Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Sử Thị Tình

Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Sử Thị Tình

Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp :

 -Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn.

 

pptx 14 trang Người đăng Cao Dung Ngày đăng 24/07/2023 Lượt xem 50Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Bài giảng Tiếng Việt Lớp 3 - Tuần 8, Bài: Các em nhỏ và cụ già - Năm học 2021-2022 - Sử Thị Tình", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
TRƯỜNG TIỂU HỌC NGUYỄN BÁ NGỌC 
Chào mừng các con đến với lớp học trực tuyến 
 Môn: Chính tả 
Lớp: 3A1 
 GV: SỬ THỊ TÌNH 
Thứ tư ngày tháng 10 năm 2021 
 Chính tả: Nghe - viết 
 Bài : Các em nhỏ và cụ già 
Tranh vẽ gì ? 
Bài : Các em nhỏ và cụ già 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp : 	 
 -Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
H: Đoạn này kể chuyện gì ? 
- Cụ già nói với các bạn nhỏ chuyện gì khiến cụ buồn : cụ bà ốm nặng phải nằm bệnh viện, khó qua khỏi. Cụ cảm ơn lòng tốt của các bạn. Các bạn làm cho cụ cảm thấy lòng nhẹ hơn. 
Tìm hiểu nội dung bài 
Đoạn văn trên có mấy câu ? 
- 7 câu. 
Những chữ nào trong đoạn được viết hoa ? 
- Các chữ đầu câu. 
H: Lời ông cụ được đánh dấu bằng những dấu gì ? 
- Dấu hai chấm, xuống dòng, gạch đầu dòng, viết lùi vào một chữ. 
 Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021 
 C hính tả: Nhớ – viết 
Hướng dẫn viết từ khó 
ngừng lại 
bệnh viện 
xe buýt 
nghẹn ngào 
Bài : Các em nhỏ và cụ già 
 Thứ tư ngày 10 tháng 11 năm 2021 
 C hính tả: Nhớ – viết 
Bài: Các em nhỏ và cụ già 
 Cụ ngừng lại, rồi nghẹn ngào nói tiếp : 	 
 -Ông đang rất buồn. Bà lão nhà ông nằm bệnh viện mấy tháng nay rồi. Bà ốm nặng lắm, khó mà qua khỏi. Ông ngồi đây chờ xe buýt để đến bệnh viện. Ông cảm ơn lòng tốt của các cháu. Dẫu các cháu không giúp gì được, nhưng ông cũng thấy lòng nhẹ hơn. 
2. 	 Tìm các từ : 
a) Chứa các tiếng bắt đầu bằng  d, gi hoặc r , có nghĩa như sau : 
- Làm sạch quần áo, chăn màn,bằng cách vò, chải, giũ, trong nước:  ....... 
- Có cảm giác khó chịu ở da, như bị bỏng:  . 
- Trái nghĩa với  ngang :  ... 
gi ặt 
r át 
d ọc 
2. 	 Tìm các từ : 
b) Chứa tiếng có vần  uôn  hoặc  uông ,  có nghĩa như sau : 
- Trái nghĩa với  vui   :  .... 
- Phần nhà được ngăn bằng tường, vách kín đáo :  .... 
- Vật bằng kim loại, phát ra tiếng kêu để báo hiệu :  ..... 
b uồn 
b uồng 
ch uông 
2(VBT/26). 	 Điền vào chỗ trống: 
“trung” hay “chung” 
 thành;  sống; .. niên 
thuỷ .. ; ... sức ; bình 
b) ch hay tr? 
Hoa  anh nở giữa vườn  anh, 
Thầy u mình với úng mình ân quê. 
trung 
chung 
trung 
chung 
chung 
trung 
ch 
ch 
ch 
ch 
3(VBT/26). Điền tiếng có âm r hoặc d vào chỗ trống: 
 rít - réo  
dìu  - dịu  
ríu 
rắt 
dắt 
dàng 
Chúc các em 
chăm ngoan học giỏi 

Tài liệu đính kèm:

  • pptxbai_giang_tieng_viet_lop_3_tuan_8_bai_cac_em_nho_va_cu_gia_n.pptx