Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 17: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi

Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 17: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi

I.Mục tiêu:

 II.Đồ dùng dạy học :

 -Hai hình mẫu : biển báo chỉ chiều đi xe .

 -Quy trình gấp , cắt , dán biển biển báo chỉ chiều đi xe có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.

 -HS chuẩn bị giấy thủ công (màu xanh và màu khác ) , kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.

III.Hoạt động trên lớp :

 1.Bài cũ:

 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .

 2.Bài mới :

 

doc 2 trang Người đăng Van Trung90 Lượt xem 1821Lượt tải 0 Download
Bạn đang xem tài liệu "Giáo án môn Thủ công lớp 3 - Tiết 17: Gấp, cắt, dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi", để tải tài liệu gốc về máy bạn click vào nút DOWNLOAD ở trên
Tiết: 17 Thủ công 
 GẤP , CẮT , DÁN BIỂN BÁO GIAO THÔNG CHỈ CHIỀU XE ĐI
I.Mục tiêu:
 - BiÕt c¸ch gÊp, c¾t, d¸n biĨn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe.
 - GÊp, c¾t,d¸n ®­ỵc biĨn b¸o giao th«ng cÊm ®ç xe. §­êng c¾t cã thĨ mÊp m«. BiĨn b¸o t­¬ng ®èi c©n ®èi.
II.Đồ dùng dạy học :
 -Hai hình mẫu : biển báo chỉ chiều đi xe .
 -Quy trình gấp , cắt , dán biển biển báo chỉ chiều đi xe có hình vẽ minh hoạ cho từng bước.
 -HS chuẩn bị giấy thủ công (màu xanh và màu khác ) , kéo , hồ dán , bút chì , thước kẻ.
III.Hoạt động trên lớp :
 1.Bài cũ: 
 -Kiểm tra giấy thủ công , kéo , hồ dán ,bút chì , thước kẻ .
 2.Bài mới :
HĐ
 Giáo viên
 Học sinh
 1 
 2
3
 4
Giới thiệu bài:
 Gấp , cắt , dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi.
Học sinh thực hành gấp , cắt , dán biển báo giao thông chỉ chiều xe đi.
-Giới thiệu hình mẫu biển báo giao thông chỉ chiều xe đi.
 *Giáo viên nêu các bước trong quy trình gấp cắt , dán biển báo giao thông chỉ chiều đi xe .
Bước 1:..Gấp , cắt biển báo chỉ chiều xe đi .
 -Gấp , cắt hình tròn màu xanh từ một hình vuông có cạnh là 6 ô .
-Cắt hình chữ nhật màu trắng có chiều dài 4 ô , rộng 2 ô .
 Gấp đôi hình chữ nhật theo chiều dài (mặt kẻ ô ra ngoài ) và đánh dấu . Cắt bỏ phần gạch chéo , sau đó mở ra được hình mũi tên .
-Cắt hình chữ nhật màu khác có chiều dài 10 ô , rộng 1 ô làm chân biển báo .
Bước 2 : Dán biển báo báo chỉ chiều xe đi .
-Dán chân biển báo vào tờ giấy trắng.
-Dán hình tròn màu xanh chờm lên chân biển báo khoảng nửa ô .
-Dán mũi tên màu trắng vào giữa hình tròn .
Học sinh thực hành 
-Theo dõi , hướng dẫn hs thực hành .
Đánh giá sản phẩm :
Ghi đề bài vào vở
-HS quan sát và nhận xét .
+ Kích thước và màu nền giống nhau nhưng ở giữa biển báo chỉ chiều xe đi không phải là hình chữ nhật mà là hình mũi tên 
-Thực hành theo 2 bước .
-Thực hành bằng giấy màu 
-Thực hành dán trong vở.
*HS lưu ý bôi hồ mỏng , miết nhẹ tay để hình được phẳng .
-Trưng bày sản phẩm hoặc trang trí sản phẩm .
-Nhận xét , đánh giá sản phẩm
Củng cố :
-Hôm nay em tập gấp cắt , dán hình gì?
-Để gấp , cắt , dán biển báo chỉ chiều xe đi ,em cần chuẩn bị gì?
Dặn dò :
-Nhận xét tiết học.

Tài liệu đính kèm:

  • doctiet 16.doc