Giáo án Thủ công Kĩ thuật - Lớp 1 đến 5 - Tuần 35

Giáo án Thủ công Kĩ thuật - Lớp 1 đến 5 - Tuần 35

Chiều

Tiết 1,2,3 THỦ CÔNG

2C, 2A, 2B Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh

I. Mục tiêu:

- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được của HS.

- Khuyến khích HS trưng bày các sản phẩm mới có tính sáng tạo.

II. Chuẩn bị:

 Một số sản phẩm đã học.

III. Hoạt động dạy học:

1. Bài cũ:

- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.

- Nhận xét, đánh giá.

 

doc 5 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 630Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Kĩ thuật - Lớp 1 đến 5 - Tuần 35", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 Tuần 35
 Thứ hai ngày 14 tháng 5 năm 2012
Chiều
Tiết 1,2,3 Thủ công 
2C, 2A, 2B Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh
I. Mục tiêu:
- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được của HS.
- Khuyến khích HS trưng bày các sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
 Một số sản phẩm đã học.
III. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. Nội dung bài.
* GV nêu yêu cầu tiết học.
* Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm theo bàn.
- GV và HS nhận xét, đánh giá sản phẩm.
- Tuyên dương một số em có sản phẩm đẹp.
* Nhận xét, đánh giá.
- Hướng dẫn HS cách trưng bày sản phẩm.
- Nhận xét, tuyên dương một số cá nhân, bàn có sản phẩm đẹp.
- HS theo dõi
- HS trưng bày sản phẩm lên bàn.
- HS đổi chéo sản phẩm chọn những sản phẩm đẹp, có trang trí sáng tạo.
- HS đổi chéo.
- HS nhận xét cách trưng bày của bàn, cá nhân.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS.
________________________________________________________________________
 Thứ ba ngày 15 tháng 5 năm 2012
 Sáng
Tiết 1,4 Thủ công
3B, 3A Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh
I. Mục tiêu:
- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã học và đã làm được của HS.
- Khuyến khích HS trưng bày các sản phẩm đã làm mới có tính sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
 Một số sản phẩm đã học.
III. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
a. Giới thiệu bài.
b. Nội dung bài.
- GV nêu yêu cầu tiết học.
- Tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Yêu cầu HS trưng bày sản phẩm theo bàn.
- GV nhắc HS trưng bày sản phẩm theo thứ tự bài học
- GV và HS nhận xét, đánh giá sản phẩm.
- Tuyên dương một số cá nhân, bàn có sản phẩm đẹp.
- Nhận xét, đánh giá.
- Hướng dẫn HS cách trưng bày sản phẩm.
- HS theo dõi
- HS trưng bày sản phẩm lên bàn.
- HS đổi chéo sản phẩm chọn riêng những sản phẩm đẹp, có trang trí sáng tạo.
- HS đổi chéo.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS. 
 -----------------------------------------------------------------------------------------
Tiết 2,3 Kỹ thuật
4A, 4C Trưng bày sản phẩm thực hành của HS
I. Mục tiêu:
- HS nhớ lại kiến thức của các bài đã học, đã được thực hành.
- Khuyến khích HS làm được các sản phẩm đẹp, sáng tạo.
II. Chuẩn bị.
- Một số sản phẩm đã thực hành.
III. Hoạt động dạy học.
1. Bài cũ.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS kiểm tra chéo.
2. Bài mới.
- GV nêu yêu cầu của tiết học.
- GV gọi HS nêu lại các bài đã học, thực hành.
- Gọi HS nhận xét.
- GV nhận xét, bổ sung.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm đã thực hành.
- GV nhắc nhở HS trưng bày sản phẩm theo thứ tự đã học.
- GV gọi HS kiểm tra. 
- GV theo dõi, nhắc nhở HS cách trưng bày.
- Chọn ra một số sản phẩm đẹp, có tính sáng tạo.
- Tuyên dương một số cá nhân, bàn.
2, 3 HS nêu.
2, 3 HS nhận xét.
HS trưng bày sản phẩm theo bàn.
- HS kiểm tra chéo nhau.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn HS về nhà xem lại các bài.
 --------------------------------------------------------------------------------
Chiều
Tiết 1 Kỹ thuật
4B Trưng bày sản phẩm thực hành của HS
 (Đã soạn dạy vào sáng thứ ba)
______________________________________________________________________
 Thứ năm ngày 17 tháng 5 năm 2012
Sáng
Tiết 1,2,3,4 Kỹ thuật
5D, 5C, 5B, 5A Trưng bày sản phẩm thực hành của HS
I. Mục tiêu:
- HS nhớ lại kiến thức của các bài đã học, đã thực hành.
- Khuyến khích HS trưng bày sản phẩm đã làm thẩm mĩ, sáng tạo.
II. Chuẩn bị.
- Một số sản phẩm đã thực hành.
III. Hoạt động dạy học.
1. Bài cũ.
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- HS kiểm tra chéo nhau.
- GV gọi HS nêu lại các bài đã học.
- GV nhận xét, bổ sung.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- Cho HS trưng bày theo thứ tự các bài đã học.
- Gọi HS kiểm tra bài.
- GV hướng dẫn HS cách trưng bày.
- Chọn ra một số sản phẩm có tính sáng tạo.
- Đánh giá, nhận xét.
- GV gọi HS nhận xét.
- Tuyên dương một số cá nhân, nhóm có sản phẩm đẹp, sáng tạo.
2, 3 HS nêu.
HS trưng bày theo bàn.
HS kiểm tra chéo
Nhận xét chéo nhau.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn về nhà xem lại các bài đã học
 -------------------------------------------------------------------------------
Chiều
Tiết 1 Thủ công
2D Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh
 (Đã soạn dạy vào chiều thứ hai)
 -------------------------------------------------------------------------------
Tiết 2 Thủ công
3D Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh 
 (Đã soạn dạy vào sáng thứ ba)
 -------------------------------------------------------------------------------
Tiết 3 Thủ công
1D Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh (Tiết 2)
I. Mục tiêu:
- Trưng bày các sản phẩm thủ công đã làm được.
- Khuyến khích HS trưng bày các sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. Chuẩn bị:
 Một số sản phẩm đã học.
III. Hoạt động dạy học:
1. Bài cũ:
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS.
- Nhận xét, đánh giá.
2. Bài mới:
- GV nêu yêu cầu tiết học.
- GV gọi HS nêu lại những bài thủ công đã học.
 Nhận xét, bổ sung
- GV nhắc nhở HS cách trưng bày sản phẩm.
- GV tổ chức cho HS trưng bày sản phẩm.
- GV cho HS kiểm tra chéo nhau.
- GV gọi lần lượt một số cá nhân nhận xét bài của bạn.
- GV theo dõi, nhắc nhở HS.
- Tuyên dương một số bàn, cá nhân có sản phẩm đẹp.
- GV chọn một số sản phẩm đẹp, sáng tạo lưu lại.
- HS lắng nghe.
- HS nêu, ví dụ: Hình vuông, hình tròn, hình tam giác; hàng rào, ngôi nhà. 
- HS lắng nghe.
- HS trưng bày lần lượt các sản phẩm thủ công đã học lên bàn theo thứ tự đã học.
- HS kiểm tra chéo nhau chọn những sản phẩm đẹp, có trang trí sáng tạo
- HS nhận xét, đánh giá bài cảu bạn.
3. Củng cố, dặn dò:
- Nhận xét tiết học.
- Dặn dò HS. 
________________________________________________________________________
 Thứ sáu ngày 18 tháng 5 năm 2012
Sáng
Tiết1, 3 Thủ công
1B, 1A Trưng bày sản phẩm thực hành của học sinh (Tiết 2) 
 (Đã soạn dạy vào chiều thứ năm) 
________________________________________________________________________

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 35.doc