Thiết kế bài dạy Lớp 3 môn Đạo đức - Tuần 5 - Trần Minh Hưng

Thiết kế bài dạy Lớp 3 môn Đạo đức - Tuần 5 - Trần Minh Hưng

I/ Mục tiêu:

a) Kiến thức: Giúp Hs hiểu:

- Tự làm lấy công việc của mình nghĩa là luôn có cố gắng để làm lấy công việc của bản thân mà không nhờ vả, trông chờ hay dựa dẫm vào người khác.

- Tự làm lấy việc của bản thân sẽ giúp ta tiến bộ và không làm phiền người khác.

b) Kỹ năng:

- Cố gắng tự làm lấy những công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt.

- Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm.

c) Thái độ:

- Tự giác, chăm chỉ làm lấy công việc của mình, không ỷ lại .

II/ Chuẩn bị:

* GV: Nội dung tiểu phẩm “ Chuyện bạn Lâm”.

 Bốn phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm. Bảng phụ.

 * HS: VBT Đạo đức.

III/ Các hoạt động:

1. Khởi động: Hát.

2. Bài cũ:Giữ lời hứa (tiết 2).

- Gọi 3 Hs trả lời các câu hỏi.

+ Thế nào là giữ lời hứa?

+ Khi không thực hiện được lời hứa ta cần làm gì?

+ Giữ lời hứa thể hiện điều gì?

- Gv nhận xét.

3. Giới thiệu và nêu vấn đề:

 Giới thiiệu bài – ghi tựa:

 4. Phát triển các hoạt động.

 

doc 2 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 03/07/2022 Lượt xem 22Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Thiết kế bài dạy Lớp 3 môn Đạo đức - Tuần 5 - Trần Minh Hưng", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Đạo đức
Tự làm lấy việc của mình (tiết 1)
I/ Mục tiêu:
Kiến thức: Giúp Hs hiểu:
Tự làm lấy công việc của mình nghĩa là luôn có cố gắng để làm lấy công việc của bản thân mà không nhờ vả, trông chờ hay dựa dẫm vào người khác.
Tự làm lấy việc của bản thân sẽ giúp ta tiến bộ và không làm phiền người khác.
Kỹ năng: 
Cố gắng tự làm lấy những công việc của mình trong học tập, lao động, sinh hoạt.
Biết xin lỗi khi thất hứa và không tái phạm.
Thái độ: 
- Tự giác, chăm chỉ làm lấy công việc của mình, không ỷ lại .
II/ Chuẩn bị:
* GV: Nội dung tiểu phẩm “ Chuyện bạn Lâm”.
 Bốn phiếu ghi tình huống cho 4 nhóm. Bảng phụ. 
	* HS: VBT Đạo đức.
III/ Các hoạt động:
Khởi động: Hát.
Bài cũ:Giữ lời hứa (tiết 2).
- Gọi 3 Hs trả lời các câu hỏi.
+ Thế nào là giữ lời hứa?
+ Khi không thực hiện được lời hứa ta cần làm gì?
+ Giữ lời hứa thể hiện điều gì?
- Gv nhận xét.
Giới thiệu và nêu vấn đề:
	Giới thiiệu bài – ghi tựa: 
 4. Phát triển các hoạt động.
* Hoạt động 1: Xử lý tình huống.
- Mục tiêu: Giúp Hs biết cách xử lý đúng các tình huống.
- Gv phát cho 4 nhóm các tình huống cần giải quyết.
- Yêu cầu sau 3 phút, mỗi đội sẽ đưa ra cách giải quyết của nhóm mình.
Tình huống 1: Hoàng trực nhật lớp. Hoàng biết em rất thích quyển truyện mới nên nói sẽ hứa cho em mượn nếu em chịu trực nhật thay Hoàng. Em sẽ làm gì trong hoàn cảnh đó?
Tình huống 2: Bố đang bận việc Tuấn cứ năn nỉ bố giải giúp bài toán. Nếu là bố Tuấn bạn sẽ làm gì?
- Gv nhận xét các ý kiến của các nhóm, bổ sung.
- Gv hỏi:
+ Thế nào là tự làm lấy công việc của mình?
+ Tự làm lấy công việc sẽ giúp em điều gì?
- Gv chốt lại:
* Hoạt động 2: Liên hệ bản thân.
- Mục tiêu: Giúp mỗi Hs tự liên hệ bản thân mình qua bài học.
- Yêu cầu Hs cả lớp viết ra giấy những công việc mà bản thân các em tự làm ở nhà trường. 
- Gv nhận xét :
+ Khen ngợi những Hs biết làm những việc của mình.
+ Nhắc nhở những Hs chưa biết hoặc lười làm việc của mình.
PP: Thảo luận, giảng giải.
Hs sẽ thảo luận.
4 nhóm tiến hành thảo luận.
Đại diện các nhóm lên trình bày kết quả nhóm mình.
Là kuôn cố gắng để hoàn thành các công việc mà không nhồ vả, không dựa dẫm.
Sẽ giúp bản thân mỗi chúng ta tiến bộ, không làm phiền người khác.
PP: Luyện tập thực hành.
Mỗi Hs viết ra giấy những công việc các em làm hằng ngày.
Vài hs đứng lên đọc cho cả lớp nghe những công việc mình thường làm.
5.Tổng kềt – dặn dò.
Về nhà làm bài tập.
Chuẩn bị bài sau: Tự làm lấy việc của mình (tiết 2).
Nhận xét bài học.

Tài liệu đính kèm:

  • docthiet_ke_bai_day_lop_3_mon_dao_duc_tuan_5_tran_minh_hung.doc