Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 12, Bài: Chiều trên Sông Hương - Năm học 2020-2021 - Tống Văn Thuận

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 12, Bài: Chiều trên Sông Hương - Năm học 2020-2021 - Tống Văn Thuận

3. Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên sông Hương?

Hình ảnh: khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước.

 Âm thanh: tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn > Phải thật yên tĩnh mới có thể nghe thấy tiếng gõ của thuyền chày.

 

pptx 9 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 25/07/2023 Lượt xem 36Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 12, Bài: Chiều trên Sông Hương - Năm học 2020-2021 - Tống Văn Thuận", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC “C”THỊ TRẤN TỊNH BIÊN 
LỚP: 3B 
CHÍNH TẢ 
CHIỀU TRÊN SÔNG HƯƠNG 
GV: TỐNG VĂN THUẬN 
Sông Hương 
	Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn 
Thứ Tư ngày 22 tháng 12 năm 2021 
Chính tả 
Chiều trên sông Hương 
TÌM HIỂU BÀI 
1. Bài chính tả có mấy câu ? 
Bài chính tả có 3 câu. 
2 . Những chữ nào trong bài phải viết hoa ? Vì sao ? 
- Chữ đầu tên bài: Chiều. 
- Chữ đầu câu: Cuối, Phía, Đâu. 
- Tên riêng: Hương, Huế, Cồn Hến. 
	 Cuối buổi chiều, Huế thường trở về trong một vẻ yên tĩnh lạ lùng Phía bên sông, xóm Cồn Hến nấu cơm chiều sớm nhất trong thành phố, thả khói nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. Đâu đó, từ sau khúc quanh vắng lặng của dòng sông, tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn 
Chiều trên sông Hương 
	Hình ảnh: khói thả nghi ngút cả một vùng tre trúc trên mặt nước. 
	Âm thanh: tiếng lanh canh của thuyền chài gõ những mẻ cá cuối cùng, khiến mặt sông nghe như rộng hơn > Phải thật yên tĩnh mới có thể nghe thấy tiếng gõ của thuyền chày. 
3. Tác giả tả những hình ảnh và âm thanh nào trên sông Hương? 
TÌM HIỂU BÀI 
	lạ lùng,	Cồn Hến, 	nghi ngút	 
	tre trúc,	vắng lặng,	thuyền chài 
HƯỚNG DẪN VIẾT TỪ KHÓ 
Bài tập 3a : Viết lời giải cho câu đố sau: 
Để nguyên – giúp bác nhà nông 
Thêm huyền - ấm miệng cụ ông, cụ bà. 
Thêm sắc – từ lúa mà ra 
Đố bạn đoán được đó là chữ chi? 
Trâu - trầu - trấu 
( Là những chữ gì? ) 
CHÀO CÁC EM! 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_12_bai_chieu_tren_song_huong.pptx