Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Chơi chuyền - Năm học 2021-2022 - Trần Thị Cẩm Nhung

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Chơi chuyền - Năm học 2021-2022 - Trần Thị Cẩm Nhung

* Bài thơ có mấy dòng?

- Bài thơ có 18 dòng thơ.

* Mỗi dòng thơ có mấy tiếng ?

- Mỗi dòng thơ có 3 tiếng .

* Tiếng đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào ?.

- Tiếng đầu mỗi dòng thơ phải viết hoa.

 

pptx 10 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 164Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Phần Chính tả: Chơi chuyền - Năm học 2021-2022 - Trần Thị Cẩm Nhung", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Phân môn: Chính tả 
Trường TH2 TT Rạch Gốc 
giáo viên: Trần Thị Cẩm Nhung 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
1/Khởi động 
- Học sinh hát 
SGK:T 10 
1/Bài viết 
“Chuyền chuyền một 
Một, một đôi 
Chuyền chuyền hai 
Hai, hai đôi” 
Mắt sáng ngời 
Theo hòn cuội 
Tay mềm mại 
Vơ que chuyền. 
Mai lớn lên Vào nhà máy Công nhân mới Giữa dây chuyền Đón bạn trên Chuyền bàn dưới Mắt không mỏi Tay không rời Chuyền dẻo dai Chuyền chuyền mãi  
THÁI HOÀNG LINH 
Tìm hiểu nội dung bài thơ : 
* Khổ thơ 1 nói lên điều gì ?. 
- Khổ thơ tả các bạn đang chơi chuyền. 
* Khổ thơ 2 nói lên điều gì ?. 
 - Chơi chuyền giúp các bạn tinh mắt, nhanh nhẹn, có sức dẻo dai để mai lớn lên làm tốt công việc trong dây chuyền nhà máy. 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
1)Bài viết 
* Mỗi dòng thơ có mấy tiếng ? 
* Tiếng đầu mỗi dòng thơ viết như thế nào ?. 
- Mỗi dòng thơ có 3 tiếng . 
- Tiếng đầu mỗi dòng thơ phải viết hoa. 
- Bài thơ có 18 dòng thơ. 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
1)Bài viết 
*Bài thơ có mấy dòng? 
- sáng ngời, 
1/ Bài viết 
Viết bảng con: 
 dẻo dai,... 
mềm mại 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
“ C huyền chuyền một 
M ột, một đôi 
C huyền chuyền hai 
H ai, hai đôi” 
M ắt sáng ngời 
T heo hòn cuội 
T ay mềm mại 
V ơ que chuyền. 
M ai lớn lên 
V ào nhà máy 
C ông nhân mới 
G iữa dây chuyền 
Đ ón bạn trên 
C huyền bạn dưới 
M ắt không mỏi 
T ay không rời 
C huyền dẻo dai 
C huyền chuyền mãi 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
Thái Hoàng Linh 
1)Bài viết 
1/ Bài viết 
Học sinh viết bài: 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
2/ Bài tập 
“ C huyền chuyền một 
M ột, một đôi 
C huyền chuyền hai 
H ai, hai đôi” 
M ắt sáng ngời 
T heo hòn cuội 
T ay mềm mại 
V ơ que chuyền. 
M ai lớn lên 
V ào nhà máy 
C ông nhân mới 
G iữa dây chuyền 
Đ ón bạn trên 
C huyền bạn dưới 
M ắt không mỏi 
T ay không rời 
C huyền dẻo dai 
C huyền chuyền mãi 
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống oa hay oao. 
- Ngọt ng.. 
à o 
- Mèo kêu ng ng 
oao 
 oao 
- Ng. ngán 
ao 
Bài 3 . Tìm các từ: 
b) Chứa tiếng có vần an hay ang , có nghĩa như sau: 
- Cùng nghĩa với hiền. 
- Không chìm dưới nước. 
- Vật dụng để gặt lúa, cắt cỏ. 
lành 
nổi 
liềm 
a) Chứa tiếng bắt đầu bằng l hay n , có nghĩa như sau: 
- Trái nghĩa với dọc. 
- Nắng lâu,không mưa, làm đất nức nẻ thiếu nước. 
- Vật có dây hoặc bàn phím để chơi nhạc. 
ngang 
hạn 
đàn 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
1/ Bài viết 
Thứ năm, ngày 9 tháng 9 năm 2021 
Chính tả (Nghe- viết) 
Chơi chuyền 
Phân biệt:oa /oan 
2/ Bài tập 
“ C huyền chuyền một 
M ột, một đôi 
C huyền chuyền hai 
H ai, hai đôi” 
M ắt sáng ngời 
T heo hòn cuội 
T ay mềm mại 
V ơ que chuyền. 
M ai lớn lên 
V ào nhà máy 
C ông nhân mới 
G iữa dây chuyền 
Đ ón bạn trên 
C huyền bạn dưới 
M ắt không mỏi 
T ay không rời 
C huyền dẻo dai 
C huyền chuyền mãi 
 Bài tập 2: Điền vào chỗ trống oa hay oao. 
- Ngọt ng.. 
à o 
- Mèo kêu ng ng 
oao 
 oao 
- Ng. ngán 
ao 
* Nhận xét vở ghi của học sinh 
Củng cố - Dặn dò 
Ở nhà viết lại những tiếng đã viết sai. 
Chuẩn bị bài tuần sau. Chính tả 
 ( nghe viết) Ai có lỗi ? 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_choi_chuyen_nam_hoc.pptx