Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 79: Ôn tập cuối học kì I (tiết 5)

Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 79: Ôn tập cuối học kì I (tiết 5)

I.Mục tiêu:

II.Đồ dùng dạy học :

 -Phiếu viết tên từng bài tập đọc .

 -Bảng nhóm , bút dạ .

 -Vở bài tập .

III.Hoạt động trên lớp :

 1.Bài cũ:

 

doc 3 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 909Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Tập đọc lớp 3 - Tiết 79: Ôn tập cuối học kì I (tiết 5)", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Thø t­ ngµy 6 th¸ng 1 n¨m 2010
Tiếng Việt
 ÔN TẬP CUỐI HỌC KÌ I ( Tiết 5 ) 
§äc thªm bµi “TiÕng vâng kªu ”
I.Mục tiêu:
 - Møc ®é yªu cÇu vỊ kÜ n¨ng ®äc nh­ TiÕt 1.
 - T×m ®­ỵc tõ chØ ho¹t ®éng theo tranh vÏ vµ ®Ỉt c©u víi tõ ®ã (BT2).
 - BiÕt nãi lêi mêi, nhê, ®Ị nghÞ phï hỵp víi t×nh huèng cơ thĨ (BT3)
II.Đồ dùng dạy học :
 -Phiếu viết tên từng bài tập đọc .
 -Bảng nhóm , bút dạ .
 -Vở bài tập .
III.Hoạt động trên lớp :
 1.Bài cũ: 
 -Lần lượt 2 hs đóng vai bài tập 4 của tiết học trước ..
Nhận xét bài cũ . 
 2.Bài mới :
HĐ
 Giáo viên
 Học sinh
 1 
2 
 3 
4
Giới thiệu bài:
Giới thiệu mục đích , yêu cầu của tiết học 
Kiểm tra đọc :
-Để các thăm làm sẵn , gọi hs .
-Đặt câu hỏi về đoạn vừa đọc .
-Ghi điểm theo hướng dẫn của Vụ tiểu học .
Tìm từ ngữ chỉ hoạt động , đặt câu .
-Phát bảng nhóm , bút dạ .
-GV nhận xét .
Ghi lại lời mời , nhờ , đề nghị .
Ghi đề bài 
-Từng hs ( 7 , 8 ) lên bốc thăm chọn bài tập đọc trả lời câu hỏi :
1.Bà cháu .
2. Sự tích cây vú sữa .
3.Bông hoa Niềm Vui .
4.Hai anh em .
5.Con chó nhà hàng xóm .
6.Tìm ngọc .
7.Câu chuyện bó đũa .
8.TiÕng vâng kªu.
-HS đọc từng đoạn hoặc cả bài trong phiếu đã chỉ định .
-HS trả lời .
-Nêu yêu cầu bài tập .
-Cả lớp đọc thầm .
-HS quan sát từng tranh minh họa hoạt động trong mỗi tranh .
-Nêu 5 từ chỉ hoạt động trong 5 tranh : tập thể dục , vẽ , học ( học bài ) , cho gà ăn , quét nhà .
-Các nhóm viết các từ vừa tìm được ra bảng nhóm và đặt câu vào bảng nhóm .
+Sáng nào chúng em cụng tập thể dục .
+Nam đang vẽ tranh .
+Hùng ngồi học bài một mình .
+Mai đang cho gà ăn .
+Chị Hai đang quét dọn .
-Đại diện các nhóm đọc kết quả .
-Các nhóm nhận xét , bổ sung .
-Nêu yêu cầu của bài tập .
-Cả lớp đọc thầm .
-Làm bài trong VBT .
HS phát biểu ý kiến ..
a)Thưa cô , chúng em kính mời cô đến dự buổi họp mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam ở lớp chúng em ạ .
b)Nam ơi ,khênh giúp mình cái ghế với !
c)Mời tất cả các bạn ở lại họp Sao Nhi Đồng .
Củng cố , dặn dò :
-Nhận xét tiết học .

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 79.doc