Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Gấp cắt dán bông hoa

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Gấp cắt dán bông hoa

 I/Mục đích yêu cầu :

 _HS biết ứng dụng cách gấp, cắt , ngôi sao 5 cánh để cắt được bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh

 _Gấp , cắt , dán được bông hoa năm cánh , bốn cánh , tám cánh đúng qui trình kĩ thuật .

 _trang trí được những bông hoa theo ý thích

 _Hứng thú đối với giờ học gấp , cắt , dán hình .

 II/Chuẩn bi:

 1/ Giáo viên :

 _Mẫu các bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh được gấp , cắt từ giấy màu .

 _Tranh qui trình gấp , cắt bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh

 _Giấy thủ công các màu , giấy trắng làm nền

 _Kéo thủ công , hồ dán , bút màu

 2/ Học sinh :

 _Đồ dùng học tập

III/Hoạt động lên lớp

 1/Khởi động: 2 hát bài hát

 2/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập

 

doc 2 trang Người đăng bachquangtuan Lượt xem 2367Lượt tải 4 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 8 - Bài: Gấp cắt dán bông hoa", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
 KẾ HOẠCH BÀI HỌC
MÔN: THỦ CÔNG TUẦN : 8
BÀI : GẤP CẮT DÁN BÔNG HOA 
Ngày thực hiện: 
 I/Mục đích yêu cầu : 
 _HS biết ứng dụng cách gấp, cắt , ngôi sao 5 cánh để cắt được bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh
 _Gấp , cắt , dán được bông hoa năm cánh , bốn cánh , tám cánh đúng qui trình kĩ thuật .
 _trang trí được những bông hoa theo ý thích 
 _Hứng thú đối với giờ học gấp , cắt , dán hình . 
 II/Chuẩn bi:
 1/ Giáo viên : 
 _Mẫu các bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh được gấp , cắt từ giấy màu .
 _Tranh qui trình gấp , cắt bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh 
 _Giấy thủ công các màu , giấy trắng làm nền 
 _Kéo thủ công , hồ dán , bút màu 
 2/ Học sinh : 
 _Đồ dùng học tập 
III/Hoạt động lên lớp
 1/Khởi động: 2’ hát bài hát
 2/ Kiểm tra bài cũ : Kiểm tra đồ dùng học tập 
 3/Bài mới 
Thời gian
 Hoạt động của giáo viên
 Hoạt động của học sinh
ĐDDH
 30’
 1/Giới thiệu :
 *Hoạt động 1 : GV hướng dẫn HS quan sát và nhận xét .
 _GV giới thiệu một số bông hoa 5 cánh , 4 cánh , 8 cánh được gấp , cắt từ giấy màu , yêu cầu HS quan sát và nêu một số nhận xét : các bông hoa có màu sắc như thế nào ? Các cánh hoa của bông hoa có giống nhau không ? Khoảng cách giữa các bông hoa như thế nào ?
 _GV liên hệ thực tế : trong thực tế cuộc sống , có rất nhiều loại hoa . màu sắc , số cánh hoa và hình dạng cánh hoa của các loại hoa của các loại hoa rất đa dạng 
 *Hoạt động 2 : GV hướng dẫn mẫu .
 a/ Gấp , cắt bông hoa 5 cánh 
 _Hướng dẫn HS gấp , cắt bông hoa 5 cánh giống như gấp giấy để cắt nhôi sao 5 cánh 
 _Vẽ hình cong như hình 1 SGV/ 207 
 _Dúng kéo cắt lượn theo đường cong để được bông hoa 5 cánh có thể cắt lượn vào sát góc nhọn để làm nhuỵ hoa ( SGV/ 207 )
 b/ Gấp , cắt bông hoa 4 cánh , 8 cánh .
 _GV hướng dẫn cách gấp , cắt bông hoa 4 cánh 8 cánh theo SGV / 209 .
 c/ Dán các hình bông hoa 
 _GV hướng dẫn dán các bông hoa trên tờ giấy trắng .
 _HS quan sát 
 _HS quan sát 
Bông hoa mẫu cắt dán bằng thủ công 
 4 Củng cố : + Hs nhắc lại cách gấp , cắt , dán bông hoa 
 5 Dăn dò: + Bài nhà: Tập gấp , cắt , dán bông hoa cho đều 
 + Chuẩn bị: Gấp cắt dán bông hoa 
 Các ghi nhận, lưu ý :

Tài liệu đính kèm:

  • docBAI 8 THU CONG.doc