Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 17+18: Cắt, dán chữ vui vẻ - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 17+18: Cắt, dán chữ vui vẻ - Năm học 2018-2019

* Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét

- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu VUI VẺ, cho học sinh quan sát mẫu chữ VUI VẺ .

 - Cho học sinh nêu các chữ cái có trong chữ mẫu.

 - Cho học sinh nhận xét khoảng cách giữa các chữ trong mẫu chữ.

- Gọi 1 số học sinh nhắc lại cách kẽ, cắt các chữ V, U, I, E .

- Giáo viên nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ (bằng tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ).

 * Hoạt động 2 : Hướng dẫn quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ

 Bước 1: Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ và dấu hỏi (?)

- Kích thước, cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E giống như đã học ở các tiết trước.

- Cắt dấu hỏi: Kẻ dấu hỏi trong 1 ô vuông. Cắt theo đường kẻ, bỏ phần gạch chéo, lật sang mặt màu được dấu hỏi (?)

Bước 2: Dán thành chữ VUI VẺ.

- Kẻ 1 đường chuẩn, sắp xếp các chữ đã cắt được trên đường chuẩn như sau : Giữa các chữ cái trong chữ VUI và chữ VẺ cách nhau 1 ô; Giữa chữ VUI và chữ VẺ cách nhau 2 ô. Dấu hỏi dán phía trên chữ E.

 

doc 3 trang Người đăng hoaithuong212 Lượt xem 496Lượt tải 2 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 17+18: Cắt, dán chữ vui vẻ - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 17 + TUẦN 18
Ngày soạn: ngày 06 tháng 01 năm 2019
Ngày dạy: Ngày 08 tháng 01 năm 2019 :Lớp 3B,3A
THỦ CÔNG – LỚP 3
BÀI 9: CẮT, DÁN CHỮ VUI VẺ ( 2 Tiết)
I - MỤC TIÊU :
Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Các chữ dán tương đối phẳng, cân đối.
Với học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.
Rèn cho học sinh kỹ năng kẻ, cắt, dán chữ.
Giáo dục học sinh yêu thích sản phẩm cắt, dán chữ. Có ý thức giữ vệ sinh lớp học.
II - CHUẨN BỊ :
	- Giáo viên : Mẫu chữ VUI VẺ; Tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ, giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán .
	- Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC :
1. Bài cũ : - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
 - Giáo viên nhận xét. 
2. Bài mới :	Giáo viên giới thiệu bài – Ghi bảng.
T/G
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
7’
10’
15’
1’
1’
* Hoạt động 1 : Hướng dẫn học sinh quan sát và nhận xét
- Giáo viên giới thiệu chữ mẫu VUI VẺ, cho học sinh quan sát mẫu chữ VUI VẺ .
 - Cho học sinh nêu các chữ cái có trong chữ mẫu.
 - Cho học sinh nhận xét khoảng cách giữa các chữ trong mẫu chữ.
- Gọi 1 số học sinh nhắc lại cách kẽ, cắt các chữ V, U, I, E . 
- Giáo viên nhận xét và củng cố cách kẻ, cắt chữ (bằng tranh quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ).
 * Hoạt động 2 : Hướng dẫn quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ 
 Bước 1: Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ và dấu hỏi (?)
- Kích thước, cách kẻ, cắt các chữ V, U, I, E giống như đã học ở các tiết trước.
- Cắt dấu hỏi: Kẻ dấu hỏi trong 1 ô vuông. Cắt theo đường kẻ, bỏ phần gạch chéo, lật sang mặt màu được dấu hỏi (?)
Bước 2: Dán thành chữ VUI VẺ.
- Kẻ 1 đường chuẩn, sắp xếp các chữ đã cắt được trên đường chuẩn như sau : Giữa các chữ cái trong chữ VUI và chữ VẺ cách nhau 1 ô; Giữa chữ VUI và chữ VẺ cách nhau 2 ô. Dấu hỏi dán phía trên chữ E. 
- Bôi hồ vào mặt kẻ ô của từng chữ và dán vào các vị trí đã ướm. Dán các chữ cái trước, dán dấu hỏi sau.
- Đặt tờ giấy nháp lên trên các chữ vừa dán, miết nhẹ cho các chữ dính phẳng vào vở.
* Cho học sinh tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi của chữ VUI VẺ. 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá.
3.Củng cố : - Giáo viên cho học sinh nêu lại các bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
4. Dặn dò : Chuẩn bị giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để giờ sau thực hành “Cắt, dán chữ VUI VẺ”.
- Các chữ : V, U, I, E . 
- Học sinh nhận xét khoảng cách giữa các chữ trong mẫu chữ: Các chữ cái trong 1 chữ cách nhau 1 ô; chữ này cách chữ kia 2 ô. 
- 1 số học sinh nhắc lại cách kẽ, cắt các chữ V, U, I, E .
 - Học sinh quan sát, theo dõi.
 - Học sinh tập kẻ, cắt các chữ cái và dấu hỏi của chữ VUI VẺ.
TIẾT 2
T/G
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
7’
26’
2’
1’
* Hoạt động 1 : Củng cố lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (7 phút)
Giáo viên cho học sinh quan sát chữ mẫu VUI VẺ
Gọi 2 học sinh lên thực hành và nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
Giáo viên nhận xét, củng cố lại quy trình 2 học sinh lên thực hành và nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (bằng hình vẽ minh họa).
Bước 1 : Kẻ, cắt các chữ cái của chữ VUI VẺ và dấu hỏi
Bước 2 : Dán thành chữ VUI VẺ.
* Hoạt động 2 : Thực hành kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ (20 phút)
Giáo viên cho học sinh thực hành cắt, dán chữ.
Giáo viên theo dõi, uốn nắn, giúp đỡ những học sinh còn lúng túng.
Nhắc học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.
Giáo viên tổ chức cho học sinh trưng bày sản phẩm và nhận xét sản phẩm
 Giáo viên nhận xét đánh giá sản phẩm của học sinh.
3.Củng cố : - Giáo viên cho học sinh nêu lại các bước kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ. 
4. Dặn dò : Chuẩn bị giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, hồ dán để giờ sau 
ôn tập và kiểm tra chương II “Cắt, dán chữ cái đơn giản”.
Học sinh quan sát.
2 học sinh lên thực hành và nêu lại quy trình kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ.
Học sinh theo dõi.
Học sinh thực hành cắt, dán chữ VUI VẺ.
Học sinh khéo tay: Kẻ cắt dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ thẳng và đều nhau. Chữ dán phẳng, cân đối.
 Học sinh trưng bày và nhận xét sản phẩm theo nhóm.
Rút kinh nghiệm:.........................................................................................................
.....................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_3_tuan_1718_cat_dan_chu_vui_ve_nam_hoc.doc