Giáo án Tiếng Việt 3 - Môn Chính tả

Giáo án Tiếng Việt 3 - Môn Chính tả

I - Mục đích, yêu cầu :

 - Giúp HS viết đúng. Nghe viết chớnh xỏc trỡnh bày đúng, đẹp 3 khổ thơ đầu bài “ Hai bàn tay em”

 - Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS.

II - Đồ dùng dạy học :

 Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.

III - Hoạt động dạy và học:

 

doc 48 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1191Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Giáo án Tiếng Việt 3 - Môn Chính tả", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tuần 1: Thứ năm ngày thỏng năm 200
Hướng dẫn học: Luyện Tiếng Việt:
Chính tả - rèn chữ 
I - Mục đích, yêu cầu :
 - Giỳp HS viết đỳng. Nghe viết chớnh xỏc trỡnh bày đỳng, đẹp 3 khổ thơ đầu bài “ Hai bàn tay em” 
 - Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS. 
II - Đồ dùng dạy học :
 Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.
III - Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
*Hoạt động 1: (15/) Chính tả
- GV đọc đoạn viết bài : hai bàn tay em 
- Gv hướng dẫn HS viết bài 
- GV yêu cầu HS nêu cách trình bày bài viết?
- Những chữ nào trong bài viết hoa?
- GV đọc cho HS viết bài 
- Gọi HS đọc soát lỗi
*Hoạt động 2: (20/) Rèn chữ 
- Yêu cầu HS lấy vở thực hành viết đúng, viết đẹp
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài 1 trang 1 
+ chữ: A, An Khánh, An Dương Vương và câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS viết bảng
- GV nhận xét và hướng dẫn lại cách viết
- Yêu cầu HS viết vào vở
- GV theo dõi , giúp đỡ HS viết bài 
*Hoạt động 3: (1/) Củng cố dặn dò.
-GV nhận xột tiết học. Tuyờn dương những em viết chữ đẹp, đỳng. Về nhà luyện viết lại bài cho thật đẹp.
 - HS theo dõi bài viết 
Lớp đọc đồng thanh
Trả lời câu hỏi của GV
HS viết bài 
Soát lỗi
Thu bài
HS quan sat mẫu chữ
Theo dõi GV hướng dẫn cách viết 
HS tập viết bảng con
Nhận xét chữ viết đúng, viết đẹp 
HS viết bài vào vở
Thu vở chấm bài
- HS lắng nghe
Tuần 2: Thứ năm ngày thỏng năm 200
Hướng dẫn học: Luyện Tiếng Việt:
Chính tả - rèn chữ 
I - Mục đích, yêu cầu :
 - Giỳp HS viết đỳng, đẹp . Phân biệt được từ cú vần uụn/ uụng. Từ cú chứa tiếng bắt đầu bằng d/ gi/d; l/n. Từ chứa tiếng cú vần õn/õng 
 - Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS. 
II - Đồ dùng dạy học :
 Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.
III - Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
*Hoạt động 1: (10/) Chính tả
Bài 1: Điền L hay n 
.ải chuối àng tiên
..o sợ ưỡi iềm
 van ..ài ..ung .. inh
ên xuống .o ê
Bài 2: Đọc tên và viết thật đẹp 10 chữ cái đầu trong bảng chữ cái
*Hoạt động 2: (20/) Rèn chữ 
- Yêu cầu HS lấy vở thực hành 
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài 2 trang 3 
+ chữ: Ă, Â, ấp Bắc, ấn Độ và câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS viết bảng
- GV nhận xét và hướng dẫn lại cách viết
- GV theo dõi , giúp đỡ HS viết bài 
*Hoạt động 3: (3/) Trò chơi
- GV gắn bảng phụ nội dung bài tập lờn bảng .
- GV phõn nhúm, phổ biến cỏch chơi; luật chơi và thời gian chơi.
*Nội dung bài tập là:
+N1: Tỡm từ cú vần uụn/ uụng.
+N2: Tỡm từ cú chứa tiếng bắt đầu bằng d/ gi/d.
+N3: Tỡm từ chứa tiếng cú vần õn/õng. 
*Hoạt động 3: (1/) Củng cố dặn dò.
- GV nhận xột tiết học. Tuyờn dương những em viết chữ đẹp, đỳng. Về nhà luyện viết lại bài 
HS làm bài
- Vài HS đọc bài làm của mình, HS khác theo dõi, nhận xét 
Soát lỗi
Thu bài
HS quan sát mẫu chữ
Theo dõi GV hướng dẫn cách viết 
HS tập viết bảng con
Nhận xét chữ viết đúng, viết đẹp 
HS viết bài vào vở
Thu vở chấm bài
- 2 HS đọc nội dung của bài, cả lớp đọc thầm theo bạn.
-Cỏc nhúm tiến hành chơi.
- Sau khi hoàn thành, Cả lớp và GV nhận xột; bỡnh chọn nhúm thắng cuộc. 
- HS lắng nghe
Tuần 3: Thứ năm ngày thỏng năm 200
Hướng dẫn học: Luyện Tiếng Việt:
Chính tả - rèn chữ 
I - Mục đích, yêu cầu :
 - Giỳp HS viết đỳng, đẹp .Nghe viết chớnh xỏc trỡnh bày đỳng, đẹp đoạn 3 của bài Chiếc ỏo len.
 - Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS. 
II - Đồ dùng dạy học :
 Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.
III - Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
*Hoạt động 1: (15/) Chính tả
- GV đọc 1 lần bài viết.
- Hướng dẫn HS nắm nội dung bài viết: 
 + Khi biết em muốn cú chiếc ỏo len đẹp mà mẹ lại khụng cú tiền mua , Tuấn núi với mẹ điều gỡ?
 + Tuấn là người như thế nào? 
- HS nhận xột chớnh tả : 
+Đoạn văn gồm cú mấy cõu?
+ Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa ?
- GV đọc, HS viết bài vào vở.
- GV chấm 8- 10 em, chữa lỗi.
*Hoạt động 2: (20/) Rèn chữ 
- Yêu cầu HS lấy vở thực hành viết đúng, viết đẹp
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài 3 (tr 5) 
+ chữ: B, Bình Dương, Bắc Kinh và câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS viết bảng
- GV nhận xét và hướng dẫn lại cách viết
- Yêu cầu HS viết vào vở
- GV theo dõi , giúp đỡ HS viết bài 
*Hoạt động 3: (1/) Củng cố dặn dò.
-GV nhận xột tiết học. Tuyờn dương những em viết chữ đẹp, đỳng. Về nhà luyện viết lại bài cho thật đẹp.
- Gọi 2 HS đọc lại đoạn 3, cả lớp đọc thầm theo bạn.
- HS nắm nội dung bài viết: 
- Cỏc chữ đầu đoạn, đầu cõu, tờn riờng của người .
-HS tập viết cỏc từ khú dễ sai và phõn tớch chớnh tả một số từ. VD:
thỡ thào, trầm xuống, khoẻ, .....
+ trầm = tr + õm + thanh huyền .
+xuống = x + uụng + thanh sắc.
- HS viết xong, dũ lại bài bằng cỏch đổi vở cho nhau để dũ và ghi lỗi ra lề vở.
 .
HS quan sat mẫu chữ
Theo dõi GV hướng dẫn cách viết 
HS tập viết bảng con
Nhận xét chữ viết đúng, viết đẹp 
HS viết bài vào vở
Thu vở chấm bài
- HS lắng nghe
Tuần 4: Thứ năm ngày thỏng năm 200
Hướng dẫn học: Luyện Tiếng Việt:
Chính tả - rèn chữ 
I - Mục đích, yêu cầu :
 - Giỳp HS: Nghe viết chớnh xỏc trỡnh bày đỳng, đẹp khổ thơ 3, 4, 5 trong bài Mẹ vắng nhà ngày bóo.
 - Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS. 
II - Đồ dùng dạy học :
 Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.
III - Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
*Hoạt động 1: (15/) Chính tả
- GV đọc 1 lần bài viết.
- GV hướng dẫn HS nắm nội dung đoạn viết: +Vỡ sao mẹ vắng nhà ngày bóo?
- GV hướng dẫn HS nhận xột chớnh tả:
+ Mỗi dũng thơ cú mấy khổ?
+ Chữ đầu mỗi dũng thơ viết như thế nào?
- Giúp HS tập viết cỏc từ khú dễ lẫn và phõn tớch chớnh tả một số từ. VD: củi mựn, nấu cha, bóo qua.
	+ củi = c + ui + thanh hỏi
	+ mựn = m + un + thanh huyền
- GV đọc, HS viết bài vào vở.
- GV chấm: 6 - 9 bài, nhận xột.
*Hoạt động 2: (20/) Rèn chữ 
- Yêu cầu HS lấy vở thực hành viết đúng, viết đẹp
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài 4 (tr 7) 
+ chữ: C, Cà Mau, Cổ Loa và câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS viết bảng
- GV nhận xét và hướng dẫn lại cách viết
- Yêu cầu HS viết vào vở
- GV theo dõi , giúp đỡ HS viết bài 
*Hoạt động 3: (1/) Củng cố dặn dò.
-GV nhận xột tiết học. Tuyờn dương những em viết chữ đẹp, đỳng. Về nhà luyện viết lại bài cho thật đẹp.
- Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
- HS trả lời câu hỏi về nội dung đoạn viết
- HS nhận xột chớnh tả
- HS tập viết cỏc từ khú dễ lẫn và phõn tớch chớnh tả 
- HS viết bài vào vở.
- HS viết xong, dũ lại bài ghi lỗi ra lề vở.
HS quan sat mẫu chữ
Theo dõi GV hướng dẫn cách viết 
HS tập viết bảng con
Nhận xét chữ viết đúng, viết đẹp 
HS viết bài vào vở
Thu vở chấm bài
- HS lắng nghe
Tuần 5: Thứ năm ngày thỏng năm 200
Hướng dẫn học: Luyện Tiếng Việt:
Chính tả - rèn chữ 
I - Mục đích, yêu cầu :
- Giỳp HS: nghe viết chớnh xỏc trỡnh bày đỳng, đẹp đoạn 1 và đoạn 3 của bài người lớnh dũng cảm.
- Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS. 
II - Đồ dùng dạy học :
 - Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.
III - Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
*Hoạt động 1: (15/) Chính tả
- GV đọc 1 lần bài viết .
- Giúp HS nắm nội dung bài viết:
+Viờn tướng hạ lệnh gỡ khi khụng tiờu diệt mỏy bay địch?
+Thỏi độ của viờn tướng và những người lớnh như thế nào?
+Ai là người dũng cảm trong truyện này? Vỡ sao?
- HS nhận xột chớnh tả:
+ Đoạn viết gồm cú mấy cõu?
+Những chữ nào trong đoạn văn cần viết hoa? 
- GV đọc -HS viết bài vào vở.
- GV theo dừi, uốn nắn tư thế ngồi viết cho cỏc em.
- GV chấm bài, nhận xột. 
*Hoạt động 2: (20/) Rèn chữ 
- Yêu cầu HS lấy vở thực hành viết đúng, viết đẹp
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài 5 (tr 9) 
+ chữ: Ch, Chu Văn an, Chủ tịch nước và câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS viết bảng
- GV nhận xét và hướng dẫn lại cách viết
- Yêu cầu HS viết vào vở
- GV theo dõi , giúp đỡ HS viết bài 
*Hoạt động 3: (1/) Củng cố dặn dò.
-GV nhận xột tiết học. Tuyờn dương những em viết chữ đẹp, đỳng. Về nhà luyện viết lại bài cho thật đẹp.
 - Gọi 1 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
 - HS nắm nội dung bài viết
- HS nhận xột chớnh tả
- HS viết từ khú dễ lẫn vào bảng con: loạt đạn, tướng, thủ lĩnh, luống hoa.
- HS viết bài vào vở.
- HS viết xong, dũ lại bài ghi lỗi ra lề vở.
- Thu vở ,chấm bài 
HS quan sát mẫu chữ
Theo dõi GV hướng dẫn cách viết 
HS tập viết bảng con
Nhận xét chữ viết đúng, viết đẹp 
HS viết bài vào vở
Thu vở chấm bài
- HS lắng nghe
Tuần 6: Thứ năm ngày thỏng năm 200
Hướng dẫn học: Luyện Tiếng Việt:
Chính tả - rèn chữ 
I - Mục đích, yêu cầu :
- Giỳp HS: HS nghe và viết chớnh xỏc trỡnh bày đỳng và đẹp bài thơ ngày khai trường. Biết viết hoa cỏc chữ đầu dũng thơ.
- Rốn tớnh nhanh nhẹn, viết nhanh của HS. 
II - Đồ dùng dạy học :
 - Sách giáo viên; Sách Tiếng Việt 3; Vở bài tập TV; Vở ô li ; Vở thực hành viết đúng, viết đẹp.
III - Hoạt động dạy và học:
Hoạt động dạy 
Hoạt động học 
*Hoạt động 1: (15/) Chính tả
- GV đọc 1 lần bài viết. Cả lớp theo dừi SGK.
- Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
+Tiếng trống khai trường muốn núi điều gỡ với em? 
- HS nhận xột chớnh tả:
+ Bài viết cú mấy khổ? (5khổ)
+ Những chữ nào trong bài cần viết hoa? 
+ Cỏc chữ đầu cõu cần viết như thế nào?
- GV chấm: 8 bài, chữa bài.
*Hoạt động 2: (15/) Rèn chữ 
- Yêu cầu HS lấy vở thực hành viết đúng, viết đẹp
- GV hướng dẫn HS luyện viết bài 6 (tr 11) 
+ chữ: D, Đ, Dương Xá, Điện Biên và câu ứng dụng 
- GV hướng dẫn HS viết bảng
- GV nhận xét và hướng dẫn lại cách viết
- Yêu cầu HS viết vào vở
- GV theo dõi , giúp đỡ HS viết bài 
*Hoạt động 3: (5/) Trò chơi
-GV chia lớp thành 3 nhúm. Phổ biến cỏch chơi, luật chơi. Tỡm nhanh từ ngữ sau:
 +Nhúm 1 :Chứa tiếng bắt đầu bằng s.
 +Nhúm 2: Chứa tiếng bắt đầu bằng x.
 +Nhúm 3: Chứa tiếng cú vần iờng
*Hoạt động 4: (1/) Củng cố dặn dò.
-GV nhận xột tiết học. Tuyờn dương những em viết chữ đẹp, đỳng. Về nhà luyện viết lại bài
- Gọi 2 HS đọc lại, cả lớp đọc thầm theo.
- HS nắm nội dung bài viết:
- HS tập viết cỏc từ khú dễ lẫn và phõn tớch chớnh tả một số từ. 
VD:	+trong xanh, cười hớn hở, giúng giả,...
giúng = gi + ... ốn kĩ năng núi: Kể đưopực một số nột chớnhcủa một trận thi đấu thể thoa đó được xem, được nghe tường thuật ...( theo cỏc cõu hỏi gợi ý), giỳp người nghe hỡnh dung được trận đõỳ. 
PP: Thảo luận, hỏi đỏp, đàm thoại
ĐD: -Tranh ảnh một số cuộc thi đấu thể thao, bỏo cú tin thể thao.
 -Bảng lớp viết cỏc gợi ý kể về một trận thi đấu thể thao..
 -Mỏy cỏt-xột và băng cú bản tin thể thao.
Vở nhỏp
Hụm nay cỏc em sẽ tiếp tục ”Kể lại một trận thi đấu thể thao và Viết lại một tin thể thao trờn bỏo, đài”.
GV ghi đề bài lờn bảng.
Bài tập 1: HS đọc nội dung của bài: 2 em, cả lớp đọc thầm theo bạn.
 -GV nhắc HS: Cú thể kể về buổi thi đấu thể thao cỏc em đó tận mắt nhỡn thấy trờn sõn vận động, sõn trường hoặc trờn ti-vi; cũng cú thể kể 1 buổi thi đấu cỏc em nghe tường thuật trờn đài phỏt thanh, nghe qua người khỏc hoặc đọc trờn sỏch, bỏo...
	+Kể dựa theo gợi ý nhưng khụng nhất thiết phải theo sỏt gợi ý, cú thể linh hoạt thay đổi trỡnh tự cỏc gợi ý. 
VD: cú thể bắt đầu như sau: Chiều chủ nhật tuần trước, anh em cho em cựng đi xem trận búng đỏ giữa đội búng trường anh và trường bạn...
 -2 HS giỏi kể mẫu. GV nhận xột.
 -HS tập kể theo nhúm 3.
 -HS thi kể trước lớp, cả lớp bỡnh chọn bạn kể hấp dẫn nhất.
Hoạt động 2: (16/)
MT: Rốn kĩ năng viết: Viết lại được một tin thể thao mới đọc được (Hoặc nghe được, xem được trong cỏc buổi phỏt thanh, truyền hỡnh) - Viết gọn, rừ, đủ thụng tin.
PP: Thực hành, đàm thoại, quan sỏt
ĐD: VBT
 -HS đọc nội dung: 2 em. Cả lớp chỳ ý lắng nghe.
*Lưu ý: Tin cần thụng bỏo phải là một tin thể thao chớnh xỏc. Cần núi rừ em nhận được tin đú từ nguồn nào; đọc trờn sỏch, bỏo hay tạp chớ nào...
 -HS viết bài.
 -HS đọc cỏc mẫu tin đó viết.
 -Cả lớp và GV nhận xột về lời thụng bỏo; cỏch dựng từ; mức độ rừ ràng; sự thỳ vị, mới mẻ của thụng tin. 
- GV chấm một số bài và nhận xột. 
Hoạt động 3: (3/)
Củng cố, dặn dũ:
 -GV nhận xột tiết học, tuyờn dương những em viết bài tốt.
 -GV giao nhiệm vụ:
	+Về tiếp tục suy nghĩ, hoàn chỉnh lời kể về một trận thi đấu thể thao.
	+Chuẩn bị bài sau: Viết về một trận thi dấu thể thao.
Tuần 29
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
 Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu Luyện từ và cõu: LUYỆN TẬP BÀI TUẦN 29
Tiết:	 Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu:
Cỏc hoạt động
Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (4/)
MT: ễn kiến thức đó học
PP: Thực hành, Hỏi-Đỏp
ĐD: SGK
-Một số HS nối tếp đọc và làm bài tập 2 và 3.
-GV bổ sung, ghi điểm. 
2.Bài mới: 
Giới thiệu bài (1/)
Hoạt động 1: (15/)
MT:+ Tiếp tục mở rộng vốn từ thuộc củ điểm thể thao: Kể tờn cỏc mụn thể thao, tỡm đỳng từ núi về kết quả thi đấu.
PP: Hỏi đỏp, thực hành
ĐD: Bảng phụ viết sẵn cỏc BT.
GV nờu mục đớch yờu cầu - ghi tờn bài lờn bảng.
Bài 1: Nối từ ở cột trỏi vơia từ ngữ thớch hợp ở cột phải để tạo thành tờn mụt mụn thể thao. Viết được cỏc tờn nối được vào chỗ trống.
Thi vật
 nhảy xa
đấu kiếm
 chạy tiếp sức
..........................................................................
-HS đọc yờu cầu bài tập, làm bài vào vở.
-GV chốt kết quả đỳng.
Bài 2: Viết tiếp vào chỗ trống tờn những địa điểm diễn ra cỏc hoạt động thi đấu thể thao.
Sõn vận động, nhà thi đấu.....................................
.................................................................................
-HS làm, GV quan sỏt giỳp đỡ.
-HS đọc cả bài, GV nhận xột.
Hoạt động 2: (15/)
MT: Củng cố về cỏch dựng dấu phẩy để ngăn cỏch cỏc bộ phận chỉ nguyờn nhõn hoặc mục đớch với bộ phận đứng sau ở trong cõu. 
PP: Thảo luận, hỏi đỏp
ĐD: SGK
Bài 3: Ghi dấu phẩy vào chỗ trống thớch hợp trong đoạn sau
 Năm ngoỏi Tuấn đạt kết quả thấp ở mụn thể dục. Năm nay nhờ chăm chỉ tập luyện kết quả học tập của Tuấn về thể dục đó khỏ hơn nhiều. Để học tốt mụn học này Tuấn cũn phải tiếp tục cố gắng.
HS thảo luận nhúm 2 để làm bài tập.
-Đại diện nhúm trỡnh bày, nhúm khỏc bổ sung.
GV nhận xột, chốt lại lời giải đỳng.
Cõu 1: Cú 1 dấu phẩy
Cõu 2: Cú 2 dấu phẩy.
Cõu 3: Cú 1 dấu phẩy 
Hoạt động 3: (5/)
 Củng cố, dặn dũ:
- Bài hụm nay em đó nắm được những gỡ?
- HS trả lời.
-GV nhận xột tiết học. 
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn Luyện Tiếng Việt: LUYỆN TẬP LÀM VĂN BÀI TUẦN 29.
Tiết	 Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu:
Cỏc hoạt động
Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (5/)
MT: ễn tập kiến thức cũ
 -3 HS kể lại một trận thi đấu thể thao mà cỏc em đó cú dịp xem.
 -GV nhận xột, ghi điểm.
2.Bài mới: 
Giới thiệu bài (1/)
Hoạt động 1: (30/).Tổ chức, hướng dẫn HS làm bài tập: 
MT: Dựa vào bài làm miệng ở tuần trước, Hs viết được một đoạn văn ngắn 5 - 7 cõu kể lại một trận thi đấu thể thao mà em đó cú dịp xem.
Bài viết đủ ý, diễn đạt rừ ràng, thành cõu, giỳp người nghe hỡnh dung được trận đấu.
PP: Thảo luận, hỏi đỏp, đàm thoại
ĐD: -Bảng lớp viết 6 cõu hỏi gợi ý cho BT1 (tiết TLV tuần 28).Vở nhỏp
Hụm nay chỳng ta viết lại bài “Viết về một trận thi đấu thể thao”.GV ghi đề bài lờn bảng.
 -HS đọc nội dung của bài: 2 em, cả lớp đọc thầm theo bạn.
 -3 HS đọc cỏc cõu hỏi gợi ý trờn bảng.
 -GV nhắc HS: 
	+Trước khi viết cần xem lại những cõu hỏi gợi ý ở BT1 - đú là những nội dung cơ bản cần kể tuy người viết vẫn cú thể kể linh hoạt, khụng phụ thuộc vào cỏc gợi ý.
	+Viết đủ ý, diễn đạt rừ ràng, thành cõu, giỳp người nghe hỡnh dung được trận đấu.
	+Nờn viết vào vở nhỏp những ý chớnh trước khi viết vào vở.
 -HS viết bài.
 -HS nối tiếp nhau đọc bài viết. GV chấm chữa nhanh một số bài, cho điểm, nờu nhận xột chung.
Hoạt động 2: (3/)
Củng cố, dặn dũ:
-GV nhận xột tiết học, tuyờn dương những em chuẩn bị bài chu đỏo, những em chăm học.
 -GV giao nhiệm vụ:
	+Về nhà hoàn chỉnh bài viết.
	+Chuẩn bị bài sau: Viết thư.
Tuần 30
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
 Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu Luyện từ và cõu: LUYỆN TẬP BÀI TUẦN 30
Tiết:	 Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu:
Cỏc hoạt động
Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (4/)
MT: ễn kiến thức đó học
PP: Thực hành, Hỏi-Đỏp
ĐD: SGK
-Một số HS nối tếp đọc và làm bài tập 2 và 3.
-GV nhận xột, ghi điểm. 
2.Bài mới: 
Giới thiệu bài (1/)
Hoạt động 1: (15/)
MT:+ ễn luyện cỏch đặt cõu hỏi bằng gỡ? Tỡm bộ phận trả lời cõu hỏi bằng gỡ? trả lời đỳng cỏc cõu hỏi bằng gỡ? Và thực hành trũ chơi hỏi đỏp cú sử dụng cõu hỏi bằng gỡ?
PP: Hỏi đỏp, thực hành
ĐD: Bảng phụ viết sẵn cỏc BT.
GV ghi tờn bài lờn bảng.
Bài 1: Điền từ ngữ chỉ hoạt động nhõn dõn khắp thế giới cựng làm vào từng chỗ trống cho phự hợp:
 Chống chiến tranh, gỡn gĩư hoà bỡnh, bảo vệ mụi trường.
............................................................................
-HS đọc yờu cầu bài tập Thảo luận nhúm đụi, làm bài vào phiếu.
-GV chốt kết quả đỳng.
Bài 2: Đặt cau hỏi cho mỗi bộ phận gạch dưới trong mỗi cõu sau:
a. Những ngụi nhà được làm bằng tranh tre.
b. Mẹ ru con bằng những điệu hỏt ru.
c. Nhõn dõn thế giới giữ gỡn hoà bỡnh bằng tỡnh đoàn kết hữu nghị.
Bài 3: 
Điền tiếp vào chỗ trống bộ phận cõu chỉ phương tiện trong mỗi cõu sau:
a. Chỳng em quột nhà bằng...
b. Chủ nhật trước em đi tham quan Bến Nhà Rồng bằng...
-HS làm, GV quan sỏt giỳp đỡ.
-HS đọc cả bài, GV nhận xột.
Hoạt động 2: (15/)
MT: Bước đầu cho HS nắm được cỏch dựng dấu hai chấm.
PP: Thảo luận, hỏi đỏp
ĐD: SGK
Bài 4: Điền dấu hai chấm vào chỗ trống thớch hợp trong đoạn sau: Học sinh trường em đó làm nhiều việc tốt để hưởng ứng tuần lễ bảo vệ mụi trường làm vệ sinh trường lớp, trồng cõy ở vườn trường, diệt bọ gậy ở bể nước chung.
HS thảo luận nhúm 2 để làm bài tập.
-Đại diện nhúm trỡnh bày, nhúm khỏc bổ sung.
GV nhận xột, chốt lại lời giải đỳng.
Hoạt động 3: (5/)
 Củng cố, dặn dũ:
Nờu nội dung của bài? HS trả lời.
-GV nhận xột tiết học. 
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn Luyện Tiếng Việt: LUYỆN TẬP LÀM VĂN BÀI TUẦN 30
Tiết	 Cỏc hoạt động dạy học chủ yếu:
Cỏc hoạt động
Hoạt động cụ thể
1.Bài cũ: (5/)
MT: ễn tập kiến thức cũ
-GV chấm 6 bài viết ở tuần trước.
 -Nhận xột, ghi điểm.
2.Bài mới: Giới thiệu bài (1/)
Hoạt động 1: (30/)2.Tổ chức, hướng dẫn HS làm bài tập: 
MT: Rốn kĩ năng viết:
- Biết viết một bức thư ngắn cho một bạn nhỏ ở nước ngoài để làm quen và bày tỏ tỡnh thõn ỏi.
-Lỏ thư trỡnh bày đỳng thể thức; đủ ý; dựng từ đặt cõu đỳng; thể hiện tỡnh cảm với người nhận thư. 
PP: Thảo luận, hỏi đỏp, đàm thoại
 PP: Thảo luận, hỏi đỏp, đàm thoại
ĐD: Vở nhỏp
- HS nhắc lại đề tập làm văn của tiết tập làm văn trước.
GV ghi đề bài lờn bảng.
 -HS đọc nội dung của bài: 2 em, cả lớp đọc thầm theo bạn.
 -1 HS giải thớch yờu cầu của bài tập.
 -GV chốt:
	+Cú thể viết thư cho một bạn nhỏ nước ngoài mà cỏc em biết qua đọc bỏo, nghe đài, xem truyền hỡnh, phim ảnh, hoặc qua cỏc bài đọc giỳp cỏc em hiểu thờm về nước bạn. Người bạn nước ngoài này cũng cú thể là người bạn trong tưởng tượng của em. Cần núi rừ bạn đú là người nước nào. Núi được tờn của bạn thỡ càng tốt.
	+Nội dung thư phải thể hiện:
 Mong muốn làm quen với bạn (để làm quen, cần phải tự giới thiệu mỡnh là ai, người nước nào; thăm hỏi bạn...)
 Bày tỏ tỡnh thõn ỏi, mong muốn cỏc bạn nhỏ trờn thế giới cựng chung sống hạnh phỳc trong ngụi nhà chung: Trỏi đất.
 -GV treo bảng phụ viết hỡnh thức trỡnh bày 1 lỏ thư cho HS đọc.
 -HS viết thư vào giấy rời.
 -HS nối tiếp nhau đọc thư. Gv chấm 3 bài viết hay.
 -HS viết phong bỡ thư, dỏn tem, đặt lỏ thư vào phong bỡ thư.
Hoạt động 2: (3/)
Củng cố, dặn dũ:
 -GV nhận xột tiết học.
 -GV giao nhiệm vụ:
	+Về tiếp tục hoàn chỉnh lỏ thư để gửi qua đường bưu điện.
	+Chuẩn bị bài sau: Thảo luận về bảo vệ mụi trường.
Tuần 31
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
 Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn
Tuần 32
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu
..
.
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn
Tuần 33
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
 Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn
Tuần 33
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
 Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn
Tuần 34
Thứ hai ngày thỏng .. năm 200
Hướng dẫn học 
Luyện đọc - Luyện viết 
..
Hướng dẫn học
Luyện từ và cõu
.
Hướng dẫn học
Luyện : Tập làm văn

Tài liệu đính kèm:

 • doctieng viet 3 buoi 2.doc