Giáo án Thủ công 3 - Đan nan và làm đồ chơi đơn giản (Tiết 1)

Giáo án Thủ công 3 - Đan nan và làm đồ chơi đơn giản (Tiết 1)

I. MỤC TIÊU:

 1. Kiến thức: Ôn tập củng cố được kiến thức, kỹ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản.

 2. Kĩ năng: Làm được một sản phẩm đã học.

3. Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác.

* Riêng với học sinh khéo tay, làm được ít nhất một sản phẩm đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: Các hình minh hoạ các bước tiến hành mẫu.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 04/07/2022 Lượt xem 328Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Thủ công 3 - Đan nan và làm đồ chơi đơn giản (Tiết 1)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Thủ công tuần 34
Ôn tập Chủ đề
Đan Nan Và Làm Đồ Chơi Đơn Giản (tiết 1)
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Ôn tập củng cố được kiến thức, kỹ năng đan nan và làm đồ chơi đơn giản. 
	2. Kĩ năng: Làm được một sản phẩm đã học.
3. Thái độ: Yêu thích môn học; rèn tính sáng tạo, tích cực và hợp tác.
* Riêng với học sinh khéo tay, làm được ít nhất một sản phẩm đã học. Có thể làm được sản phẩm mới có tính sáng tạo.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Các hình minh hoạ các bước tiến hành mẫu.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: kiểm tra đồ dùng học tập môn Thủ công của học sinh.
- Nhận xét chung.
- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.
2. Các hoạt động chính:
- Hát đầu tiết.
- Học sinh để đề dùng ra bàn.
- Nhắc lại tên bài học.
a. Hoạt động 1: Nội dung ôn tập (10 phút)
* Mục tiêu: Hướng dẫn ôn tập : làm một trong những sản phẩm thủ công đã học.
* Cách tiến hành:
- Giáo viên nêu yêu cầu của đề kiểm tra: “Em hãy đan nong mốt hoặc làm đồng hồ để bàn đã học ở chương II”
- GV nêu mục đích, yêu cầu của bài bài ôn.
- GV giải thích yêu cầu của bài về kiến thức, kỹ năng, sản phẩm
- Cho HS nhắc lại cách thực hiện cách cắt, dán đồng hồ để bàn và quy trình đan nong mốt.
- Gắn một số sản phẩm đã học cho học sinh quan sát.
b. Hoạt động 2: Thực hành (20 phút)
* Mục tiêu: Hướng dẫn học sinh thực hiện được 1 sản phẩm đã học.
* Cách tiến hành:
- Yêu cầu học sinh làm bài.
- Trong quá trình HS làm bài thực hành, GV đến các bàn quan sát, hướng dẫn những HS còn lúng túng để các em hoàn thành sản phẩm.
* Đánh giá:
- Đánh giá sản phẩm của HS:
 + Hoàn thành A: Thực hiện đúng quy trình kĩ thuật và làm được sản phẩm hoàn chỉnh, cân đối, nếp gấp đều, đường cắt thẳng. Những sản phẩm hoàn thành, trang trí đẹp, có nhiều sáng tạo được đánh giá hoàn thành tốt A+ .
 + Chưa hoàn thành B: Thực hiện không đúng quy trình kĩ thuật và chưa làm ra được sản phẩm.
3. Hoạt động nối tiếp (3 phút) :
- GV nhận xét sự chuẩn bị bài, tinh thần thái độ học tập, kết quả thực hành của HS.
- Nhận xét chung về kiến thức, kỹ năng và thái độ học tập của HS.
- Nhắc lại.
- Học sinh nhắc lại.
- HS quan sát một số mẫu sản phẩm thủ công đã học.
- HS làm bài thực hành.
- HS khá, giỏi làm được một sản phẩm thủ công theo đúng quy trình kỹ thuật.
HS trưng bày sản phẩm lên bàn.
@ RÚT KINH NGHIỆM:
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_thu_cong_3_dan_nan_va_lam_do_choi_don_gian_tiet_1.docx