Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 7, Bài: Bận

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 7, Bài: Bận

Qua bài học, các em:

Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Bận (56 chữ).

- Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: en/oen.

 

ppt 23 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 86Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem 20 trang mẫu của tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 7, Bài: Bận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
LỚP 3 
Tuần 7 
Bài: Bận ( nghe – viết) 
Những điều cần chuẩn bị khi viết chính tả : 
Qua bài học, các em: 
Nghe viết đúng chính tả, trình bày đúng bài thơ Bận (56 chữ). 
- Làm đúng các bài tập phân biệt tiếng có âm, vần dễ lẫn: en/oen. 
Chính tả 
Bận 
( Sách giáo khoa trang /60,61) 
Chính tả 
Bận 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng. 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung. 
 Trinh Đường 
Chính tả 
Bận 
( từ Cô bận cấy lúa đến hết) 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng. 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung. 
 Trinh Đường 
Chính tả 
Bận 
 Bài thơ viết theo thể thơ gì? 
Thơ bốn chữ. 
Các em có thể dừng video để trả lời câu hỏi nhé! 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng. 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung. 
 Trinh Đường 
Chính tả 
Bận 
Các em có thể dừng video để trả lời câu hỏi nhé! 
Những chữ nào cần được viết hoa? 
Các chữ đầu mỗi dòng thơ. 
Nên bắt đầu viết từ ô nào trong vở? 
 viết lùi vào 2 ô từ lề vở để bài thơ nằm vào khoảng giữa trang. 
Chính tả 
Bận 
- Mỗi khổ thơ có mấy dòng? 
Khổ thơ 2 có 8 dòng 
Khổ thơ 3 có 6 dòng 
Chính tả 
Bận 
 h át r u 
 ánh s áng 
r ộn v ui 
đ ời ch ung 
Chính tả Bận 
Luyện viết từ khó 
Viết lại từ khó 
bảng con 
giấy nháp 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng . 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung . 
 Trinh Đường 
Chính tả 
Bận 
Lùi vào 1 ô 
Thứ . ngày..tháng ..năm 2021 
Lùi vào 6 ô 
Chính tả 
Lùi vào 6 ô 
Bận 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Lùi vào 2 ô 
Lùi vào 2 ô 
Trinh Đường 
Lùi vào 8 ô 
Chính tả 
Bận 
Các em hãy dừng video sau mỗi câu cô đọc để viết nhé! 
Cô bận cấy lúa 
Chú bận đánh thù 
Mẹ bận hát ru 
Bà bận thổi nấu. 
Còn con bận bú 
Bận ngủ bận chơi 
Bận tập khóc cười 
Bận nhìn ánh sáng . 
Mọi người đều bận 
Nên đời rộn vui 
Con vừa ra đời 
Biết chăng điều đó 
Mà đem vui nhỏ 
Góp vào đời chung. 
 Trinh Đường 
Kiểm tra lại lỗi chính tả 
Chính tả 
Bận 
 Bài tập chính tả 
Bài 2: Điền vào chỗ trống oen hay en? 
Nhanh nh ; 
 Nh miệng cười 
Sắt h gỉ ; 
 H nhát 
ẹn 
oẻn 
oen 
 èn 
Bài 3 : Tìm những tiếng có thể 
ghép với mỗi tiếng sau: 
 - trung, chung: 
 - trai, chai: 
 - trống, chống: 
trung : trung thành, trung thực, trung thu 
chung : chung thủy, chung lòng, chung sức 
trai : ngọc trai, con trai, trai gái 
chai : chai lọ, chai tay, cái chai 
trống : trống trải, trống trường, cái trống 
chống : chống gậy, chống lại, chống đối 
CÙNG ĐOREMON TÌM CHỮ 
Tìm các tiếng có chứa vần en, oen? 
 Lá s en , áo l en , dế m èn , bóng đ èn , k én tằm,. 
 Vòng kh oen , x oèn xoẹt, 
 h oen ố, kh oen móc khóa, 
Tiếng chứa vần en 
Tiếng chứa vần oen 
Cám ơn các bạn đã giúp chúng tớ dọn dẹp căn phòng nhé! 
Dặn dò 
- Viết lại những lỗi đã viết sai và làm bài tập 3b 
 Chuẩn bị bài chính tả: Các em nhỏ và cụ già 
( đoạn 4 ) 
CHÚC CÁC EM CHĂM NGOAN HỌC GIỎI ! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_7_nghe_viet_ban.ppt