ năng:

+ Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối.

-GDTKNL:

 Tàu thủy chạy trên sông, biển, cần xăng, dầu. Khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói. Cần sử dụng tàu thủy tiết kiệm xăng, dầu.

 

doc 8 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 939Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 tuần 1 đến 5", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày soạn : 	
TUẦN : 1
TIẾT : 1
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI
 (SDNLTK&HQ – LIÊN HỆ)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Tàu thủy chạy trên sông, biển, cần xăng dầu. Khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói.
+ Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.
- Kĩ năng: 
+ Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối.
-GDTKNL:
 Tàu thủy chạy trên sông, biển, cần xăng, dầu. Khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói. Cần sử dụng tàu thủy tiết kiệm xăng, dầu.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được.
Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy.
- Học sinh:
Giấy màu. Bút màu đen.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Kiểm tra đồ dùng. GV nhận xét.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
- GV giới thiệu – ghi tựa.
* Giáo viên giới thiệu mẫu, học sinh quan sát và nêu nhận xét.
Þ Hình mẫu ở đây cùng làm bằng giấy, là đồ chơi được gấp gần giống như tàu thuỷ.
+ Tàu thuỷ dùng để làm gì?
+ GV liên hệ: Tàu thủy chạy trên sông, biển, cần xăng dầu. Khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói. Do đó, cần sử dụng tàu thủy tiết kiệm xăng, dầu.
- Y/c học sinh mở dần mẫu tàu thuỷ về dạng ban đầu (hình vuông).
* Hướng dẫn học sinh thực hiện: 3 bước:
-Bước 1: Gấp, cắt tờ giấy hình vuông.(H1)
-Bước 2: Lấy điểm giữa và hai đương dấu gấp giữa hình vuông.(H2)
-Bước 3: Gấp thành tàu thuỷ 2 ống khói. (H3,4, 5, 6, 7, 8)
-Giáo viên làm mẫu 2 lần thật kĩ, gọi 1 học sinh lên bảng xung phong gấp tàu thuỷ hai ống khói.
-Giáo viên cho học sinh xếp thử bằng giấy trắng. Giáo viên cùng học sinh nhận xét, tuyên dương.
- HS nhắc tựa.
- 3 học sinh 
-Chở hàng hoá, hành khách trên sông, biển.
-Lắng nghe.
+Học sinh thực hành gấp theo nhóm.
+Học sinh quan sát, theo dõi.
+ Học sinh cùng thực hiện theo y/c.
- Nhận xét.
4. Củng cố: 
- GV yêu cầu HS nêu quy trình thực hiện gấp tàu thuỷ hai ống khói.
- GV có thể gọi một vài HS mang tàu thuỷ hai ống khói đã được gấp lên bàn.
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét, tuyên dương.
5. Dặn dò: 
- Về nhà tập gấp lại tàu thuỷ hai ống khói cho em mình chơi. 
- Chuẩn bị bài sau (tiết 2).
Điều chỉnh, bổ sung
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ngày soạn : 	
TUẦN : 2
TIẾT : 2
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : GẤP TÀU THỦY HAI ỐNG KHÓI 
(TIẾP THEO)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Tàu thủy chạy trên sông, biển, cần xăng dầu. Khi tàu chạy khói của nhiên liệu chạy tàu được thải qua hai ống khói.
+ Biết cách gấp tàu thủy hai ống khói.
- Kĩ năng: 
+ Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp tương đối thẳng, phẳng. Tàu thuỷ tương đối cân đối.
- Thái độ:
+ Cần sử dụng tàu thủy tiết kiệm xăng, dầu.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
Mẫu tàu thuỷ hai ống khói được gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được.
Tranh quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy.
- Học sinh:
Giấy màu. Bút màu đen.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
-Giáo viên yêu cầu học sinh nêu lại quy trình thực hiện gấp tàu thuỷ.
-Giáo viên nhận xét cách trình bày cách gấp tàu thuỷ – Giáo viên nhận xét.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
a.Giới thiệu bài: 
“Gấp tàu thuỷ (tiết 2)”
b.Hướng dẫn học sinh hoàn thành sản phẩm:
- Yêu cầu học sinh nhắc lại các bước gấp ở tiết 1.
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành gấp tàu thuỷ theo nhóm.
-Giáo viên tổ chức cho học sinh trong nhóm thi xem tàu thuỷ của ai hoàn chỉnh, sắc, đẹp hơn.
-Giáo viên cùng học sinh nhận xét, tuyên dương.
- Học sinh nhắc tựa
- Trước khi gấp 2 - 3 học sinh nêu lại các thao tác gấp con ếch đã học tiết 1.
+ HS thực hành gấp theo nhóm.
+ Các nhóm thi đua sản phẩm của nhóm mình.
- 3 Học sinh nêu lại quy trình 
- Học sinh mang sản phẩm lên bàn giáo viên.
-Với HS khéo tay: Gấp được tàu thủy hai ống khói. Các nếp gấp thẳng, phẳng. Tàu thủy cân đối.
4. Củng cố: 
-Giáo viên yêu cầu học sinh nêu quy trình thực hiện gấp tàu thuỷ.
-Giáo viên có thể gọi một vài học sinh mang tàu thuỷ đã được gấp lên bàn.
-Giáo viên nhận xét chung cách thực hiện gấp tàu thủy hai ống khói.
-Giáo dục HS ý thức sử dụng tiết kiệm năng lượng.
5. Dặn dò: 
 -Về nhà tập gấp lại tàu thủy hai ống khói cho em mình chơi.
-Chuẩn bị bài sau.
Điều chỉnh, bổ sung
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
Ngày soạn : 	
TUẦN : 3
TIẾT : 3
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : GẤP CON ẾCH
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Biết cách gấp con ếch.
- Kĩ năng: 
+ Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
- Thái độ:
+ Hứng thú và yêu thích giờ học thủ công.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
Mẫu con ếch bằng giấy.
Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy
- Học sinh:
Giấy màu, kéo thủ công
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra sự chuẩn bị ở nhà của HS.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
* Giới thiệu bài: Ghi tựa
Hoạt động 1:
+ Giáo viên hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét.
+ Giáo viên treo tranh con ếch lên bảng lớp.
Hoạt động 2: 
- Giáo viên hướng dẫn mẫu:
+ Giáo viên treo tranh quy trình lên rồi hướng dẫn từng bước
+ Giáo viên nhắc lại các bước gấp con ếch
+ Giáo viên theo dõi, hướng dẫn giúp đỡ những học sinh yếu. 
- Nhắc tựa.
+ Học sinh quan sát con ếch mẫu bằng giấy và nhận xét về hình dạng và ích lợi của con ếch ngoài thực tế. 
+ Học sinh chú ý các bước và thực hiện theo.
+ Học sinh làm bằng giấy nháp.
+ 1 học sinh nhắc lại các bước rồi cả lớp thực hiện bằng giấy màu. Học sinh hoàn thành sản phẩm tại lớp.
 4. Củng cố: 
- Giáo viên khen ngợi những học sinh thực hiện tốt, động viên những học sinh thực hiện chưa tốt.
5. Dặn dò: 
- Về nhà xem lại bài.
Điều chỉnh, bổ sung
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày soạn : 	
TUẦN : 4
TIẾT : 4
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : GẤP CON ẾCH (TIẾP THEO)
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Biết cách gấp con ếch.
- Kĩ năng: 
+ Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
- Thái độ:
+ Hứng thú và yêu thích giờ học thủ công.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
Mẫu con ếch bằng giấy.
Tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy
- Học sinh:
Giấy màu, kéo thủ công
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
 - Gấp con ếch (tiết 1).
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
* Giới thiệu: 
- Tiếp tục học gấp con ếch. 
* Hoạt động 3: 
- GV đính tranh quy trình gấp con ếch theo 3 bước.
- Gọi 1 - 2 HS lên bảng nhắc lại 1 số thao tác. 
- GV quan sát uốn nắn cho những HS còn lúng túng. 
 -Tổ chức thi trong nhóm xem ếch của ai nhảy xa hơn.
- Lắng nghe.
- Thực hành gấp.
- HS nhắc lại.
- Gấp cắt tờ giấy hình vuông. 
- Gấp tạo 2 chân trước con ếch.
- Gấp tạo 2 chân sau và thân con ếch.
- HS thực hành.
- 2 dãy thi đua.
- Trình bày sản phẩm. 
-Với HS khéo tay: 
+Gấp được con ếch bằng giấy. Nếp gấp phẳng, thẳng. Con ếch cân đối.
+Làm cho con ếch nhảy được.
4. Củng cố: 
 - Thu vở - Nhận xét 
5. Dặn dò: 
- Giờ học sau mang giấy nháp, giấy thủ công để học bài “Gấp cắt dán ngôi sao 5 cánh và lá cờ đỏ sao vàng”.
Điều chỉnh, bổ sung
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
..........................................................................................................................................
Ngày soạn : 	
TUẦN : 5
TIẾT : 5
Ngày dạy : 	
MÔN : THỦ CÔNG
BÀI : GÁP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH
VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG
I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU
- Kiến thức: 
+ Biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh.
- Kĩ năng: 
+ Gấp, cắt, dán được ngôi sao năm cánh. Các cánh của ngôi sao tương đối đếu nhau. Hình dán tương đối phẳng, cân đối.
- Thái độ:
+ Hứng thú và yêu thích giờ học thủ công.
II. CHUẨN BỊ
- Giáo viên: 
Mẫu lá cờ đỏ sao vàng gấp bằng giấy có kích thước đủ lớn để học sinh quan sát được. Tranh quy trình gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh bằng giấy.
- Học sinh:
Giấy màu đỏ, vàng và giấy nháp.
Bút màu đen, kéo, hồ, bút chì, thước kẻ.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
1. Ổn định lớp:
2. Kiểm tra bài cũ: 
- Kiểm tra đồ dùng. GV nhận xét.
3. Bài mới: 
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
Ghi chú
-GV giới thiệu – ghi tựa.
* Giáo viên giới thiệu mẫu, học sinh quan sát và nêu nhận xét 
- Giáo viên gợi ý cho học sinh nhận xét tỉ lệ giữa chiều rộng và chiều dài của lá cờ: CR= CD . - Người ta thường treo cờ vào dịp nào, ở đâu?
* Hướng dẫn học sinh thực hiện:
Bước 1: Gấp , cắt ngôi sao vàng 5 cánh.(H1)
- Gấp tờ giấy màu vàng hình vuông làm 4 phần bằng nhau, làm dấu ở giữa.
- Gấp đôi tờ giấy màu làm dấu điểm O,D,C ,A như hình vẽ (H2) và (H3)
- Gấp cạnh OA trùng với cạnh OD (H4)
- Gấp đôi H4 sao cho các góc vào bằng nhau (H 5)
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng 5 cánh.
- Đánh dấu hai điểm I, K như H6 và cắt theo đường thẳng IK.
- Mở hình cắt ta được ngôi sao 5 cánh.
Bước 3: Dán ngôi sao vàng 5 cánh vào tờ giấy đỏ. 
- Giáo viên làm mẫu 2 lần thật kĩ, gọi 1 học sinh lên bảng xung phong gấp cắt ngôi sao 5 cánh. 
- Giáo viên cho học sinh xếp thử bằng giấy trắng. 
- Giáo viên cùng học sinh nhận xét, tuyên dương.
- Nhắc tựa.
- 3 học sinh 
- Ngày lễ lớn, ngày tết.
- Quan sát, theo dõi.
+ Học sinh thực hành gấp theo nhóm.
- Học sinh quan sát, theo dõi.
- Học sinh cùng thực hiện theo y/c.
- 1 Học sinh.
- HS mang sản phẩm lên bàn giáo viên.
- Nhận xét.
4. Củng cố: 
- GV yêu cầu HS nêu quy trình thực hiện.
- GV nhận xét chung.
5. Dặn dò: 
 - Về nhà tập gấp, cắt ngôi sao 5 cánh và làm lá cờ tổ quốc.
- Chuẩn bị bài sau (tiết 2).
Điều chỉnh, bổ sung
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................
............................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao an Thu Cong lop tuan 15.doc