Giáo án môn Toán lớp 3 - Tiết 11: Kiểm tra

Giáo án môn Toán lớp 3 - Tiết 11: Kiểm tra

I. MỤC TIÊU:

 Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm học của học sinh , tập trung vào :

 - Đọc , viết số có 2 chữ số . Viết số liền trước , số liền sau .

 - Kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100.

 - Giải bài toán bằng 1 phép tính .

 - §o, vit s ®o ® dµi ®o¹n th¼ng

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :

 - Nội dung kiểm tra.

III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :

 

doc 2 trang Người đăng Van Trung90 Ngày đăng 13/05/2016 Lượt xem 431Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Toán lớp 3 - Tiết 11: Kiểm tra", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết 11 Toán 
 KIỂM TRA 
I. MỤC TIÊU:
 Kiểm tra kết quả ôn tập đầu năm học của học sinh , tập trung vào :
 - Đọc , viết số có 2 chữ số . Viết số liền trước , số liền sau .
 - Kĩ năng thực hiện phép cộng và phép trừ trong phạm vi 100.
 - Giải bài toán bằng 1 phép tính .
 - §o, viÕt sè ®o ®é dµi ®o¹n th¼ng
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC :
 - Nội dung kiểm tra.
III. HOẠT ĐỘNG TRÊN LỚP :
 1. Bài cũ: Vở Kiểm tra
 2. Đề bài:
 A. Nội dung kiểm tra: 
 Bài 1 : Viết các số :
 a. Từ 70 đến 80 :
 b. Từ 89 đến 95 :
 Bài 2 :
 a. Số liền trước của 61 là 
 b. Số liền sau của 99 là 
 Bài 3 : Tính 
 42 84 60 66 5
 54 31 25 16 23
 Bài 4: Mai và Hoa làm được 36 bông hoa , riêng Hoa làm được 16 bông hoa .Hỏi Mai làm được bao nhiêu bông hoa ?
 Bài 5: Vẽ đoạn thẳng AB dài 1 dm
 B. Đáp án:
 Bài 1 : Viết các số :
 a. Từ 70 đến 80 :70 , 71 , 72 , 73 , 74 , 75 , 76 , 77, 78 , 79 ,80 .
 b. Từ 89 đến 95 : 89 , 90 ,91 , 92 , 93 , 94 , 95 .
 Bài 2 :
 a. Số liền trước của 61 là 60
 b. Số liền sau của 99 là 100.
 Bài 3 : Tính 
 42 84 60 66 5
 54 31 25 16 23
 96 53 85 50 28
 Bài 4
 Bài giải 
 Số bông hoa Mai làm được là :
 36 – 16 = 20 ( bông hoa )
 Đáp số : 20 bông hoa .
 Bài 5

Tài liệu đính kèm:

  • docTiet 11.doc