Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 33+34: Làm quạt giấy tròn. Ôn tập chương 3 và 4 - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 33+34: Làm quạt giấy tròn. Ôn tập chương 3 và 4 - Năm học 2018-2019

- Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.

- Giáo viên nhận xét.

2. Bài mới : Giáo viên giới thiệu bài – Ghi bảng.

* Hoạt động 1 : Củng cố lại quy trình đan nong, làm đồng hồ, lọ hoa gắn tường, quạt tròn(10 phút).

- Giáo viên cho học sinh lần lượt quan sát mẫu các sản phẩm trên.

- Cho học sinh nêu lại quy trình đan nong đôi, làm đồng hồ để bàn, làm lọ hoa gắn tường.

 - Giáo viên nhận xét củng cố lại quy thực hiện các sản phẩm trên.

 * Hoạt động 2 : Thực hành làm một vài sản phẩm học sinh hay làm sai (15 phút).

 - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành.

- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ một số em còn lúng túng.

- Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh.

3.Củng cố : Nhắc lại quy trình đan nong, làm đồng hồ, lọ hoa gắn

 

doc 3 trang Người đăng hoaithuong212 Lượt xem 813Lượt tải 1 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 33+34: Làm quạt giấy tròn. Ôn tập chương 3 và 4 - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TUẦN 33 + TUẦN 34
Ngày soạn: ngày 05 tháng 05 năm 2019
Ngày dạy: Ngày 07 tháng 05 năm 2019 :Lớp 3B,3A
THỦ CÔNG – LỚP 3
 Tiết 33 : LÀM QUẠT GIẤY TRÒN (TIẾT 3) 
I – MỤC TIÊU
Biết cách làm quạt giấy tròn. 
Làm được quạt giấy tròn.
Các nếp gấp có thể cách nhau hơn một ô và chưa đều nhau. Quạt có thể chưa tròn.
Với học sinh khéo tay: 
Làm được quạt giấy tròn.
 Các nếp gấp thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt tròn.
 Rèn cho học sinh kỹ năng gấp, cắt, dán giấy.
 Học sinh hứng thú với giờ học làm đồ chơi.
II – CHUẨN BỊ :
Giáo viên : Mẫu quạt giấy tròn, tranh quy trình.
Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
T/G
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2’
30’
2’
1’
1. Bài cũ : 
 - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh (5 phút).
- Giáo viên nhận xét.
2. Bài mới :	Giáo viên giới thiệu bài – Ghi bảng.
* Hoạt động 1: Củng cố lại cách làm quạt giấy tròn 
- Giáo viên cho học sinh quan sát mẫu quạt giấy tròn.
 Hãy nêu lại các bước làm quạt giấy tròn. 
- Giáo viên nhận xét. 
- Cho học sinh nhắc lại cách làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.
 * Hoạt động 2 : Thực hành làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt
- Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.
 - Giáo viên theo dõi, giúp đỡ.
 - Giáo viên tổ chức cho học sinh trang trí và trưng bày sản phẩm . 
- Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh.
3.Củng cố : - Cho học sinh nhắc lại quy trình làm thành hoàn chỉnh. 
4. Dặn dò : Về nhà chuẩn bị giấy thủ công , sợi chỉ, kéo, hồ dán để tiết sau kiểm tra cuối năm.
Giáo viên nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở.
- Học sinh quan sát.
- Bước 1 : Cắt giấy.
- Bước 2 : Gấp, dán quạt.
- Bước 3 : Làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.
- Lấy tờ giấy làm cán quạt gấp cuộn theo cạnh 16 ô với nếp gấp rộng 1ô cho đến hết tờ giấy. Bôi hồ vào mép cuối và dán lại để được cán quạt. 
- Bôi hồ vào hai mép ngoài của quạt và nửa cán quạt . Sau đó lần lượt dán 
- Học sinh thực hành làm cán quạt và hoàn chỉnh quạt.
 - Học sinh khéo tay: 
Làm được quạt giấy tròn.
Các nếp gấp thẳng, phẳng, đều nhau. Quạt tròn.
 Học sinh trang trí và trưng bày sản phẩm.
TIẾT 2
Tiết 34 : ÔN TẬP CHƯƠNG III VÀ CHƯƠNG IV
I – MỤC TIÊU
Ôn tập củng cố được kiến thức kĩ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản.
Làm được 1 sản phẩm đã học.
Với học sinh khéo tay: 
Làm được ít nhất 1 sản phẩm đã học.
Có thể làm sản phẩm mới có tính sáng tạo.
- Rèn cho học sinh kỹ năng gấp, cắt, dán giấy.
- Giáo dục học sinh hứng thú với giờ học thủ công.	
II - CHUẨN BỊ :
Giáo viên : Mẫu các sản phẩm đã học trong học kỳ II.
	- Học sinh : Giấy màu, thước kẻ, bút chì, kéo, hồ dán.
III - CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC:
T/G
Hoạt động của thầy
Hoạt động của trò
2’
30’
2’
1’
1. Bài cũ 
 - Giáo viên kiểm tra sự chuẩn bị của học sinh.
- Giáo viên nhận xét. 
2. Bài mới :	Giáo viên giới thiệu bài – Ghi bảng.
* Hoạt động 1 : Củng cố lại quy trình đan nong, làm đồng hồ, lọ hoa gắn tường, quạt tròn(10 phút). 
- Giáo viên cho học sinh lần lượt quan sát mẫu các sản phẩm trên. 
- Cho học sinh nêu lại quy trình đan nong đôi, làm đồng hồ để bàn, làm lọ hoa gắn tường.
 - Giáo viên nhận xét củng cố lại quy thực hiện các sản phẩm trên.
 * Hoạt động 2 : Thực hành làm một vài sản phẩm học sinh hay làm sai (15 phút).
 - Giáo viên tổ chức cho học sinh thực hành. 
- Giáo viên theo dõi, giúp đỡ một số em còn lúng túng.
- Giáo viên nhận xét, đánh giá sản phẩm của học sinh. 
3.Củng cố : Nhắc lại quy trình đan nong, làm đồng hồ, lọ hoa gắn tường, quạt tròn. 
4. Dặn dò : Về nhà chuẩn bị giấy thủ công , sợi chỉ, kéo, hồ dán để tiết sau tiếp tục thực hành
Giáo viên nhận xét tiết học: Tuyên dương – nhắc nhở.
- Học sinh quan sát.
- Một số cá nhân nêu.
- Học sinh theo dõi. 
- Học sinh thực hành.
- Học sinh khéo tay: 
Làm được ít nhất 1 sản phẩm đã học.
Có thể làm sản phẩm mới có tính sáng tạo.
Rút kinh nghiệm:
....................................................................................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_3_tuan_3334_lam_quat_giay_tron_on_tap_c.doc