Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022

Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022

 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp:

 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.

 

pptx 12 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 37Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng môn Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC TRẦN VĂN ƠN 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả (Nghe – viết) 
Chính tả (Nghe – viết) 
Các em nhỏ và cụ già 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Theo Xu-khôm-lin-xki 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả( Nghe – viết) 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Đoạn văn có mấy câu? 
- Đoạn văn có 7 câu. 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
/ 
Chính tả (Nghe – viết0 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Chính tả (Nghe – viết) 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
Những chữ nào trong đoạn phải viết hoa? 
- Những chữ trong đoạn phải viết hoa là những chữ đầu mỗi câu. 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Các em nhỏ và cụ già 
Tìm hiểu nội dung đoạn viết 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp: 
 - Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
 Lời ông cụ được viết như thế nào? 
 Lời của ông cụ được viết sau dấu hai chấm, xuống dòng, 
 gạch đầu dòng, viết lùi vào một ô. 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Hướng dẫn viết từ khó 
xe buýt 
bệnh viện 
rất buồn 
nghẹn ngào 
ngh ẹn ng ào 
rất b uồn 
xe b uýt 
b ệnh viện 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
Viết chính tả 
Các em nhỏ và cụ già 
Chính tả (Nghe – viết) 
Thứ tư, ngày 24 tháng 11 năm 2021 
LUYỆN TẬP THỰC HÀNH 
2. 	 Tìm các từ : 
a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng  d, gi hoặc r , có nghĩa như sau : 
- Làm sạch quần áo, chăn màn,bằng cách vò, chải, giũ, trong nước:  ....... 
- Có cảm giác khó chịu ở da, như bị bỏng:  . 
- Trái nghĩa với  ngang :  ... 
gi ặt 
r át 
d ọc 
2. 	 Tìm các từ : 
b) Chứa tiếng có vần  uôn  hoặc  uông ,  có nghĩa như sau : 
- Trái nghĩa với  vui   :  .... 
- Phần nhà được ngăn bằng tường, vách kín đáo :  .... 
- Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo hiệu :  ..... 
b uồn 
b uồng 
ch uông 
Chúc các em 
chăm ngoan học giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_mon_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_cac_em_nho_va_cu_g.pptx