Giáo án Thủ công 3 tuần 3 đến 6 - Trường TH số 1 Khe Sanh

Giáo án Thủ công 3 tuần 3 đến 6 - Trường TH số 1 Khe Sanh

Thủ công : GẤP CON ẾCH ( t1 )

I .Yêu cầu cần đạt : - Sau bài học HS biết cách gấp con ếch. Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.

- Đối với HS lớp 3 A Gấp được con ếch cân đối; Các nếp gấp phẳng thẳng :làm con ếch nhảy được .

II . Đồ dung dạy học :

Con ếch gấp sẵn ; Giấy màu, kéo , Bút màu.

III . Các hoạt động Dạy học :

 

docx 5 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1051Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 tuần 3 đến 6 - Trường TH số 1 Khe Sanh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ 2 ngày 6 tháng 9 năm 2010
Thủ công : GẤP CON ẾCH ( t1 )
I .Yêu cầu cần đạt : - Sau bài học HS biết cách gấp con ếch. Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
Đối với HS lớp 3 A Gấp được con ếch cân đối; Các nếp gấp phẳng thẳng :làm con ếch nhảy được .
II . Đồ dung dạy học :
Con ếch gấp sẵn ; Giấy màu, kéo , Bút màu.
III . Các hoạt động Dạy học :
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5’
25’
15’
10’
5’
1.Kiểm tra bài cũ
- Nhắc lại quy trình gấp tàu thủy có hai ống khói.
2. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG 1 
GV hướng dẫn HS quan sát con ếch gấp sẵn và nhận xét.
Trong lúc HS thực hành gấp GV đến các nhóm để hướng dẫn them cho các em.
HOẠT ĐỘNG 2
GV hướng dẫn mẫu
Bước 1 Gấp cắt tờ giấy thành hình vuông
Bước 2 Gấp tạo hai chân trước của con ếch 
Bước 3 Gấp tạo hai chân sau và than con ếch.
Các nhóm thi xem ếch nhóm nào nhảy xa hơn, nhanh hơn.
GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, sau đó nhận xét và khen ngợi những em gấp đẹp.
Đánh giá sản phẩm của HS.
3 .Nhận xét giờ học :
GV nhận xét giờ học
Mỗi lớp 2 HS lên trả lời các bước gấp tàu thủy có 2 ống khói.
HS quan sát và nhận xét.
HS quan sát và nhận xét.
HS gấp theo nhóm.
Chuẩn bị giờ sau mang giấy thủ công màu , kéo thủ công, bút chì kéo, hồ dán để Thực hành gấp con ếch.
 Thứ 2 ngày 13 tháng 9 năm 2010
Thủ công : GẤP CON ẾCH ( t2 )
I .Yêu cầu cần đạt : - Sau bài học HS biết cách gấp con ếch. Gấp được con ếch bằng giấy . Nếp gấp tương đối phẳng, thẳng.
Đối với HS lớp 3 A Gấp được con ếch cân đối; Các nếp gấp phẳng thẳng :làm con ếch nhảy được .
II . Đồ dung dạy học :
Con ếch gấp sẵn ; Giấy màu, kéo , Bút màu.
III . Các hoạt động Dạy học :
TG
 HOẠT ĐỘNG CỦA GV
 HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5’
25’
5’
1.Kiểm tra bài cũ
- Nhắc lại quy trình gấp con ếch
2. Bài mới :
HOẠT ĐỘNG 1 
Thực hành:
Trong lúc HS thực hành gấp GV đến các nhóm để hướng dẫn them cho các em.
HOẠT ĐỘNG 2
Các nhóm thi xem ếch nhóm nào nhảy xa hơn, nhanh hơn.
GV chọn một số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát, sau đó nhận xét và khen ngợi những em gấp đẹp.
Đánh giá sản phẩm của HS.
3 .Nhận xét giờ học :
GV nhận xét giờ học
Mỗi lớp 2 hs lên trả lời các bước gấp con ếch.
 + Bước 1 : Gấp cắt tờ giấy hình vuông
+ Bước 2 : Gấp tạo 2 chân trước của con ếch.
+ Bước 3 : Gấp tạo hai chân sau và than con ếch.
Học sinh thực hành gấp con ếch
1 HS dại diện lên gấp cho cả lớp quan sát .
Thực hành gấp theo nhóm.
Các nhóm bỏ ếch lên bàn và làm cho ếch nhảy.
Chuẩn bị giờ sau mang giấy thủ công màu đỏ, màu vàng, kéo thủ công, bút chì kéo, hồ dán để học bài “ Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đơ sao vàng. ”
Tuần 5: Dạy Thứ 2 ngày 20 tháng 9 năm 2010
Thủ công: GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (t1)
I .Yêu cầu cần đạt: Sau bài học HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.HSKT: Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng phẳng ,cân đối.
II. Đồ dùng dạy học:Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công; Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. và tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
III. Các hoạt động dạy học
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
4’
27,
10’
17’
4’
1.Kiểm tra bài cũ:
Kiểm tra đồ dung của HS và nhận xét.
2.Bài mới :
Hoạt động 1
GV hướng dẫn mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt, dán từ giấy thủ công.
-Lá cờ có hình gì ?Màu gì?
-Ngôi sao màu gì ? Được dán như thế nào ?
Hoạt động 2
GV hướng dẫn và làm mẫu;
Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh.
Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh.
Bước 3: Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng.
Nếu HS còn lung túng GV hướng dẫn lại lần 2.
3. Cũng cố, dặn dò:
Nhắc lại các bước gấp lần cuối.
Gv nhận xét giờ hoc
HS bỏ đồ dùng lên bàn
HS quan sát và nhận xét
+ Lá cờ có hình chữ nhật, màu đỏ.
+ Ngôi sao màu vàng, được dán chính giữa hình chữ nhật màu đỏ.
HS quan sát và làm theo từng bước.
Hai HS thực hiện các thao tác trước lớp , cả lớp quan sát và nhận xét.
Chuẩn bị giấy màu đỏ, màu vàng, kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ . Để hôm sau thực hành.
Tuần 6: Dạy Thứ 2 ngày 27 tháng 9 năm 2010
Thủ công : GẤP, CẮT, DÁN NGÔI SAO NĂM CÁNH VÀ LÁ CỜ ĐỎ SAO VÀNG (t2)
I . Yêu cầu cần đạt: 
Sau bài học HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng tương đối phẳng, cân đối.HSKT: Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng. Các cánh của ngôi sao tương đối đều nhau. Hình dáng phẳng ,cân đối.
II . Đồ dùng dạy học:
Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công; Giấy thủ công màu đỏ, màu vàng và giấy nháp.Kéo thủ công, hồ dán, bút chì, thước kẻ. và tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng.
III . Các hoạt động dạy học:
TG
HOẠT ĐỘNG CỦA GV
HOẠT ĐỘNG CỦA HS
5’
27’
7’
20’
3’
1.Kiểm tra bài cũ:
- Nêu các bước gấp, cắt dán ngôi sao năm cánhvà lá cờ đỏ sao vàng.
GV nhận xét và nhắc lại các bước.
2.Bài mới :
Hoạt động 1.
GV hướng dẫn và làm lại các bước : Gâp, cắt, dán ngôi sao vàng năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
Hoạt động 2.
Thực hành:
GV treo tranh quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng lên bảng để nhắc lại các bước lần nữa.
GV quan sát và giúp đỡ các em để các em thực hành dược tốt.
3, Cũng cố dặn dò:
Đánh giá sản phẩm của HS.
GV nhận xét giờ học
Mỗi lớp hai HS nêu các bước như ở tiết 1.
HS lắng nghe.
HS nhắc lại cá bước :
-Bước 1: Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh.
-Bước 2: Cắt ngôi sao vàng năm cánh.
- Bước 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng.
HS quan sát và thực hành theo GV.
HS quan sát tranh và thực hànhtheo nhóm 
HS thực hành gấp, cắt,dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng.
+ Các nhóm để sản phẩm lên bàn.
+Hôm sau mang giấy thủ công, kéo hồ dánđể học gấp, cắt, dán bong hoa.

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao an.docx