Giáo án Chính tả 3 tuần 19 - Đỗ Thị Kim Anh

Giáo án Chính tả 3 tuần 19 - Đỗ Thị Kim Anh

CHÍNH TẢ

HAI BÀ TRƯNG (Nghe – viết)

I – Mục tiêu:

 - Nghe – viết chính xác đoạn 4 của truyện “Hai Bà Trưng”. Biết viết hoa các tên riêng.

 -Làm đúng bài tập 2a, 3a

 - Giáo dục ý thức rèn chữ; giữ vở sạch sẽ.

II – Đồ dùng dạy học:GV:Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập chính tả

 Học sinh: Bảng con, vở.

III – Các hoạt động:

 1) Bài cũ: (4) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS

 

doc 3 trang Người đăng thuydung93 Lượt xem 1054Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án Chính tả 3 tuần 19 - Đỗ Thị Kim Anh", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
CHÍNH TẢ
HAI BÀ TRƯNG (Nghe – viết)
I – Mục tiêu:
 - Nghe – viết chính xác đoạn 4 của truyện “Hai Bà Trưng”. Biết viết hoa các tên riêng.
 -Làm đúng bài tập 2a, 3a
 - Giáo dục ý thức rèn chữ; giữ vở sạch sẽ.
II – Đồ dùng dạy học:GV:Bảng phụ viết sẵn nội dung bài tập chính tả 
 Học sinh: Bảng con, vở.
III – Các hoạt động:
 1) Bài cũ: (4’) Kiểm tra sự chuẩn bị của HS
 2) Bài mới: (26’)
* Giới thiệu bài 
* Hoạt động 1: Tìm hiểu nội dung
 - GV đọc mẫu.
 - Gọi HS đọc.
 H: + Hãy nêu kết quả của cuộc khởi nghĩa của Hai Bà Trưng.
* Hoạt động 2: Luyện từ khó, viết chính tả.
 - GV yêu cầu HS nêu từ khó viết.
 - GV hướng dẫn HS luyện bảng con.
 - Yêu cầu HS đọc.
 - Hướng dẫn cách trình bày.
 - GV đọc chậm, HS viết bài.
 - Chữa lỗi.
 - GV chấm vở.
 - Nhận xét bài viết HS.
* Hoạt động 3: Bài tập
Bài 2:
 - Gọi HS đọc yêu cầu (GV chọn phần a).
 - GV, HS các nhóm trình bày.
 - GV chốt ý đúng.
Bài 3: Gọi HS đọc yêu cầu (chọn a).
 - Tổ chức HS chơi tiếp sức. - GV nhận xét.
 3) Củng cố – Dặn dò: (5’) - Nhận xét – tuyên dương. - Chuẩn bị: Nghe – viết: Trần Bình Trọng.
- 1 HS đọc, lớp theo dõi.
- HS trao đổi.
 + ... thành trì của giặc lần lượt sụp đỗ, Tô Định ôm đầu chạy về nước, đất nước ta sạch bóng quân thù.
- HS nêu từ, phần lưu ý.
- HS viết bảng con: lần lượt, sụp đỗ, khởi nghĩa, lịch sử ...
- HS đọc từ trên bảng.
- HS đọc lại từ khó.
- HS viết.
- HS dò và sửa lỗi chính tả.
- Nộp vở.
- 1 HS đọc yêu cầu trong SGK.
- 2 HS làm ở bảng, lớp làm nháp.
a) Lành lặn – nao núng – lanh lảnh. 
a)Liên lạc, luồn, lá
 CHÍNH TẢ
TRẦN BÌNH TRỌNG (Nghe - viết)
 I- Mục tiêu:
- Nghe và viết lại đúng chính tả bài Trần Bình Trọng. Trình bày đúng hình thức văn xuôi
- Làm đúng bài tập chính tả điền vào chỗ trống ( phân biệt l/n,)
- Giáo dục ý thức rèn chữ, giữ vở sạch.
II- Chuẩn bị: - GV: Bảng chép sẵn bài tập.
 - HS: Vở, bảng con.
III- Các hoạt động:
1) Bài cũ (4’)- Gọi 3 HS lên bảng viết: liên hoan, lên lớp, thời tiết, thương tiếc, xiết tay.
2) Bài mới ( 25’) : 
* Giới thiệu bài 
* HĐ1 : Tìm hiểu nội dung
 - GV đọc mẫu
 - Gọi HS đọc
 - Yêu cầu HS thảo luận:
+ Khi giặc dụ dỗ hứa phong tước vương, Trần Bình Trọng đã khẳng khái trả lời ra sao?
+ Em hiểu câu nói này của Trần Bình Trọng như thế nào ?
* HĐ 2: Luyện từ khó, viết chính tả
 - GV yêu cầu HS nêu từ khó viết.
 - GV hướng dẫn HS luyện bảng con.
 - Yêu cầu HS đọc
 - Hướng dẫn cách trình bày
 + Những chữ nào trong bài chính tả được viết hoa?
 + Câu nào được đặt trong dấu ngoặc kép sau dấu hai chấm?
 - GV đọc chậm, HS viết bài
 - Chữa lỗi
 - GV chấm vở
 - Nhận xét bài viết HS
* HĐ3: Bài tập
Bài 2:
 - Gọi HS đọc yêu cầu ( GV chọn phần a)
 - HS các nhóm trình bày.
 - GV chốt ý đúng. 
 - Chấm 1 số vở.
 3) Củng cố – dặn dò: (5’)
 - Nhận xét tiết học.
 - Chuẩn bị: Nghe- viết: Ở lại với chiến khu.
-1 HS đọc, cả lớp theo dõi
-HS trao đổi:
 + “Ta thà làm ma nước Nam chứ không thèm làm vương đất Bắc”.
 + Trần Bình Trọng yêu nước, thà chết ở nước mình, không thèm sống làm tay sai giặc, phản bội Tổ quốc.
- HS nêu từ
- HS viết bảng con: Trần Bình Trọng, Nguyên, Nam, Bắc, sa vào, dụ dỗ, tước vương, khảng khái...
- HS đọc từ trên bảng
- HS trả lời
 + Chữ đầu câu, đầu đoạn, các tên riêng.
 + Câu nói của Trần Bình Trọng trả lời quân giặc. - HSviết
- HS dò và sửa lỗi chính tả
- Nộp vở
- 1 HS đọc yêu cầu trong sách giáo khoa, - 3 HS làm ở bảng, lớp làm nháp.
a) nay là- liên lạc- nhiều lần- luồn sâu- nắm tình hình- có lần- ném lựu đạn.
- Vài HS đọc lại.
- HS làm vào vở.

Tài liệu đính kèm:

  • docChinh ta.doc