Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Cô giáo ti hon

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Cô giáo ti hon

Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu làm thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. Làm như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đàn em ríu rít đánh vần theo.

pptx 18 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 22/07/2023 Lượt xem 21Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 (Phần Chính tả) - Tuần 2, Bài: Cô giáo ti hon", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ 
Cô giáo tí hon 
Thứ Năm , ngày 30 tháng 9 năm 2021 
Chính tả : 
Cô giáo tí hon 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu l à m thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. L à m như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đ à n em ríu rít đánh vần theo. 
Cô giáo tí hon 
Đoạn v ăn có mấy câu? 
Đoạn v ăn có 5 câu. 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu l à m thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. L à m như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đ à n em ríu rít đánh vần theo. 
Cô giáo tí hon 
Các chữ đầu câu viết như thế nào ? 
Viết hoa 
 Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm bầu l à m thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn chị. L à m như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng. Nó đánh vần từng tiếng. Đ à n em ríu rít đánh vần theo. 
Cô giáo tí hon 
Tìm tên riêng trong đoạn văn ? 
Bé 
Luyện viết từ khó 
trâm bầu 
ríu rít 
nhịp nhịp 
treo nón 
Chính tả 
Cô giáo tí hon 
Chính tả 
Cô giáo tí hon 
Thứ tư ngày 6 tháng 10 năm 2021 
Chính tả: 
Cô giáo tí hon 
Bé treo nón, mặt tỉnh khô, bẻ một nhánh trâm 
bầu l à m thước. Mấy đứa em chống hai tay ngồi nhìn 
chị. L à m như cô giáo, Bé đưa mắt nhìn đám học trò, 
tay cầm nhánh trâm bầu nhịp nhịp trên tấm bảng 
Nó đánh vần từng tiếng. Đ à n em ríu rít đánh vần 
theo. 
1 . Tìm v à viết những tiếng có thể ghép v à o trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây: 
xào, sào 
xinh, sinh 
xét, sét 
 xét: 
nhận xét, xem xét, xét nghiệm, suy xét,  
 sét: 
 xào: 
 sào: 
 xinh: 
 sinh: 
chiên x à o, x à o xạc, x à o nấu,  
s à o phơi áo, s à o ruộng, cây s à o,  
xinh đẹp, xinh tươi, xinh xắn,  
ng à y sinh, học sinh, sinh nhật, sinh học, sinh tử  
sấm sét, đất sét, rỉ sét,  
B à i 1: Tìm v à viết những tiếng có thể ghép v à o trước hoặc sau mỗi tiếng dưới đây: 
sấm sét 
đất sét 
rỉ sét (gỉ sét) ) 
xào rau 
sào phơi quần áo 
cây sào 
xinh xắn 
sinh nhật 
Chúc các em học tốt! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_phan_chinh_ta_tuan_2_bai_co_giao.pptx