Giáo án Thủ công lớp 3 - Tuần 1 đến tuần 12

Giáo án Thủ công lớp 3 - Tuần 1 đến tuần 12

I Mục tiêu

 - HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói

 - Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật

 - Yêu thích gấp hình

II Đồ dùng

 GV : Mẫu tàu thuỷ, quy trình gấp tàu thuỷ, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.

 HS : Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

 

doc 5 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1842Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công lớp 3 - Tuần 1 đến tuần 12", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1
Thứ năm ngày 7 tháng 9 năm 2006
Thủ công
Gấp tàu thuỷ hai ống khói
I Mục tiêu
	- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói
	- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật
	- Yêu thích gấp hình
II Đồ dùng
	GV : Mẫu tàu thuỷ, quy trình gấp tàu thuỷ, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.....
	HS : Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.....
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
a. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét
- GV giới thiệu mẫu tàu thuỷ hai ống khói
b. HĐ2 : GV HD mẫu
* B1 : Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
* B2 : Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa HV
- Gấp tờ giấy HV làm 4 phần bằng nhau
* B3 : Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói
- GV HD HS gấp
- Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.....
- HS QS nhận xét về đặc điểm, hình dáng của tàu thuỷ
- HS suy nghĩ tìm ra cách gấp tàu thuỷ
- HS tự gấp cắt tờ giấy HV
- HS QS
- 1, 2 HS lên bảng thao tác lại
- HS tập gấp tàu thuỷ hai ống khói bằng giấy
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Về nhà tiếp tục tập gấp tàu thuỷ hai ống khói
Tuần 2
Thứ năm ngày 14 tháng 9 năm 2006
Thủ công
Gấp tàu thuỷ hai ống khói
I Mục tiêu
	- HS biết cách gấp tàu thuỷ hai ống khói
	- Gấp được tàu thuỷ hai ống khói đúng quy trình kĩ thuật
	- Yêu thích gấp hình
II Đồ dùng
	GV : Mẫu tàu thuỷ, quy trình gấp tàu thuỷ, giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.....
	HS : Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.....
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
a. HĐ1 : HS thực hành gấp tàu thuỷ hai ống khói
- GV gợi ý : sau khi gấp được tàu thuỷ, các em có thể dán vào vở, dùng bút màu trang trí tàu và xung quanh tàu cho đẹp.
- GV đến các bàn QS, uốn nắn để các em hoàn thành sản phẩm
b. HĐ2 : Trưng bày sản phẩm
- Nhận xét các sản phẩm trưng bày của HS
- Đánh giá kết quả thực hành của HS
- Giấy nháp, giấy thủ công, bút màu,.....
- HS nhắc lại thao tác gấp tàu thuỷ hai ống khói
- HS QS và nhắc lại quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói
. B1 : Gấp, cắt tờ giấy hai hình v}ông
. B2 : Gấp lấy điểm giữa và hai đường dấu gấp giữa hình vuông
. B3 : Gấp thành tàu thuỷ hai ống khói
- HS thực hành
+ HS trưng bày sản"phấm
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS
	- Dặn dò HS wiờ sau mang giấy thủ công giấy nháp, bút màu, kéo thủ công để học bài : " Gấp con ếch "
Tuần 3
Thứ năm ngày 21 tháng 9 năm 2006
Thủ công
Gấp con ếch
I. Mục tiêu
	- HS biết cách gấp con ếch
	- Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật
	- Hứng thú với giờ học gấp hình
II. Đồ dùng
	GV : Mẫu con ếch được gấp bằng giấy, tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy
 giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm
	HS : Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Nêu quy trình gấp tàu thuỷ hai ống khói
2. Bài mới
a. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét
- Con ếch gồm mấy phần ?
- Con ếch có hình dạng giống cái gì ?
- ếch có ích lợi gì ?
b. HĐ2 : GV HD mẫu 
+ B1 : Gấp, cắt tờ giấy hình vuông
+ B2 : Gấp tạo hai chân trước con ếch
+ B3 : Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch
* Cách làm con ếch nhảy
- Kéo hai chân trước của con ếch dựng lên để đầu của ếch hướng lên cao. Dùng ngón tay trỏ đặt vào khoảng 1/ 2 ô ở giữa nếp gấp của phần cuối thân con ếch, miết nhẹ vào phía sau rồi buông ra ngay, con ếch sẽ nhảy về phía trước
- GV vừa HD vừa thực hiện
- HS nêu
- Nhận xét bạn
- HS QS mẫu con ếch gấp bằng giấy
- Gồm 3 phần : phần đầu, phần thân và phần chân
- HS trả lời
- 1 HS lên bảng mở dần hình gấp con ếch
- HS QS
- 1, 2 HS lên bảng thao tác
- HS tập gấp con ếch theo các bước
IV Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét bài học
	- Về nhà tập gấp con ếch
Tuần 4
Thứ năm ngày 28 tháng 9 năm 2006
Thủ công
Gấp con ếch
I. Mục tiêu
	- HS biết cách gấp con ếch
	- Gấp được con ếch bằng giấy đúng quy trình kĩ thuật
	- Hứng thú với giờ học gấp hình
II. Đồ dùng
	GV : Mẫu con ếch được gấp bằng giấy, tranh quy trình gấp con ếch bằng giấy
 giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm
	HS : Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
a. HĐ1 : HS thực hành gấp con ếch
- GV QS giúp đỡ, uốn nắn HS
b. HĐ2 : Trưng bày sản phẩm
- GV chọn 1 số sản phẩm đẹp cho cả lớp quan sát
- GV khen những em gấp đẹp
- Giấy màu hoặc giấy trắng, kéo thủ công, bút màu đen hoặc bút dạ màu sẫm
- 1, 2 HS lên bảng nhắc lại và thao tác gấp con ếch
. B1 : Gấp, cắt tờ giấy HV
. B2 : Gấp tạo hai chân trước con ếch
. B3 : Gấp tạo hai chân sau và thân con ếch
- HS thực hành gấp con ếch theo nhóm
- Thi trong nhóm xem con ếch của ai nhảy xa hơn
+ HS trưng bày sản phẩm
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Về nhà ôn bài, chuẩn bị giấy thủ công màu đỏ, màu vàng.....giờ sau học bài 
" Gấp cắt dán ngôi sao năm cánh "
Tuần 5
Thứ năm ngày 5 tháng 10 năm 2006
Thủ công
Gấp, cắt dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
I. Mục tiêu
 - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
 - Gấp cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật
 - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán 
II. Đồ dùng
	GV : Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công, giấy màu đỏ, màu vàng, hồ, bút, thước kẻ, Quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng
	HS : Kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
A. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
B. Bài mới
a. HĐ1 : GV HD HS QS và nhận xét
- Lá cờ có hình gì, màu gì ? Ngôi sao có màu gì ?
- Ngôi sao vàng có mấy cánh ? Các cánh có bằng nhau không ?
- Ngôi sao được dán ở vị trí nào
- Nhận xét về chiều dài, chiều rộng, kích thước ngôi sao
- Lá cờ thường được treo ở đâu ?
b. HĐ2 : GV HD mẫu
+ Bước 1 : Gấp giấy để cắt ngôi sao vàng năm cánh
- Cắt 1 HV có cạnh 8 ô
- Mặt màu để trên, gấp tờ giấy làm 4 phần bằng nhau để lấy điểm O.........
+ Bước 2 : Gấp ngôi sao vàng năm cánh
- Đánh dấu hai điểm trên hai cạnh dài của hình tam giác ngoài cùng
- Kẻ nối 2 điểm thành đường chéo, dùng kéo cắt theo đường kẻ
- Mở hình mới cắt ra được ngôi sao năm cánh
+ Bước 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng
- Lấy tờ giấy màu đỏ dài 21 ô, rộng 14 ô
- Đánh dấu vị trí dán ngôi sao
- Boi hồ vào mặt sau của ngôi sao
- Đặt ngôi sao vào vị trí dán cho phẳng
- Kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ
- HS QS mẫu lá cờ đỏ sao vàng được cắt dán từ giấy thủ công
- HS trả lời
- HS theo dõi QS GV
- 1, 2 HS nhắc lại và thực hiện thao tác gấp, cắt ngôi sao năm cánh
- HS tập gấp, cắt ngôi sao vàng năm cánh
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Về nhà tập gấp lại giờ sau gấp tiếp
Tuần 6
Thứ năm ngày 12 tháng 10 năm 2006
Thủ công
Gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
I. Mục tiêu
 - HS biết cách gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh
 - Gấp cắt, dán được ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng đúng quy trình kĩ thuật
 - Yêu thích sản phẩm gấp, cắt, dán 
II. Đồ dùng
	GV : Mẫu lá cờ đỏ sao vàng làm bằng giấy thủ công, giấy màu đỏ, màu vàng, hồ, bút, thước kẻ, Quy trình gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng
	HS : Kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ
III. Các hoạt động dạy học chủ yếu
Hoạt động của thầy Hoạt động của trò
1. Kiểm tra bài cũ
- Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
2. Bài mới
a. HĐ1 : Thực hành gấp, cắt, dán ngôi sao năm cánh và lá cờ đỏ sao vàng
- Nhắc lại các bước gấp cắt dán ngôi sao năm cánh
- GV giúp đỡ, uốn nắn những HS làm chưa đúng hoặc còn lúng túng.
b. HĐ2 : Trưng bày sản phẩm
- GV nhận xét, đánh giá những sản phẩm thực hành
- Kéo, hồ dán, bút chì, thước kẻ
. Bước 1 : Gấp giấy để gấp ngôi sao vàng năm cánh
. Bước 2 : Cắt ngôi sao vàng năm cánh
. Bức 3 : Dán ngôi sao vàng năm cánh vào tờ giấy màu đỏ để được lá cờ đỏ sao vàng
- HS thực hành gấp, cắt, dán lá cờ đỏ sao vàng
- HS trưng bày sản phẩm của mình
IV. Củng cố, dặn dò
	- GV nhận xét tiết học
	- Dặn HS giờ sau mang giấy thủ công các màu, giấy nháp, giấy trắng, hồ dán, kéo để chuẩn bị học bài " Gấp cắt, dán bông hoa ".

Tài liệu đính kèm:

  • docTuan 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7 + 8 + 9 + 1 0 + 11 + 12.doc