Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 31, Tiết 2: Nhớ viết Bài hát trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 31, Tiết 2: Nhớ viết Bài hát trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã

I. MỤC TIÊU:

1. Kiến thức : Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng quy định bài chính tả.

2. Kĩ năng : Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.

3. Thái độ: Giáo dục học sinh ‎ thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.

II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:

1. Giáo viên: Bảng phụ.

2. Học sinh: Đồ dùng học tập.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:

 

docx 3 trang Người đăng haihahp2 Ngày đăng 02/07/2022 Lượt xem 360Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả Lớp 3 - Tuần 31, Tiết 2: Nhớ viết Bài hát trồng cây. Phân biệt r/d/gi, dấu hỏi/dấu ngã", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Ngày dạy: thứ ........., ngày ...... tháng ...... năm 201...
Chính tả tuần 31 tiết 2
Nhớ - Viết Bài Hát Trồng Cây
Phân biệt r/d/gi; dấu hỏi/dấu ngã
I. MỤC TIÊU:
1. Kiến thức : Nhớ - viết đúng bài chính tả; trình bày đúng quy định bài chính tả.
2. Kĩ năng : Làm đúng Bài tập (2) a/b hoặc Bài tập chính tả phương ngữ do giáo viên soạn.
3. Thái độ: Giáo dục học sinh ‎ thức “Rèn chữ - Giữ vở”; yêu thích sự trong sáng, đa dạng của tiếng Việt.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC:
1. Giáo viên: Bảng phụ.
2. Học sinh: Đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Hoạt động của giáo viên
Hoạt động của học sinh
1. Hoạt động khởi động (5 phút):
- Kiểm tra bài cũ: Yêu cầu học sinh viết bảng con một số từ của tiết trước.
- Nhận xét, đánh giá chung.
- Giới thiệu bài mới: trực tiếp.
2. Các họat động chính :
a. Hoạt động 1: Hướng dẫn học sinh nhớ - viết bài chính tả (20 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh nhớ - viết đúng bài chính tả vào vở.
* Cách tiến hành:
- Hát đầu tiết.
- Học sinh viết bảng con.
- Nhắc lại tên bài học.
F Chuẩn bị:
- Đọc 1 lần 4 khổ đầu.
- Mời 2 HS đọc lại bài.
- Hướng dẫn HS nắm nội dung và cách trình bày bài thơ.
+ Những từ nào trong đoạn viết cần viết hoa?
- Cho HS tìm từ dễ viết sai.
- Hướng dẫn HS viết bảng con những từ dễ viết sai
- Nhắc nhở cách trình bày.
F Viết chính tả:
- Yêu cầu HS gấp SGK và viết bài.
- Chấm 7 bài - Nhận xét bài viết của HS.
- Hướng dẫn HS sửa lỗi
b. Hoạt động 2: Hướng dẫn học sinh làm bài tập (10 phút)
* Mục tiêu: Giúp học sinh biết thực hiện tốt các bài tập theo yêu cầu.
* Cách tiến hành:
Bài tập 2: Chọn phần b: Điền vào chỗ trống rủ hay rũ?
- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở
- Dán 3 băng giấy mời 3 HS thi điền nhanh
- Nhận xét, chốt lời giải đúng
Bài tập 3: Đặt câu với mỗi từ vừa tìm được ở Bài tập 1 (dành cho học sinh khá, giỏi làm thêm):
- Cho 1 HS nêu yêu cầu của đề bài.
- Yêu cầu HS cả lớp làm bài cá nhân vào vở
- Yêu cầu HS đứng lên đọc câu văn mình vừa đặt được.
- Cho HS nhận xét
- Nhận xét, chốt lại.
3. Hoạt động nối tiếp (5 phút):
- Nhắc lại nội dung bài học, liên hệ thực tiễn.
- Xem lại bài, chuẩn bị bài sau.
- Lắng nghe.
- 2 HS đọc lại.
- 1 HS trả lời.
- HS phát biểu
- Viết bảng con
- Nhớ và viết bài vào vở.
- Tự chữa bài.
- 1 HS nêu
- Cả lớp làm vào vở
- 3 HS lên bảng thi làm nhanh.
- Nhận xét.
- 1 HS nêu
- Cả lớp làm vào vở
- 3 HS đứng lên đọc các câu mình vừa đặt.
- Nhận xét
 @ RÚT KINH NGHIỆM TIẾT DẠY :
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................
...........................................................................................................................................................................................................

Tài liệu đính kèm:

  • docxgiao_an_chinh_ta_lop_3_tuan_31_tiet_2_nho_viet_bai_hat_trong.docx