Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 12 - Tiết 12: Cắt dán chữ I, T (Tiết 2)

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 12 - Tiết 12: Cắt dán chữ I, T (Tiết 2)

I.Mục đích yêu cầu:

1.Kiến thức : Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.

2.Kĩ năng : Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.

 HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.

 3.Thái độ :Học sinh thích cắt, dán chữ.

II.Chuẩn bị:

 1.Giáo viên :_Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước đủ lớn, để rời, chưa dán.

 _Tranh quy trình kẽ, cắt, dán chữ I, T.

 2.Học sinh : _Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 4001Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 12 - Tiết 12: Cắt dán chữ I, T (Tiết 2)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 12: TIẾT 12
CẮT DÁN CHỮ I , T ( Tiết 2 )
I.Mục đích yêu cầu: 
1.Kiến thức : Học sinh biết cách kẻ, cắt, dán chữ I, T.
2.Kĩ năng : Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng.
	HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.
	3.Thái độ :Học sinh thích cắt, dán chữ.
II.Chuẩn bị:
 1.Giáo viên :_Mẫu chữ I, T cắt đã dán và mẫu chữ I, T cắt từ giấy màu hoặc giấy trắng có kích thước đủ lớn, để rời, chưa dán.
 _Tranh quy trình kẽ, cắt, dán chữ I, T.
 2.Học sinh : _Giấy thủ công, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III.Hoạt động lên lớp : 
Hoạt động
Hoạt động giáo viên
Hoạt động HS
ĐC
1) KĐ:
2) KTBC:
3) Bài mới:
­Giới thiệu bài 
­Hoạt động 1: Học sinh thực hành cắt, dán chữ I,T
phương pháp thực hành luyện tập
­Hoạt động 2 : Thi sản phẩm sáng tạo
4) Củng cố:
5) Dặn dò:
-Yêu cầu hát 1 bài hát 
- Giáo viên nhận xét bài kiểm tra
Tiết 2
+ Tiết hôm nay,các em tiếp tục thực hành cắt, dán chữ I, T
_ Giáo viên yêu cầu học sinh nhắc lại và thực hiện các thao tác kẻ, gấp, cắt chữ I, T.
 _ Giáo viên nhận xét và nhắc lại các bước kẻ, cắt, dán chữ I, T theo quy trình:
+ Bước 1: Kẻ chữ I, T
+ Bước 2:Cắt chữ T
+ Bước 3: Dán chữ I, T
_Trong khi học sinh thực hành giáo viên quan sát, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm. Giáo viên nhắc học sinh dán chữ cho cân đối và miết cho phẳng. 
_Giáo viên cho học sinh trang trí thêm các đường viền để nổi bật các sản phẩm.
_ Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm. Chú ý khen ngợi những em có sản phẩm đẹp để khích lệ khả năng sáng tạo của học sinh .
_Giáo viên đánh giá sản phẩm thực hành của học sinh .
+ Giáo viên nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và kết quả thực hành của học sinh 
+ Bài nhà : Bạn nào chưa làm tốt về làm lại cho đẹp 
+ Chuẩn bị bài :Học sinh giờ học sau mang giấy thủ công, bút chì, kéo, hồ để học bài:Cắt, dán chữ H,U.
-Hát 1 bài hát 
_ Học sinh nghe giáo viên giới thiệu bài.
_ Học sinh nhắc lại các bước để kẻ , cắt , dán chữ I, T .
 _ Học sinh tiến hành thực hành cắt, dán chữ I, T.
_ Học sinh thực hành xong bài vẽ nộp cho giáo viên .
_ Học sinh cả lớp nhận xét các sản phẩm của bạn
HS khéo tay: Kẻ, cắt, dán được chữ I, T. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng.

Tài liệu đính kèm:

  • doc12.doc