Giáo án Các môn Lớp 3 - Tuần 18 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Kim Vui

Giáo án Các môn Lớp 3 - Tuần 18 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Kim Vui

Môn :Tiếng việt

Tiết 1,2 Bài 18A: Ôn tập 1

I.Mục tiêu :

Ôn luyện các nội dung sau:

- Các bài tập đọc đã học

- Phép so sánh

- Nghe- viết đoạn văn.

II.Chuẩn bị :

GV: phiếu bốc thăm, PHT/ bảng nhóm

III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học

1. Nội dung

- Khởi động: Hát

+ Giáo viên đọc bài chính tả, gọi 1-2 học sinh đọc lại

+ Học sinh tự tìm và viết từ khó, trao đổi trong nhóm

+ Giáo viên đọc bài cho học sinh viết

+ Học sinh trao đổi tập soát lỗi cho nhau

+ Giáo viên nhận xét một số tập của học sinh

+ Làm bài tập chính tả

2. Tự chủ

- Nội dung:

HĐCB 1: Ôn các bài: Giọng quê hương, Thư gửi bà, Đất quý đất yêu, Vẽ quê hương, Nắng phương Nam

HĐTH 1: chuyển thành nhóm

HĐTH 2: Mặt trời - Gấc – Tấm thảm dài, khổng lồ

HĐTH 3: Từ khó: vàng óng, uy nghi, tráng lệ, xanh rờn, hun nóng

HĐTH 5: chọn câu C

- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu

- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6

 

doc 13 trang Người đăng hoaithuong212 Lượt xem 501Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Các môn Lớp 3 - Tuần 18 - Năm học 2018-2019 - Nguyễn Thị Kim Vui", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thứ hai ngày 24 tháng 12 năm 2018
Mĩ thuật
GVC
Môn:Toán
Tiết 1	Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông 
I.Mục tiêu : 
- Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào giải toán.
II.Chuẩn bị :
GV: thước thẳng
HS: PHT (HĐTH 1)
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Trò chơi
Tự chủ
- Nội dung:
HĐTH 1: chuyển thành nhóm
- Phương pháp: 
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Môn :Tiếng việt
Tiết 1,2	 Bài 18A: Ôn tập 1
I.Mục tiêu : 
Ôn luyện các nội dung sau:
- Các bài tập đọc đã học
- Phép so sánh
- Nghe- viết đoạn văn.
II.Chuẩn bị :
GV: phiếu bốc thăm, PHT/ bảng nhóm
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
+ Giáo viên đọc bài chính tả, gọi 1-2 học sinh đọc lại
+ Học sinh tự tìm và viết từ khó, trao đổi trong nhóm
+ Giáo viên đọc bài cho học sinh viết
+ Học sinh trao đổi tập soát lỗi cho nhau
+ Giáo viên nhận xét một số tập của học sinh
+ Làm bài tập chính tả
Tự chủ
- Nội dung:
HĐCB 1: Ôn các bài: Giọng quê hương, Thư gửi bà, Đất quý đất yêu, Vẽ quê hương, Nắng phương Nam
HĐTH 1: chuyển thành nhóm
HĐTH 2: Mặt trời - Gấc – Tấm thảm dài, khổng lồ
HĐTH 3: Từ khó: vàng óng, uy nghi, tráng lệ, xanh rờn, hun nóng
HĐTH 5: chọn câu C
- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Chào cờ
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ ba ngày 25 tháng 12 năm 2018
Toán 
Tiết 2	Bài 48: Chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông 
I.Mục tiêu : 
 Em biết quy tắc tính chu vi hình chữ nhật, chu vi hình vuông và vận dụng vào giải toán.
II.Chuẩn bị :
GV: bảng nhóm
HS: thước có vạch cm
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Trò chơi
2. Tự chủ
- Nội dung:
HĐTH 3: HD HS tìm chiều dài ghép bởi 3 viên gạch
Bài giải
Chiều dài hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch là:
20x3=60 (cm)
Chu vi hình chữ nhật ghép bởi 3 viên gạch là:
(60+20)x2=160 (cm)
Đáp số: 160 cm
- Phương pháp: 
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Thể dục
GVC
Tiếng việt 
Tiết 1: 	Bài 18B: Ôn tập 1 
I.Mục tiêu : 
Ôn luyện các nội dung sau:
- Các bài tập đọc đã học
- Kiểu câu Ai làm gì?
II.Chuẩn bị : PHT
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Trò chơi
Tự chủ
- Nội dung
HĐCB 1: ôn các bài thuộc lòng : Vẽ quê hương, Nhớ Việt Bắc, Về thăm quê ngoại 
	(còn thời gian ôn một vài bài tập đọc khác)
- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Tự nhiên và xã hội
Tiết 1	Bài 15: An toàn khi đi xe đạp 
I.Mục tiêu : 
- Có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành quy địnhh giao thông.
- Nêu được một số quy định giao thông cho người đi xe đạp
II.Chuẩn bị :
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
Tự chủ
- Nội dung:
HĐCB 2: HS khoanh bằng viết chì vào người đi không đúng quy định
HĐCB 3: Đánh số thứ tự ở khung xanh rồi điền vào bảng
- Phương pháp: Quan sát tranh, vấn đáp
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm
Luyện Toán
Ôn tập
Mục tiêu: HS biết tính toán cộng trừ nhân chia, tính giá trị của biểu thức , chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật
Đồ dùng dạy học: vở
 III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
Tự chủ
- Nội dung:
Hs làm các bài tập sau vào vở
Bài 1: Đặt tính rồi tính (HS CHT)
768:2	468:3	987:3	929:7
162x7	136x6	326x5	117x4
324-197	508-293	802+195	575+185	
Bài 2: tìm x
x + 165 = 296	63:x = 3
2xX= 286	342 –x= 204
Bài 3: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài 63 m, chiều rộng bằng 1/3 chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó. (HS HTT)
Bài 4: Tính chu vi hình vuông có cạnh 135cm. (HS HT)
- Phương pháp: phân tích, tổng hợp, luyện tập
- Hình thức: Học cá nhân
Rút kinh nghiệm:
	`
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ tư ngày 26 tháng 12 năm 2018
Tiếng việt
Tiết 2,3	Bài 18B: Ôn tập 2
I.Mục tiêu : 
Ôn luyện các nội dung sau:
- Câu Ai làm gì ? , dấu chấm, dấu phẩy.
- Viết thư
II.Chuẩn bị : GV: PHT (HĐTH 2)
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
- Khởi động: Trò chơi
Tự chủ
- Nội dung:
HĐTH 2: đổi thành nhóm
* Hoạt động 5 ( nhóm ) : Đọc thư của em cho các bạn trong nhóm nghe. Chọn bạn viết hay nhất để thi đọc trước lớp.
* Hoạt động 6 ( cả lớp ) : Các nhóm thi đọc bức thư viết hay nhất. 
- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Luyện TV
Viết thư
Mục tiêu: Biết cách trình bày một lá thư, viết được bức thư kể về thành thị hoặc nông thôn
Đồ dùng dạy học: Vở
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
Tự chủ
- Nội dung:
HS tìm hiểu lại cách trình bày một bức thư hoàn chỉnh ở bài trước
HS thảo luận nhóm (nông thôn, thành thị)
Mỗi bạn chọn một chủ đề cho mình
HS viết nháp
HS viết vào vở Tiếng việt
HS CHT biết trình bày một bức thư
HS HTT trình bày và viết đầy đủ nội dung của một bức thư
GV nhận xét bài viết
GV nhận xét tiết học
- Phương pháp: 
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Thủ công
Tiết 2	CẮT DÁN CHỮ VUI VẺ
I/ Mục tiêu:
	- Biết cách kẻ, cắt, dán chữ VUI VẺ
	- Kẻ, cắt, dán được chữ VUI VẺ. Các nét chữ tương đối thẳng và đều nhau. Chữ dán tương đối phẳng và cân đối.
II/ Tài liệu và phương tiện :
	Giáo viên:
	- SGK, SGV
	- Giấy thủ công, kéo, keo dán...
	- Mẫu chữ VUI VẺ đã cắt dán
	Học sinh:	
	- Giấy thủ công, bút chì, thước kẻ, kéo, keo dán, vở thủ công...
III/ Tiến trình:
	- Lớp khởi động hát hoặc chơi trò chơi.
Hoạt động thực hành:
1. HS thực hành cắt dán chữ VUI VẺ 
- GV yêu cầu HS nêu lại các bước cắt dán chữ VUI VẺ
- GV nhận xét, nêu lại các bước
a. Bước 1: Kẻ,cắt chữ VUI VẺ
- GV cho HS nêu cách cắt chữ: Để cắt dán được chữ VUI VẺ cần cắt các chữ cái và dán lại với nhau. Cách cắt các chữ cái như các bài đã học. ( HS các nhóm chia nhau mỗi HS cắt 1 chữ cái )
- GV hướng dẫn HS cách kẻ cắt dấu hỏi từ hình vuông cạnh 1 ô.
b. Bước 2: Dán chữ VUI VẺ
- GV nêu cách dán chữ và thao tác mẫu:
+ Kẻ một đường thẳng chuẩn, sắp xếp chữ cho cân đối
+ Bôi hồ đều vào mặt sau chữ, dán chữ cho phẳng, thẳng theo kích thước.
+ Đặt tờ giấy nháp lên trên, miết nhẹ cho phẳng.
- GV cho HS thực hành cắt dán chữ VUI VẺ
- Trong khi thực hành GV quan sát, uốn nắn thao tác cho các HS còn lúng túng.
2. Nhận xét đánh giá 
- GV tổ chức cho các nhóm trưng bày, nhận xét sản phẩm:
+ Cách cắt chữ: Đều, thẳng...
+ Dán chữ: Phẳng, đều, ngay ngắn...
- GV nhận xét, đánh giá
3. GV dặn dò HS chuẩn bị cho tiết học sau
	2. Hoạt động ứng dụng:
- Trang trí sản phẩm tại góc học tập
- Tập kẻ, cắt, dán chữ.
Rút kinh nghiệm	
Toán 
Tiết 1	Bài 49 : Em ôn lại những gì đã học 
I.Mục tiêu : 
 Em ôn lại : 
- Bảng nhân , chia
- Cách nhân (chia) số có hai, ba chữ số với ( cho) số có một chữ số.
- Cách tính chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật, giải toán về tìm một phần mấy của một số.
II.Chuẩn bị: 
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
Tự chủ
- Nội dung:
- Phương pháp: giảng giải, luyện tập
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Thứ năm ngày 27 tháng 12 năm 2018
Toán 
Tiết 2 	 	Bài 49 : Em ôn lại những gì đã học 
I.Mục tiêu : 
 Em ôn lại : 
- Cách tính chu vi hình vuông, chu vi hình chữ nhật, giải toán về tìm một phần mấy của một số.
II.Chuẩn bị :.
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Trò chơi 
Tự chủ
- Nội dung:
HĐTH 4:
a/ Bài giải
chu vi mảnh đất hình vuông là:
45 x 4 = 180 (m)
Đáp số: 180m
b/ Bài giải
chu vi một sân trường hình chữ nhật là:
(120 +50)x2 = 340 (m)
Đáp số: 340 m
HĐTH 5: 
Cách 1: Bài giải
số lít mật ong ngày thứ hai lấy được là:
138: 2 = 69 (l)
Số lít mật ong trong hai ngày trại ấy lấy được là:
138 + 69 = 207 (l)
Đáp số: 207 lít
HD HS giải bằng 2 cách (cách tính gộp)
Bài giải
Số lít mật ong trong hai ngày trại ấy lấy được là:
(138:2) + 138 = 207 (l)
Đáp số: 207 lít
- Phương pháp: luyện tập
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Tiếng việt
Tiết 1 :	Bài 18C: Ôn tập 3 
I.Mục tiêu : 
Ôn luyện các nội dung sau:
- Các bài tập đọc đã học
- Phép so sánh
- Điền vào giấy tờ in sẵn
II.Chuẩn bị :
GV : phiếu bốc thăm, mẫu đơn xin cấp thẻ đọc sách
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
	Tự chủ
- Nội dung:
- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Thể dục
GVC
Tiếng việt
Tiết 2 	Bài 18C: Ôn tập 3 
I.Mục tiêu : 
- Nghe viết bài Anh Đom Đóm
- Đọc hiểu bài Đường vào bản
II.Chuẩn bị : 
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
+ Giáo viên đọc bài chính tả, gọi 1-2 học sinh đọc lại
+ Học sinh tự tìm và viết từ khó, trao đổi trong nhóm
+ Giáo viên đọc bài cho học sinh viết
+ Học sinh trao đổi tập soát lỗi cho nhau
+ Giáo viên nhận xét một số tập của học sinh
+ Làm bài tập chính tả
 2. Tự chủ
- Nội dung:
HĐTH 2: 1-a; 2-b, 3-c,4-b, 5-b
- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Đạo đức
	Thực hành rèn kỹ năng cuối kì I
I. MỤC TIÊU:
	1. Kiến thức: Ôn tập và thực hành các kĩ năng đã học như Giữ lời hứa. Chia sẻ vui buồn cùng bạn. Tích cực tham gia việc lớp, việc trường.Quan tâm, chăm sóc ông bà, cha mẹ, anh chị em
	2. Kĩ năng: HS biết ứng xử và nhận xét những hành vi đúng với các chuẩn mực đạo đức đã học.
	3. Thái độ: Giúp học sinh có các hành vi ứng xử đúng trong giao tiếp hằng ngày.
II. ĐỒ DÙNG DẠY - HỌC: 
	1. Giáo viên: Vở bài tập đao đức lớp 3
	2. Học sinh: Vở bài tập đao đức lớp 3, thẻ nàu
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC CHỦ YẾU:
Khởi động : 
 Trưởng Ban văn nghệ bắt nhịp cho cả lớp cùng hát bài “ Lớp chúng ta đoàn kết”
 Nghe giáo viên giới thiệu bài và nêu mục tiêu bài học.
 Ghi tựa bài vào vở.
HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH :
Tự liên hệ 
Trong thời gian qua, em có hứa với ai điều gì không? Em có thực hiện ccuowjc điều đã hứa không ? Vì sao ?
Em cảm thấy như thê nào khi thực hiện được điều đã hứa hoặc không thực hiện được điều đã hứa ?
Em đã tự làm những việc gì? Em cảm thấy như thế nào sau khi tự hoàn thành công việc ?
Hẫy kể một câu chuyện về bạn bè biết chia sẻ vui buồn cùng nhau
2. Đóng vai, xử lí tình huống : 
- Tình huống 1: Nam đang chơi với các bạn trong sân nhà thì thấy mẹ đi chợ về. Nam vội chạy ra lục giỏ sách của mẹ để tìm quà bánh hay thức uống rồi quay lại tiếp tục chơi đùa cùng các bạn.
 Nếu em là Nam, em nên làm gì khi đó ? 
- Tình huống 2: Sau giờ ra chơi, cô giáo đi họp và dặn cả lớp ngồi trật tự làm bài tập. Cô vừa đi được một lúc, một số bạn đùa nghịch, làm ồn,...
 Nếu em là học sin của lớp đó, em sẽ làm gì?
4. Bày tỏ ý kiến.
GV nêu câu hỏi + HS giơ bông hoa Đ/ S :
Tự lập kế hoạch, phân công nhiệm vụ cho nhau là một biểu hiện tự làm lấy 
việc của mình.
Người biết giữ lời hứa sẽ được mọi người tin cậy và tôn trọng.
 Trẻ em có quyền được ông bà, cha mẹ yêu thương, quan tâm, chăm sóc.
Vì mỗi người tự làm lấy việc của mình nên không cần quan tâm, giúp đỡ người 
khác.
 Trẻ em có quyền tham gia đánh giá công việc mình làm
Rút kinh nghiệm:
Thứ sáu ngày 28 tháng 12 năm 2018
Toán 
Tiết 1:	Bài 50 : Em đã học được những gì?
I.Mục tiêu : 
Tự đánh giá kết quả học tập về : 
- Nhân, chia nhẩm trong bảng
- Nhân, chia số có hai, ba chữ số với số có một chữ số
- Tính giá trị của biểu thức; giải bài toán có đến hai phép tính.
II.Chuẩn bị :.
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Trò chơi
Tự chủ
- Nội dung:
HS làm vào vở
- Phương pháp: 
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Tiếng việt
Tiết 3	Bài 18C: Ôn tập 3 
I.Mục tiêu : 
Ôn luyện các nội dung sau:
Kể về kết quả học tập của em trong học kì I ( văn nói viết ) 
II.Chuẩn bị :
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Hát
Tự chủ
- Nội dung:
a/ Cá nhân : Viết đoan văn ngắn ( 7 đến 10 câu ) vào vở 
b/ Nhóm đôi : Đổi bài viết cho bạn để soát và chữa lỗi.
- Phương pháp: Quan sát tranh, phân tích ngôn ngữ, luyện mẫu
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
Âm nhạc
Tập biểu diễn các bài hát đã học
I.Mục tiêu : 
Giúp HS : 
 - Thuộc lời bài hát. Biết hát kết hợp gõ đệm theo phách, theo nhịp, theo tiết tấu lời ca. Hát kết hợp vận động phụ hoạ.
- Yêu thích ca hát và tự nhiên khi biểu diễn trước tập thể
II.Chuaån bò:
1.GV: Máy nghe nhạc, thăm ghi tên các bài hát đã học 
2. HS: Thanh phaùch
III. Các hoạt động : 
Khởi động :
Ban văn nghệ điều khiển lớp chơi trò chơi “AÂm thanh từ ñaâu”
 + Trưởng ban văn nghệ mời 1 bạn lên và bịt mắt bạn này lại, rồi chỉ định 1 hoặc nhiều bạn hát 1 câu hát, bạn bịt mắt phải định hướng và dùng tau chỉ xem âm thanh đó phát ra từ hướng nào, bạn nào đúng được khen.
	+ GV nhận xét, biểu dương
Giáo viên giới thiệu bài , ghi tựa
Học sinh ghi tựa bài vào vở
Giáo viên nêu mục tiệu tiết học
Thực hành :
1.Ôn hát và gõ đệm theo các kiểu đã học:
- GV mở máy hoặc hát câu đầu cho học sinh đại diện nhóm thi nêu tên bài hát. Nhóm nào đoán nhanh, đúng lên biểu diễn trước lớp.
- Cả lớp cùng hát kết hợp gõ đệm theo bài hát.
2. Ôn hát kết hợp vận động nhịp nhàng :
a/ Nhóm : 
- Đại diện nhóm lên bốc thăm chọn bài hát
- Tập dợt trong nhóm 1-2 lần
b/ Cả lớp :
Từng nhóm lên biểu diễn bài hát trước lớp . 
Nhận xét, bình bầu nhóm biễu diễn hay nhất
Rút kinh nghiệm
Tự nhiên và xã hội
Tiết 2	Bài 15: An toàn khi đi xe đạp 
I.Mục tiêu : 
- Có ý thức nghiêm chỉnh chấp hành quy định giao thông.
II.Chuẩn bị :
HS: phiếu học tập (HĐTH 1)
III.Nội dung, phương pháp, hình thức dạy học
Nội dung
Khởi động: Trò chơi
Tự chủ
- Nội dung:
HĐTH 1: HS ghi số rồi điền vào bảng
- Phương pháp: 
- Hình thức: Học cá nhân, học nhóm 2, nhóm 6
Rút kinh nghiệm:
SINH HOẠT LỚP 
I. MỤC ĐÍCH YÊU CẦU:
- Kiểm điểm công tác tuần qua
Triển khai công tác tuần tới
 Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp
II.TIẾN TRÌNH SINH HOẠT
1. Kiểm điểm công tác tuần qua: 15 phút
- Số liệu học sinh: ./., tăng. .., giảm .( tên hs, lý do)
- Chuyên cần: Vắng có phép .lượt ;không phép . lượt; trễlượt
- Cá nhân học sinh tự nêu khuyết điểm và phương hướng khắc phục những khuyết điểm đó.
- Lớp đóng góp ý kiến cho bạn.
 - Giáo viên chốt lại tuyên dương gương học sinh tốt và nhắc nhở học sinh vi phạm ( Nêu rõ họ và tên, hình thức)
2. Thông báo các nhiệm vụ cần thực hiện tuần tới: 10 phút
- Về chuyên cần: 
...
- Về học tập: 
-Về lao động, vệ sinh: 
..
- Phối hợp với cha mẹ học sinh
.
- Các nhiệm vụ khác:
..
3. Sinh hoạt ngoài giờ lên lớp: 10 phút
.
CHỦ ĐIỂM THÁNG 1: NGÀY TẾT QUÊ EM”
HOẠT ĐỘNG 3: KỂ CHUYỆN MÓN ĂN NGÀY TẾT QUÊ EM
I.MỤC TIÊU HOẠT ĐỘNG:
- HS biết 1 số món ăn truyền thống trong ngày Tết cổ truyền dân tộc ,giới thiệu món ăn ngày Tết ở địa phương mình.
- HS tự hào về các món ăn truyền thống trong ngày Tết của quê hương của dân tộc .
II/ Các bước tiến hành :
Bước 1 : Chuẩn bị tên các món ăn, bánh kẹo, hoa quả chưng ngày Tết
Bước 2 : Giới thiệu với các bạn trong nhóm và nhóm khác
Bước 3 : Tổng kết, đánh giá
Gv nhận xét , kết luận	

Tài liệu đính kèm:

  • docgiao_an_cac_mon_lop_3_tuan_18_nam_hoc_2018_2019_nguyen_thi_k.doc