Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 9: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình (Tiết 1) - Năm học 2018-2019

Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 9: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình (Tiết 1) - Năm học 2018-2019

* Hoạt động 1. Đề kiểm tra

Cách tiến hành:

“Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I”.

+ Yêu cầu học sinh biết cách làm và thực hiện các thao tác để làm được một trong những sản phẩm đã học (đúng quy trình, các nếp gấp phải thẳng). Các hình phối hợp, gấp cắt dán như ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ sao vàng, bông hoa phải cân đồi.

+ Giáo viên yêu cầu học sinh.

+ Giáo viên cho học sinh xem quan sát lại các mẫu (vở đã bọc, tàu thuỷ, con ếch, sao 5 cánh, bông hoa 5,4,8 cánh).

+ Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra qua thực hành.

+ Trong quá trình thực hành học sinh nào còn lúng túng, giáo viên quan sát, giúp đỡ những học sinh đó để các em hoàn thành bài kiểm tra.

Đánh giá: Hai mức độ.

+ Hoàn thành (A).

- Nếp gấp thẳng, phẳng.

 

doc 2 trang Người đăng hoaithuong212 Ngày đăng 05/10/2021 Lượt xem 399Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công Lớp 3 - Tuần 9: Ôn tập chủ đề phối hợp gấp, cắt, dán hình (Tiết 1) - Năm học 2018-2019", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần : 9 Thứ tư ngày 17 tháng 10 năm 2018
Tiết : 9 
Thủ công
ÔN TẬP CHỦ ĐỀ PHỐI HỢP GẤP, CẮT, DÁN HÌNH (tiết 1).
	I.MỤC TIÊU:
 	1.Kiến thức:
	- Ôn tập củng cố được kiến thức, kĩ năng phối hợp gấp, cắt, dán để làm đồ chơi.
	2.Kĩ năng:
	- Làm được ít nhất hai đồ chơi đã học.
Với HSkhéo tay:
	- Làm được ít nhất ba đồ chơi đã học.
	- Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
	II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:
	Các mẫu của bài 1;2;3;4;5.
	III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU:
	1. Khởi động (ổn định tổ chức).
	2. Kiểm tra bài cũ:
	Đồ dùng, dụng cụ đã dặn dò học sinh chuẩn bị tiết trước.
	3. Bài mới:
HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH
* Hoạt động 1. Đề kiểm tra
Cách tiến hành: 
“Em hãy gấp hoặc phối hợp gấp, cắt, dán một trong những hình đã học ở chương I”.
+ Yêu cầu học sinh biết cách làm và thực hiện các thao tác để làm được một trong những sản phẩm đã học (đúng quy trình, các nếp gấp phải thẳng). Các hình phối hợp, gấp cắt dán như ngôi sao 5 cánh, lá cờ đỏ sao vàng, bông hoa phải cân đồi.
+ Giáo viên yêu cầu học sinh.
+ Giáo viên cho học sinh xem quan sát lại các mẫu (vở đã bọc, tàu thuỷ, con ếch, sao 5 cánh, bông hoa 5,4,8 cánh).
+ Giáo viên tổ chức cho học sinh làm bài kiểm tra qua thực hành.
+ Trong quá trình thực hành học sinh nào còn lúng túng, giáo viên quan sát, giúp đỡ những học sinh đó để các em hoàn thành bài kiểm tra.
Đánh giá: Hai mức độ.
+ Hoàn thành (A).
- Nếp gấp thẳng, phẳng.
- Đường cắt thẳng, đều, không bị mấp mô, răng cưa.
- Thực hiện đúng kỹ thuật, đúng quy trình và hoàn thành sản phẩm tại lớp.
- Những em hoàn thành và có sản phẩm đẹp, sáng tạo được đánh giá là hoàn thành tốt (A+).
+ Chưa hoàn thành (B)
- Thực hiện chưa đúng quy trình kỹ thuật.
- Không hoàn thành sản phẩm.
4. Củng cố & dặn dò:
+ Nhận xét sự chuẩn bị, tinh thần thái độ học tập và bài kiểm tra của học sinh.
+ Dặn dò học sinh giờ học sau học ôn tập tiếp theo.
+ Dụng cụ, đồ dùng để sẵn trước mặt.
+ Học sinh nhắc lại tên các bài đã học trong Chương I.
+ Học sinh thực hành gấp, cắt, dán một trong những sản phẩm đã học trong chương.
 . . . . . . . .

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_thu_cong_lop_3_tuan_9_on_tap_chu_de_phoi_hop_gap_cat.doc